Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

З

Зінов’єва, Н. А., 2Національний авіаційний університет
Зінченко, О. Ю., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Зінченко, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Зінченко, О. Ю, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Зінченко, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечников
Заєць, I. Є., Iнститут молекулярної біології та генетики НАНУ
Заєць, В. М., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Заїка, С. А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Заболотна, Г. М., ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
Заболотна, Г. М., ДУ «Iнститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
Загородня, С. Д., Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
Загородня, С. Д., Інститут органічної хімії Національної академії наук України
Заец, В. Н., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Зайцев, Ю. П., Одеський філіал Iнституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України
Зайцев, Ю. П., Одеська філія Інституту біології південних морів імені А. О. Ковалевського НАН України
Закордонець, Л. В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Замбріборщ, I. С., Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України
Замбріборщ, І. С., Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Затовська, Т. В., Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
Захарієва, З. Є., Одеський національний університет імені I. I. Мечникова
Захарія, О. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Захария, А. Н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Захарова, О. О., Пiвдeнний бioтexнoлoгiчний цeнтp в pocлинництвi УААH
Зелена, П. П., Taras Shevchenko National University of Kyiv, NSC “Institute of Biology”
Зелена, П. П., ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Зелена, П. П., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Златогурська, М. А., Одеський національний університет імені I.I. Мечникова
Златогурська, М. А., Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
Зозуля, О. Л., ТОВ «Сингента»
Золотарьова, О. К., Iнститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Золотарьова, О. К., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Зубов, П. М., Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

1 - 32 з 32 результатів