Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(30) (2015) ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS ІМВ В-7384 ЗА ВПЛИВУ ФЕРУМ ЦИТРАТУ Анотація   PDF (English)
О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш
 
№ 2(38) (2017) ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ І ПРОДУКЦІЯ БІО-ПАР ГРУНТОВИМИ ШТАМАМИ P. FLUORESCENS ONU541 І B. MEGATERIUM ONU542 Анотація   PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп
 
№ 4(20) (2012) ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS ONU 15 Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М. Панченко, В. О. Іваниця
 
№ 2(3) (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСОРБЦІЇ Й0НІВ CR (VI) ДPIЖДЖAMИ S. CEREVISIAE УКМ У-1968 МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
О. Г. Мамеева, В. С. Пiдгорський
 
№ 3(11) (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ЦИТОКІНА ЕМАР II В КЛIТИНАХ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)PLYSE Анотація   PDF
Л. А. Бабенко, О. Ю. Скоробогатов, О. Л. Дубровський, О. I. Корнелюк
 
№ 4(8) (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ ССАВЦIВ ПРИ КУЛЬТИВУВАННI ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)pLysE Анотація   PDF
Ю. Ю. Кондратюк, М. А. Бабарик, О. I. Корнелюк
 
№ 4(32) (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА AIMP1/Р43 – КОМПОНЕНТА МУЛЬТИСИНТЕТАЗНОГО КОМПЛЕКСУ ЛЮДИНИ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL 21(DE3)RIL Анотація   PDF
Н. В. Воробйова, О. І. Корнелюк
 
№ 1(33) (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ PSEUDOMONAS MALTOPHILIA ОNU329 – СОРБЕНТА ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ДЕСТРУКТОРА ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, О. Г. Горшкова
 
№ 1(29) (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ACHROMOBACTER SP. 7а – ПРОДУЦЕНТА α-АМІЛАЗИ Анотація   PDF
К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець, В. О. Іваниця
 
№ 2(26) (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 55 В СЕРЕДОВИЩІ З СЕЛЕНІТОМ НАТРІЮ Анотація   PDF (English)
K. С. Oгірчук, Н. K. Koваленкo, O. A. Полтавська
 
№ 2(18) (2012) ОСОБЛИВОСТI КОНСТРУКТИВНОГО АНАБОЛIЗМУ ВУГЛЕВОДIВ У КЛIТИНАХ ЗЕЛЕНИХ СIРКОВИХ БАКТЕРIЙ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний , С. П. Гудзь
 
№ 4(24) (2013) ОСОБЛИВОСТI КОРОЗIЙНО АКТИВНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ФЕРОСФЕРИГА ЗОПРОВОДУ, ПРОКЛАДЕНОГО У ПIЩАНОМУ ҐРУНТI Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 1(1) (2007) ОСОБЛИВОСТІ БІОСИНТЕЗУ ЛІПАЗ ШТАМОМ ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01L НА СЕРЕДОВИЩАХ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Десятник, Ж. П. Тюрина, С. В. Лаблюк, О. А. Болога, А. Г. Лазареску
 
№ 4(12) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДОЗРІВАННЯ ДЕНДРИТНИХ КЛIТИН ПIД ВПЛИВОМ ТЕЙХОЄВОЇ КИСЛОТИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 IN VITRO Анотація   PDF
В. В. Позур
 
№ 1(9) (2010) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ АМІНОКИСЛОТАМИ АКТИВНОСТІ АСПАРТАТКІНАЗИ ТА ГОМОСЕРИНДЕГІДРОГЕНАЗИ У МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З НАДСИНТЕЗОМ МЕТІОНІНУ Анотація   PDF
С. А. Каракіс
 
№ 1(25) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА СТІЙКОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ МІКРОБІОТИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Анотація   PDF
О. В. Крисенко, Т. В. Скляр, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко
 
№ 3(11) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 ПРИ ТЕМНОВОМУ ТА ФОТОІНДУКОВАНОМУ ВПЛИВІ ВІСМУТ-МІСТКИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Г. М. Кириченко, В. О. Iваниця
 
№ 3(27) (2014) ОТРИМАННЯ ТА АНАЛІЗ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ОКСИДОРЕДУКТА З ДЕЯКИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, Т. Є. Волошко
 
№ 2(14) (2011) ОЦIНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТI ШТАМIВ RALSTONIA SOLANACEARUM НА ОСНОВI RAPD-ПЛР АНАЛIЗУ Анотація   PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, Н. В. Житкевич, Т. М. Олійник
 
№ 4(32) (2015) ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОТИГРИБКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ АНТИСЕПТИКІВ Анотація   PDF
Г. К. Палій, О. А. Назарчук, В. В. Бобир, О. О. Гончар, Т. Л. Гридіна, Д. В. Палій, І. В. Коваленко, В. М. Буркот
 
№ 1(29) (2015) ОЦІНКА ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. С. Бережна, О. А. Іващенко, В. П. Поліщук
 
№ 1(37) (2017) ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика
 
№ 3(11) (2010) ПІГМЕНТИ ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ЗЕЛЕНИХ СІРКОБАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
 
№ 1(2) (2008) ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.П. ТУЛЬЧИНСЬКОЇ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Бурлака, Н. Г. Юргелайтic, Т. В. Гудзенко, Г. А. Кожанова, Л. Б. Котлярова
 
№ 3(11) (2010) ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
226 - 250 з 370 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>