Історія журналу

Рік заснування: 2006

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова ВАК від 2009 №1_05/2

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ№19409 від 17.08.2012