Інформація про автора

Iваниця, В. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

 • № 2(14) (2011) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ
  Анотація  PDF
 • № 3(15) (2011) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  БАКТЕРIАЛЬНI СИНТЕТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ
  Анотація  PDF
 • № 2(18) (2012) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  БIОЛОГIЧНО АКТИВНI СПОЛУКИ ЛIКАРСЬКОГО ГРИБА GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR) P. KARST
  Анотація  PDF
 • № 2(18) (2012) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНI СПЕКТРИ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗАЛЕЖНО ВIД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВ
  Анотація  PDF
 • № 1(17) (2012) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  МІКРОМІЦЕТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЖИВЛЕННЯ КЛІЩІВ ТАРCОНЕМІД (TARSONEMIDAE, HETEROSTIGMATA)
  Анотація  PDF
 • № 4(16) (2011) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  АНАММОКС БАКТЕРIЇ – УНІКАЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ КРУГООБІГУ АЗОТУ
  Анотація  PDF
 • № 4(16) (2011) - СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
  ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ. ЖИТТЯ В НАУЦІ
  Анотація  PDF
 • № 4(12) (2010) - ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ
  БАКТЕРIАЛЬНI ЦИТОХРОМИ Р-450: II. СТРУКТУРА I ФУНКЦIЇ
  Анотація  PDF
 • № 4(12) (2010) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ВМІСТ ПРО- И ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА STAPHYLOCOCCUS AUREUS
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2(10) (2010) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНIВ RHIZOBIUM VITIS НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ ПУХЛИН У РОСЛИН
  Анотація  PDF
 • № 3(11) (2010) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 ПРИ ТЕМНОВОМУ ТА ФОТОІНДУКОВАНОМУ ВПЛИВІ ВІСМУТ-МІСТКИХ ПОРФІРИНІВ
  Анотація  PDF
 • № 3(11) (2010) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS З ЛАРВIЦИДНОЮ АКТИВНIСТЮ ГРИБНИХ КОМАРИКІВ BRADYSIA PILISTRIATA FREY (SCIARIDAE)
  Анотація  PDF
 • № 2(6) (2009) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ФЕРМЕНТАЦIЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ БАКТЕРIЯМИ РОДУ LACTOBACILLUS
  Анотація  PDF
 • № 3(4) (2008) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
  ВИВЧЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМIВ ЗБУДНИКIВ БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ
  Анотація  PDF