№ 2(30) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

МЕТАГЕНОМНИЙ 16S РРНК АНАЛІЗ МІКРОБНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЧОРНОГО МОРЯ В РАЙОНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF (English)
О. Є. Боброва, Й. Б. Крістофферсен, В. О. Іваниця 6-19
ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНУ НЕЙРАМІНІДАЗИ ВІРУСІВ ГРИПУ A(H3N2), ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В СЕЗОНІ 2013–2014 рр. PDF (English)
С. В. Бабій, Л. В. Лейбенко, А. Ю. Фесенко, Л. В. Радченко, О. Ю. Смутько, О. Г. Бояльська, А. П. Міроненко 20-26
ВИЯВЛЕННЯ ГЕНІВ ПЛАНТАРИЦИНІВ У ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM – АНТАГОНІСТІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ PDF (English)
Н. В. Ліманська, Д. О. Бабенко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця 27-33
ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS ІМВ В-7384 ЗА ВПЛИВУ ФЕРУМ ЦИТРАТУ PDF (English)
О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш 34-40
РІСТ І УТВОРЕННЯ КАРОТИНІВ ШТАМАМИ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS УКМ В-5113 ТА B. SUBTILIS 1.1 В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, К. С. Бордунос, Л. В. Авдєєва 41-48
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АНТАГОНІСТИЧНОЇ ДІЇ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ PDF
І. Л. Гармашева, О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко 49-58
ВПЛИВ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ PDF
Л. Л. Сіда, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко, А. І. Вінніков 59-67
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМУ BREVIBACTERIUM FLAVUM ІМВ В-7446 ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ ТРЕОНІНУ PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, А. Ф. Ткаченко, С. М. Шульга 68-79
ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНІСТЬ ГРИБА ACREMONIUM SP. 502, ВИДІЛЕНОГО З УРАЖЕНИХ РОСЛИН ОГІРКІВ PDF
Є. П. Копилов, Г. В. Цехмістер 80-88
КІЛЬКІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КИШКОВОЇ НОРМОБІОТИ ЩУРІВ PDF
А. В. Путніков, Ю. В. Голота, Т. М. Сергійчук, А. М. Остапчук, Л. В. Закордонець, Л. І. Остапченко, Г. М. Толстанова 89-100