№ 1(29) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

МОЛЕКУЛЯРНО–БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШТАМУ BACILLUSSP. ONU14 З ЕНТОМОПАТОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ PDF
А. М. Остапчук 6-13
ОЦІНКА ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Д. С. Бережна, О. А. Іващенко, В. П. Поліщук 14-20
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ACHROMOBACTER SP. 7а – ПРОДУЦЕНТА α-АМІЛАЗИ PDF
К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець, В. О. Іваниця 21-35
БІОСИНТЕЗ АУКСИНІВ ГРУНТОВИМИ СТРЕПТОМІЦЕТАМИ – АНТАГОНІСТАМИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ І НЕМАТОД PDF
Л. О. Білявська 36-43
ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ‑АНТАГОНІСТІВ РОДУ BACILLUS PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця 44-49
ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТ НА ЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ BA CILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBS P. PLANTARUM PDF (Русский)
Л. А. Сафронова 50-59
МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО PDF
А. М. Венгер, Н. Е. Волкова 60-65
МІКОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ФОСФАТ МОБІЛІЗУВАЛЬНИХ ҐРУНТОВИХ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUSCOHN PDF (Русский)
А. А. Рой, Е. С. Харкевич 66-76
ВПЛИВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУЛЬТИВОВАНИХ МАКРОМІЦЕТІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Н. Л. Поєдинок, О. Б. Михайлова, В. М. Ходаковський, І. О. Дудка 77-86
ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ КАРБОНУ, НІТРОГЕНУ ТА СОЛЕЙ МЕТАЛІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРОТИНСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ШТАМІВ BACILLUS SUBTILIS 1.1 ТА B. AMYLOLIQUEFACIENS УК М В-5113 PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, Л. В. Авдєєва 87-95