Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(15) (2011) AНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ЕКСТРАКТIВ КАЛЮСНИХ КУЛЬТУР ТА АСЕПТИЧНИХ РОСЛИН PSORALEA DRUPACEA BUNGE Анотація   PDF
К. В. Листван, В. О. Приходько, Н. П. Рибальченко, Н. М. Волинець, А. М. Остапчук, М. В. Кучук
 
№ 2(22) (2013) CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ Анотація   PDF
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(1) (2007) HOBI ПРОДУКТИ МІКРОБНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СКЛАРЕОЛУ: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ОЦІНКА Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Чінчлей, С. А. Толочкіна, I. O. Растимешина, І. П. Драгалін
 
№ 1(2) (2008) HOBI ТАКСОНИ ДІАТОМОВИХ ВОДОРОСТЕЙ БЕНТОСУ ТИЛИГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) Анотація   PDF (Русский)
О. О. Ковтун
 
№ 4(8) (2009) IЗАТIЗОН ЯК IНГIБIТОР ФIТОВIРУСНИХ IНФЕКЦIЙ Анотація   PDF
А. В. Харіна, Т. Г. Кот, В. П. Поліщук, I. Є. Заєць, Н. В. Черватюк, А. I. Потопальський
 
№ 3(4) (2008) IНАКТИВАЦІЯ СТАФИЛОКОКОВОГО БАКТЕРІОФАГА В ПРИСУТНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Ю. В. Iшков, Г. М. Кириченко
 
№ 1(9) (2010) IНДУКУВАННЯ СТIЙКОСТI РОСЛИН ПШЕНИЦI ЯРОЇ ДО ЗБУДНИКIВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ЗА СПРИЯННЯ ГРИБА CHAETOMIUM COCHLIODES PALLISER Анотація   PDF
Є. П. Копилов, С. П. Надкерничний, Л. О. Білявська, О. В. Голубець
 
№ 2(10) (2010) IНДУКЦIЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТI У МИШЕЙ ЦИТОТОКСИЧНИМ ЛЕКТИНОМ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. А. Танасієнко, М. П. Рудик, Г. П. Тітова, Г. П. Потебня
 
№ 3(23) (2013) LACTOBACILLUS PLANTARUM ІЗ ЯГІД ВИНОГРАД У, ЯКИЙ КУЛЬТИВУЄТЬСЯ НА ПIВДНI УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
А. Г. Мерліч, В. О. Iваниця, Н. В. Коротаєва, М. А. Златогурська, Н. Ю. Васильєва, Д. О. Бабенко, Н. В. Ліманська
 
№ 4(44) (2018) NO-СИНТАЗНА АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ACNE VULGARIS Анотація   PDF
Г. С. Лаврик, О. П. Корнійчук, З. Я. Федорович, З. Д. Воробець
 
№ 2(3) (2008) OЦІHKA ЦИТОТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS IN VITRO НА МОДЕЛІ ПЕРЕЩЕПЛЮВАН0Ї КУЛЬТУРИ KЛІТИH ЛЮДИНИ НЕР-2 Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. Чанішвілі
 
№ 3(27) (2014) RA PD-АНАЛІ З PSEUDOMONAS SYRINGAE, ВИДІЛЕНИХ З БУР ’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНО ЗІ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
О. А. Савенко, Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, В. П. Патика
 
№ 3(19) (2012) RALSTONIA SOLANACEARUM: ОСОБЛИВОСТI БIОЛОГIЇ I IДЕНТИФIКАЦIЇ Анотація   PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець
 
№ 4(40) (2017) RFLP-АНАЛІЗ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ ВИДУ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, ПОШИРЕНИХ В АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. В. Крутило
 
№ 2(49) (2020) STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ІМВ В-7288 ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДЕСТРУКТОР КОМПЛЕКСУ ІЗОМЕРІВ ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНУ В АЕРОБНИХ УМОВАХ Анотація   PDF (English)
Н. А. Ямборко, Г. О. Іутинська, О. М. Дуган, Д. О. Фарфоломєєва
 
