DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.2(26).48258

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ─ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЗИДЕНТНОЇ МІКРОБІОТИ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ

О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця

Анотація


Метою дослідження було виділення штамів лактобактерій зі свіжих та самоквасних плодових тіл гливи звичайної Pleurotus ostreatus та вивчення їхніх біологічних і біотехнологічних властивостей. Методи. Об′єктом дослідження були 50 штамів лактобактерій, виділених зі свіжих і самоквасних плодових тіл грибів глива звичайна Pleurotus ostreatus. Родову та видову належність лактобактерій встановлювали за морфолого-культуральними, фізіолого-біохімічними властивостями, та підтверджували методом ПЦР з використанням праймерів до ділянок 16S РНК та recA. Ступінь кислотоутворення штамів лактобацил досліджували за інкубації у знежиреному молоці упродовж 1, 15 та 24 годин, граничну кислотність − за інкубації упродовж тижня, молочну кислоту − титрометричним методом. Антагоністичну активність лактобактерій визначали методом агарових блоків. Результати. Встановлено, що молочнокислі бактерії входять складу мікробіоти плодових тіл гриба Pleurotus ostreatus. Ізольовані із свіжих та ферментованих грибів 8 штамів лактобактерій за морфологічними, культуральними та фізіолого-біохімічними ознаками віднесено до виду Lactobacillus plantarum, що підтверджено методом ПЛР. Досліджувані штами лактобацил за 15 год. продукують від 0,5 ± 0,1 до 1,4 ± 0,2% молочної кислоти, а гранична кислотність складає 144−300 0Т. Висновок. Штам Lactobacillus plantarum ONU315, ізольований з плодових тіл гливи звичайної є активним кислотоутворювачем з антагоністичною активністю високого та середнього ступенів щодо умовно патогенних бактерій, бактерій представників мікробіоти гливи, не проявляє антагонізму до молочнокислих бактерій інших видів.


Ключові слова


Lactobacillus plantarum; антагоністична активність; молочна кислота; глива звичайна; ферментування

Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ 8764-73. Консервы молочные. Методы испытаний. − М.: Изд-во стандартов, 1983. − 31с.

Донцова Т.А., Швець Г.В., Іваниця В.О. Антагоністичні властивості бактерій роду Lactobacillus // Вісник Одеського держ. ун-ту. − О., 2000. − Т. 5. − 1. − С. 146–150.

Дышкантюк О. В. Биотехнология получения молочной кислоты и ее солей на основе продуктов вторичной переработки зерна: Автореф. дис. канд. техн. наук 03. 00. 20. − О, 2000. – 185 с.

Крайнюк Л.Н., Мячикова Н.И. Технология переработки культивируемых грибов вешенка обыкновенная в кулинарную продукцию длительного хранения // Материалы ІІ Международной конференции «Методологические основы познания биологических особенностей грибов − продуцентов физиологически активных соединений и пищевых продуктов». − Д., 2002. – 205 с.

Матюхина З.П., Королькова Э.П. Квашеные (соленые) овощи и грибы // Товароведение пищевых продуктов. − М., 2000. − С. 91–94.

Червинец Ю. В. Бактериоциногенные высокоантагонистические штаммы лактобацилл // ЖМЭИ. − 2006. − № 7. − С. 78–82.

Aguilar A. Biotechnology of lactic acid bacteria: An European perspective // Food Biotechnology − 1991. − Р. 323–330.

Axelsson L.T. Lactic acid bacteria: classification and physiology // In S. Salminen and A. Von Wright, Lactic acid bacteria. Marcel Dekker, Inc., New York, 1993. − 21 р.

Basiul O.V. Pleurotus ostreatus residential microbiota and its role in mushrooms fermentation / Сборник тезисов Международная виртуальная интернет-конференция «Биотехнология. Взгляд в будущее». − Казань, 2012. − C. 306–310.

Dubernet S., Desmasures N., Gueguen M. A PCR-based method for identification of lactobacilli at the genus level // FEMS Microbiology Letters. − 2002. −10. − № 214 (2). − Р. 271–275.

Kruger C., Hu Y., Pan Q. Single chain producing lactobacilli: a new tool for in situ delivery of passive immunity //Nature Biotechnology − 2002. − 20. − Р. 702–706.

Torriani Sandra, Felis Giovanna E., Franco Dellaglio. Differentiation of Lactobacillus plantarum, L. pentosus, and L. paraplantarum by recA Gene Sequence Analysis and Multiplex PCR Assay with recA Gene-Derived Primers // Applied and Environmental Microbiology. − 2001. − 67. − № 8 − Р. 3450–3454.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663