Інформація про автора

Иваница, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна