DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.4(8).103520

МІКРОБІОТА НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ, РЕКУЛЬТИВОВАНОГО РОСЛИНАМИ CAREX HIRTA

I. Б. Русин, О. М. Фігурка, У. М. Фігурка, Н. М. Джура, О. М. Мороз, В. П. Новіков

Анотація


Проаналізовано динаміку чисельності ґрунтових мікроорганізмів основних фізіологічних груп (целюлозоруйнівні, азотфіксувальні, нітрифікувальні, денітрифікатори, амоніфікатори, дріжджі) нафтозабрудненого ґрунту, рівень мікробної деструкції вуглеводнів та особливості впливу на ці процеси рекультивації осокою шершавою Carex hirta та вторинного заростання рослинами. В перші місяці після нафтового забруднення виявлено зниження чисельності мікроорганізмів багатьох фізіологічних груп та водночас активізацію розвитку вуглеводнеутилізувальної мікробіоти. Відмічено позитивний вплив C. hirta на ріст мікроорганізмів більшості фізіологічних груп та рівень мікробної деструкції вуглеводнів нафти в перші місяці після забруднення. Через 1,5 роки кількість мікроорганізмів усіх фізіологічних груп практично повністю відновилась, а вміст вуглеводнів у ґрунті був залишковим.

Ключові слова


нафтозабруднений ґрунт; мікроорганізми; Carex hirta

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боронин А.М., Кочетков В.В. Биотехнологические основы восстановления плодородия почвы на базе микробно-растительного взаимодействия // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы сельскохозяйственной биотехнологии», Воронеж, 18-19 мая 2004 г. - Москва, «Златограф». - 2004. - С. 7.

Джура Н.М., Романюк О.I., Гонсьор Я., Цвілинюк О.М., Терек О.I. Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою та нафтопродуктами // Екологія та ноосферологія. - 2006. - Т. 17, № 1-2. - С. 55-60.

Джура Н., Цвілинюк О., Терек О. Вплив нафтового забруднення ґрунту на морфо- фізіологічні особливості рослин // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. - 2005. - Вип. 40. - С. 51-58.

Цайтлер М.Й. Відновлення рослинного покриву і зміни структури ценопопуляцій трав’яних рослин на нафтозабруднених територіях Бориславського нафтового родовища: Автореферат дис. канд. біол. наук. - Д., 2001. - 16 с.

Гудзь С., Гнатуш С., Білінська I. Практикум з мікробіології. Ч. 1. Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Iвана Франка, 2003. - 80 с.

Delaney M.L, Onderdonk A.B. Evaluation of the Anaeropack system for growth of clinically significant anaerobes // J. Clin. Microbiol. - 1997. - vol. 35, № 3. - P. 558-562.

Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. 3-е изд. - М.: Агропромиздат, 1987. - 239 с.

Дмитриев М.Т., Казнина Н.И., Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ веществ в окружающей среде. - М.: Химия, 1989. - 210 с.

Heider J, Fuchs G. Anaerobic metabolism of aromatic compounds // Eur. J. Biochem. - 1997. - № 243. - P. 577-596.

Neujahr H.Y. Yeast in biodegradation and biodeterioration processes // In: Verachtert H., De Mot R. (eds) Yeast biotechnology and biocatalysis. Marcel Dekker, New York, 1990. - P. 321-348.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663