Інформація про автора

Іваниця, В. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

 • № 1(29) (2015) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ‑АНТАГОНІСТІВ РОДУ BACILLUS
  Анотація  PDF
 • № 2(30) (2015) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  МЕТАГЕНОМНИЙ 16S РРНК АНАЛІЗ МІКРОБНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЧОРНОГО МОРЯ В РАЙОНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ
  Анотація  PDF (English)
 • № 2(30) (2015) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ВИЯВЛЕННЯ ГЕНІВ ПЛАНТАРИЦИНІВ У ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM – АНТАГОНІСТІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ
  Анотація  PDF (English)
 • № 1(25) (2014) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНИХ RHIZOBIUM RADIOBACTER
  Анотація  PDF (English)
 • № 1(25) (2014) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ВИДАЛЕННЯ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГЛИНИСТИМ МІНЕРАЛОМ ТА ХІТОЗАНОМ
  Анотація  PDF
 • № 2(26) (2014) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ─ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЗИДЕНТНОЇ МІКРОБІОТИ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ
  Анотація  PDF
 • № 2(26) (2014) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ AURICULARIA AURICULA-JUDAE ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СЕРЕДОВИЩАХ РІЗНОГО СКЛАДУ
  Анотація  PDF
 • № 3(27) (2014) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS
  Анотація  PDF
 • № 4(28) (2014) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ РОДІВ ERWINIA, RALSTONIA, AGROBACTERIUM, ВИЗНАЧЕНІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ
  Анотація  PDF
 • № 3(31) (2015) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ХВОРОБИ ВИНОГРАДУ (VITIS SP.)
  Анотація  PDF
 • № 4(32) (2015) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ ШТАМУ BACILLUS SP. ОЗ-5, ВИДІЛЕНОГО ІЗ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОЮ ГРУНТУ О. ЗМІЇНИЙ
  Анотація  PDF
 • № 4(36) (2016) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  МАТРИКС БІОПЛІВКИ – ХІМІЧНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ
  Анотація  PDF
 • № 2(38) (2017) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  БАКТЕРІОЦИНИ ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ
  Анотація  PDF
 • № 3(43) (2018) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ГЛИБОКОВОДНИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ
  Анотація  PDF (English)