Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(15) (2011) AНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ЕКСТРАКТIВ КАЛЮСНИХ КУЛЬТУР ТА АСЕПТИЧНИХ РОСЛИН PSORALEA DRUPACEA BUNGE Анотація   PDF
К. В. Листван, В. О. Приходько, Н. П. Рибальченко, Н. М. Волинець, А. М. Остапчук, М. В. Кучук
 
№ 2(22) (2013) CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ Анотація   PDF
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(1) (2007) HOBI ПРОДУКТИ МІКРОБНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СКЛАРЕОЛУ: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ОЦІНКА Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Чінчлей, С. А. Толочкіна, I. O. Растимешина, І. П. Драгалін
 
№ 1(2) (2008) HOBI ТАКСОНИ ДІАТОМОВИХ ВОДОРОСТЕЙ БЕНТОСУ ТИЛИГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) Анотація   PDF (Русский)
О. О. Ковтун
 
№ 4(8) (2009) IЗАТIЗОН ЯК IНГIБIТОР ФIТОВIРУСНИХ IНФЕКЦIЙ Анотація   PDF
А. В. Харіна, Т. Г. Кот, В. П. Поліщук, I. Є. Заєць, Н. В. Черватюк, А. I. Потопальський
 
№ 3(4) (2008) IНАКТИВАЦІЯ СТАФИЛОКОКОВОГО БАКТЕРІОФАГА В ПРИСУТНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Ю. В. Iшков, Г. М. Кириченко
 
№ 1(9) (2010) IНДУКУВАННЯ СТIЙКОСТI РОСЛИН ПШЕНИЦI ЯРОЇ ДО ЗБУДНИКIВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ЗА СПРИЯННЯ ГРИБА CHAETOMIUM COCHLIODES PALLISER Анотація   PDF
Є. П. Копилов, С. П. Надкерничний, Л. О. Білявська, О. В. Голубець
 
№ 2(10) (2010) IНДУКЦIЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТI У МИШЕЙ ЦИТОТОКСИЧНИМ ЛЕКТИНОМ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. А. Танасієнко, М. П. Рудик, Г. П. Тітова, Г. П. Потебня
 
№ 3(23) (2013) LACTOBACILLUS PLANTARUM ІЗ ЯГІД ВИНОГРАД У, ЯКИЙ КУЛЬТИВУЄТЬСЯ НА ПIВДНI УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
А. Г. Мерліч, В. О. Iваниця, Н. В. Коротаєва, М. А. Златогурська, Н. Ю. Васильєва, Д. О. Бабенко, Н. В. Ліманська
 
№ 2(3) (2008) OЦІHKA ЦИТОТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS IN VITRO НА МОДЕЛІ ПЕРЕЩЕПЛЮВАН0Ї КУЛЬТУРИ KЛІТИH ЛЮДИНИ НЕР-2 Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. Чанішвілі
 
№ 3(27) (2014) RA PD-АНАЛІ З PSEUDOMONAS SYRINGAE, ВИДІЛЕНИХ З БУР ’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНО ЗІ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
О. А. Савенко, Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, В. П. Патика
 
№ 3(19) (2012) RALSTONIA SOLANACEARUM: ОСОБЛИВОСТI БIОЛОГIЇ I IДЕНТИФIКАЦIЇ Анотація   PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець
 
№ 4(16) (2011) WOLBACHIA В ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦIЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
С. В. Серга, I. А. Козерецька
 
№ 2(6) (2009) ІММОБІЛІЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Давиденко, I. I. Романовська, С. А. Андронаті
 
№ 4(36) (2016) АДЕНОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ, ЯК ОДНА З МОЖЛИВИИХ ПРИЧИН ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗУ У ОДНОДЕННИХ КУРЧАТ Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, Д. В. Древаль, Д. Д. Провозін, І. О. Собко
 
№ 1(9) (2010) АКТИВНIСТЬ ІЗАТИНОВОГО ГІДРАЗИДА ФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ДЕЯКИХ ШТАМIВ FUSARIUM SPP Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, Т. О. Філіпова, М. В. Гренадьорова
 
№ 4(28) (2014) АКТИВНІСТЬ І КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ DESULFOVIBRIO PIGER VIB-7 ТА DESULFOMICROBIUM SP. ROD-9 Анотація   PDF (English)
І. В. Кушкевич, Г. Л. Антоняк, Р. В. Фафула
 
№ 2(38) (2017) АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІОЦИНІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЩОДО ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ PSEUDOMONAS SYRINGAE Анотація   PDF
О. І. Балко, Л. В. Ярошенко, О. Б. Балко, Л. А. Пасічник, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(26) (2014) АКТИВНІСТЬ ТА КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДЕНОЗИН-5'-ФОСФОСУЛЬФАТРЕДУКТАЗИ КИШКОВИХ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (English)
І. В. Кушкевич
 
№ 4(20) (2012) АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF (Русский)
В. А. Иваница, А. Е. Бухтияров, Г. В. Лисютин, А. Н. Захария, Т. В. Гудзенко
 
№ 2(10) (2010) АКУМУЛЯЦІЯ ТА ЕФЛЮКС ІОНІВ МІДІ ТА КАДМІЮ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
О. Д. Янєва, Г. Ф. Смирнова, В. С. Підгорський
 
№ 1(17) (2012) АЛЬТЕРНАТИВНІ СУБСТРАТИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн
 
№ 4(32) (2015) АНАЛІЗ ПЛАЗМІДНОГО СКЛАДУ ДНК СОЛЕСТІЙКИХ ШТАМІВ РИЗОСФЕРНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF (Русский)
С. С. Муродова, К. Д. Давранов
 
№ 3(7) (2009) АНАЛІЗ СИНТЕЗУ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ РОДУ KLUYVEROMYCES Анотація   PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, С. С. Нагорна, В. С. Підгорський
 
№ 4(16) (2011) АНАММОКС БАКТЕРIЇ – УНІКАЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ КРУГООБІГУ АЗОТУ Анотація   PDF
М. М. Чабан, В. О. Iваниця
 
1 - 25 з 370 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>