№ 4(16) (2011) WOLBACHIA В ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦIЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
С. В. Серга, I. А. Козерецька
 
№ 1(1) (2007) ІІ ЛІТНЯ ШКОЛА «МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ» ОДЕСА, 14-26 ТРАВНЯ, 2007 Р. Подробиці   PDF
В. О. Іваниця
 
№ 2(6) (2009) ІММОБІЛІЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Давиденко, I. I. Романовська, С. А. Андронаті
 
№ 4(36) (2016) АДЕНОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ, ЯК ОДНА З МОЖЛИВИИХ ПРИЧИН ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗУ У ОДНОДЕННИХ КУРЧАТ Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, Д. В. Древаль, Д. Д. Провозін, І. О. Собко
 
№ 1(9) (2010) АКТИВНIСТЬ ІЗАТИНОВОГО ГІДРАЗИДА ФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ДЕЯКИХ ШТАМIВ FUSARIUM SPP Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, Т. О. Філіпова, М. В. Гренадьорова
 
№ 4(28) (2014) АКТИВНІСТЬ І КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ DESULFOVIBRIO PIGER VIB-7 ТА DESULFOMICROBIUM SP. ROD-9 Анотація   PDF (English)
І. В. Кушкевич, Г. Л. Антоняк, Р. В. Фафула
 
№ 2(38) (2017) АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІОЦИНІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЩОДО ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ PSEUDOMONAS SYRINGAE Анотація   PDF
О. І. Балко, Л. В. Ярошенко, О. Б. Балко, Л. А. Пасічник, Л. В. Авдєєва
 
№ 1(41) (2018) АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ ГЛУТАТІОНОВОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 ЗА ВПЛИВУ КУПРУМ (ІІ) СУЛЬФАТУ Анотація   PDF
Т. Б. Сегін, С. О. Гнатуш, О. Д. Масловська, О. М. Василів
 
№ 2(26) (2014) АКТИВНІСТЬ ТА КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДЕНОЗИН-5'-ФОСФОСУЛЬФАТРЕДУКТАЗИ КИШКОВИХ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (English)
І. В. Кушкевич
 
№ 1(45) (2019) АКУМУЛЯЦІЯ Cu(II) МОРСЬКИМИ НЕЙТРОФІЛЬНИМИ ТІОНОВИМИ БАКТЕРІЯМИ Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Т. В. Васильєва
 
№ 4(20) (2012) АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF (Русский)
В. А. Иваница, А. Е. Бухтияров, Г. В. Лисютин, А. Н. Захария, Т. В. Гудзенко
 
№ 2(10) (2010) АКУМУЛЯЦІЯ ТА ЕФЛЮКС ІОНІВ МІДІ ТА КАДМІЮ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
О. Д. Янєва, Г. Ф. Смирнова, В. С. Підгорський
 
№ 1(17) (2012) АЛЬТЕРНАТИВНІ СУБСТРАТИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн
 
№ 1(48) (2020) АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ТАБЛЕТКОВИХ СУМІШЕЙ З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ЛІЗОЦИМОМ Анотація   PDF
С. С. Декіна, І. І. Романовська, О. В. Севастьянов, Г. В. Мальцев
 
№ 4(40) (2017) АНАЛІЗ НОВИХ ПОЛІФТОРТІОАЦИЛЬОВАНИХ ПОХІДНИХ АМІНОКИСЛОТ МЕТОДАМИ IN SILICO ТА IN VITRO Анотація   PDF (English)
К. C. Науменко, A. В. Головань, Г. В. Баранова, Ю. Г. Шермолович, Н. В. Пікун, С. Д. Загородня
 
№ 4(32) (2015) АНАЛІЗ ПЛАЗМІДНОГО СКЛАДУ ДНК СОЛЕСТІЙКИХ ШТАМІВ РИЗОСФЕРНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF (Русский)
С. С. Муродова, К. Д. Давранов
 
№ 3(7) (2009) АНАЛІЗ СИНТЕЗУ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ РОДУ KLUYVEROMYCES Анотація   PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, С. С. Нагорна, В. С. Підгорський
 
