Інформація про автора

Білявська, Л. О., Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Україна

  • № 1(29) (2015) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
    БІОСИНТЕЗ АУКСИНІВ ГРУНТОВИМИ СТРЕПТОМІЦЕТАМИ – АНТАГОНІСТАМИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ І НЕМАТОД
    Анотація  PDF
  • № 4(36) (2016) - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ
    ВИВЧЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОЇ ДІЇ ФТОРВМІСНИХ СПОЛУК НУКЛЕОЗИДНОЇ ТА НЕНУКЛЕОЗИДНОЇ ПРИРОДИ
    Анотація  PDF (English)