№ 3(19) (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

RALSTONIA SOLANACEARUM: ОСОБЛИВОСТI БIОЛОГIЇ I IДЕНТИФIКАЦIЇ PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець 6-16
МIКРОБНІ ЛIПIДИ – АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ ДЛЯ БIОПАЛИВА PDF (Русский)
А. Ф. Ткаченко, Е. А. Тигунова, С. М. Шульга 17-33

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА КОРЕНЯХ РОСЛИН LEPIDIUM SATIVUM L. PDF
М. Б. Галкін, Н. В. Ліманська, Т. О. Філіпова, В. О. Іваниця 34-43
ЗАГАЛЬНИЙ ВМIСТ ПОЛIФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ PDF
О. В. Федотов, А. К. Велигодська 44-54
ВПЛИВ ВІСМУТОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ І БАКТЕРІОФАГА НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ТА СИНТЕЗ ПІОЦИАНІН У PSEUDOMONAS AERUGINOSA PDF
Є. Ю. Пахомова, М. Б. Галкін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова 55-64
ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ЖИВЛЕННЯ НА КIЛЬКIСНI ЗМIНИ ФОТОРЕАКЦIЙНИХ МОЛЕКУЛ У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш 65-73
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДРІЖДЖІВ ПРИБЕРЕЖНОЇ АКВАТОРІЇ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
В. О. Іваниця, С. О. Білоіваненко 74-81
СТIЙКIСТЬ МIКРОМIЦЕТIВ ДО СУМIСНОЇ ДIЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛIВ PDF (Русский)
В. Н. Гришко, О. Н. Кориновская 82-90
ВИЛУЧЕННЯ РIДКIСНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ УГРУПОВАННЯМИ МIКРООРГАНIЗМIВ ЗОЛИ ВIД СПАЛЮВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВУГIЛЛЯ PDF (Русский)
И. В. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. А. Иваница 91-101