№ 4(16) (2011) АНАММОКС БАКТЕРIЇ – УНІКАЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ КРУГООБІГУ АЗОТУ Анотація   PDF
М. М. Чабан, В. О. Iваниця
 
№ 1(1) (2007) АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІ3МІВ, І3ОЛЬОВАНИХ І3 ГРУНТІВ МОЛДОВИ Анотація   PDF (Русский)
С. А. Бурцева, Т. Ф. Сирбу, В. О. Сланіна В.О., С. А. Толочкіна, С. М. Кодряну
 
№ 4(40) (2017) АНТАГОНІСТИЧНА І ДЕСТРУКТИВНА АКТИВНІСТЬ МОРСЬКИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
О. Г. Горшкова
 
№ 4(36) (2016) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИННИХ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ, ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська
 
№ 4(36) (2016) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ ФЕРМЕНТОВАНИХ РОСЛИННИХ ПРОДУКТІВ ІЗ В’ЄТНАМУ Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, О. В. Басюл, О. Г. Горшкова, Т. І. Гаврилюк, А. М. Назаренко
 
№ 2(46) (2019) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ МАКРОМІЦЕТІВ ПРОТИ MUCOR SP. IFBG 139 Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн
 
№ 3(39) (2017) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПРОДУКТІВ МЕТАБОЛІЗМУ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM ТА ENTEROCOCCUS ITALICUS ЗА СУМІСНОЇ ДІЇ ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, І. Д. Жунько, Н. В. Ліманська, В. O. Іваниця
 
№ 1(37) (2017) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТОВИХ СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ГРИБІВ Анотація   PDF
О. А. Дрегваль, А. О. Єременко, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков
 
№ 4(40) (2017) АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА БІОПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ KLEBSIELLA PNEUMONIAE, ЩО ВИДІЛЕНІ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ Анотація   PDF
Д. Л. Кирик, Г. В. Філоненко, Н. О. Коваленко, О. С. Талалаєв, І. М. Скороход
 
№ 3(4) (2008) АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК НIТРАТУ КАДМIЮ (II) З 3-,4-НIТРОБЕН ЗГIДРАЗИДАМИ Анотація   PDF
Л. Ю. Лукачинець, С. Ю. Чундак, Н. В. Бойко
 
№ 1(5) (2009) АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ НIКОТИНОЇЛГIДРАЗОНА САЛIЦИЛОВОГО АЛЬДЕГIДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, В. С. Подуст
 
№ 2(10) (2010) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛОАЗЕПІНІЮ ЩОДО АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
Н. В. Ткачук, Н. Р. Демченко
 
№ 3(39) (2017) АНТИВІРУСНА ДІЯ ПОХІДНИХ АМІНОПРОПАНОЛУ-2 НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С. Анотація   PDF
О. М. Волощук, Ю. В. Короткий, О. А. Смертенко, С. Л. Рибалко, Ю. І. Порва, В. П. Широбоков
 
№ 3(4) (2008) АНТИМIКРОБНI ВЛАСТИВОСТI N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ I ЙОГО АНАЛОГІВ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ ЗАМІСНИКАМИ Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, М. В. Гренадьорова
 
№ 2(18) (2012) АНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ПОХIДНИХ IЗОНIКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА КОМПЛЕКСIВ СТАНУМУ(IV) НА ЇХ ОСНОВI Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, I. I. Сейфулліна, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(13) (2011) АНТИМIКРОБНА ДIЯ ФЕНОТIАЗИНОВИХ СПОЛУК Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, С. Г. Соболєва, Т. О. Філіпова
 
№ 2(42) (2018) Антимікробні властивості міцелію та екстрактів плодових тіл Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst. Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, С. Л. Мірось
 
№ 1(37) (2017) АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ДО ЗБУДНИКА М’ЯКОЇ ГНИЛІ КОМПЛЕКСУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ І КАРОТОВОРИЦИНІВ ЗА ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
К. Д. Крилова, Ж. Ю. Сергєєва, О. В. Басюл
 
1 - 50 з 454 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>