№ 1(17) (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ЗАХИСТ ВИНОГРАДУ ВIД БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ PDF (English)
N. Limanska 6-22

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВИДАЛЕННЯ ФЕНОЛУ З МОРСЬКОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНОЇ І ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS PDF
I. I. Романовська, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов 23-30
ВПЛИВ ОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ РОСТУ NOCARDIA VACCINII K-8 НА ГЛIЦЕРИНI PDF
Д. I. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. Д. Конон, Т. П. Пирог 31-38
ВПЛИВ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НА ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИЙ АПАРАТ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 PDF
А. А. Галушка, М. Б. Горішний, О. Р. Кулачковський, С. П. Гудзь 39-46
АЛЬТЕРНАТИВНІ СУБСТРАТИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн 47-56
ДЕЯКI ЗАКОНОМIРНОСТI СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ АС-5017 НА СУМIШI РОСТОВИХ СУБСТРАТIВ PDF
М. О. Шулякова, Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук 57-65
ВИВЧЕННЯ ДIЇ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РIДИНИ СТРЕПТОМIЦЕТА НА НАКОПИЧЕННЯ БIОМАСИ PLEUROTUS OSTREATUS PDF (Русский)
Е. Н. Алексеенко, И. В. Жерносекова, А. И. Винников 66-74
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗОБIАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ГОМОЛОГІЧНИМ ЛЕКТИН PDF (Русский)
Д. М. Сытников 75-84
МІКРОМІЦЕТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЖИВЛЕННЯ КЛІЩІВ ТАРCОНЕМІД (TARSONEMIDAE, HETEROSTIGMATA) PDF
С. П. Ужевська, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця 85-93

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

НАУКОВА I ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОФЕСОРА ЮРIЯ ВАСИЛЬОВИЧА МЕДВЕДЄВА (05.09.1903 – 06.09.1969 РР.) PDF
В. О. Кузнєцов 94-105