№ 2(22) (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ОНУ 87 У СУМIШI З АВТОЛIЗАТОМ ЕРВIНIЙ НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНЕ RHIZOBIUM RADIOBACTER C58 PDF (English)
Н. В. Коротаєва, Т. В. Кондратюк, О. В. Басюл, К. Д. Крилова, Г. В. Ямборко, В. О. Iваниця, Н. В. Ліманська 6-14
СУБСТРАТНА СПЕЦИФIЧНIСТЬ ПЕПТИДАЗИ 2 ВACILLUS THURINGIENSIS IМВ В-7324 PDF
Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець 15-24
СТАН ВАКЦИНОПРОФIЛАКТИКИ ПРОТИ ПОЛIОМIЄЛIТУ В УКРАЇНI PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур, В. I. Бондаренко 25-31
УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ І СИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA АТСС 15692 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ PDF (Русский)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, А. С. Семенець, Т. О. Філіпова 32-40
ВПЛИВ БIОЛОГIЧНОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ФОСФАТМIНЕРАЛIЗУЮЧИХ ШТАМIВ РОДУ BACILLUS НА НАСIННЯ РОСЛИН , ЯКЕ ЗАЗНАЛО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ PDF (Русский)
I. О. Скороход, А. О. Рой, О. I. Мєлєнтьєв, I. К. Курдиш 41-51
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛIЗ ТА ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ШТАМУ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 PDF
Н. Ю. Васильєва, Н. В. Коротаєва, М. М. Панченко, В. О. Iваниця 52-65
CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ PDF
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь 66-76
РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНДОФІТНИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ ALTERNARIA ALTERNATA І CERATOC YSTIS SP. PDF (Русский)
I. М. Курченко, А. К. Павличенко, О. М. Юр’єва 77-85
ВИВЧЕННЯ БIОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛIВКОУТВОРЮВАЛЬНИХ I НЕПЛIВКОУТВОРЮВАЛЬНИХ ШТАМIВ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS PDF
О. I. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, А. I. Вінніков 86-96
ФУНГIЦИДНА АКТИВНIСТЬ ГУАНIДИНВМIСНИХ ОЛIГОМЕРIВ, ПЕРСПЕКТИВНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В ГУМОВIЙ ПРОМИСЛОВОСТI PDF
А. I. Чуєнко, М. Я. Вортман, В. В. Шевченко 97-106