Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(18) (2012) АНТИФУЗАРIОЗНА АКТИВНIСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ ДЕЯКИХ ШТАМIВ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, А. А. Косюга
 
№ 2(18) (2012) БIОЛОГIЧНО АКТИВНI СПОЛУКИ ЛIКАРСЬКОГО ГРИБА GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR) P. KARST Анотація   PDF
Ю. Ю. Дуденко, С. Л. Мірось, В. О. Iваниця
 
№ 3(4) (2008) БIОПАЛИВНI ЕЛЕМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ I. ФЕРМЕНТНІ ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація   PDF
Є. В. Кузьмінський, П. I. Гвоздяк, Н. Б. Голуб
 
№ 4(12) (2010) БIОСИНТЕЗ ЦЕЛЮЛАЗ ПРОБIОТИЧНИМИ ШТАМАМИ BACILLUS SUBTILIS ПРИ СУМІСНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 1(2) (2008) БІОXІМІЧHИЙ СКЛАД БІОМАСИ ШTAMІB ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS Анотація   PDF (Русский)
С. Г. Каракіс, Л. М. Карпов, О. Г. Драгоева, T. І. Лавренюк, В. А. Сагарiц, В. С. Марченко
 
№ 2(26) (2014) БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ─ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЗИДЕНТНОЇ МІКРОБІОТИ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ Анотація   PDF
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 1(25) (2014) БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПРИРОДНИХ ҐРУНТІВ ТА ТЕХНОЗЕМІВ КРИВОРІЖЖЯ Анотація   PDF
О. В. Сищикова
 
№ 3(35) (2016) БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО ҐРУНТУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В АСОЦІАЦІЇ З БАКТЕРІЯМИ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Т79, МОДИФІКОВАНИМИ N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Кириченко
 
№ 1(5) (2009) БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІІ. МІКРОБНІ БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація   PDF
Є. В. Кузьмінський, П. I. Гвоздяк, Н. Б. Голуб
 
№ 1(37) (2017) БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ МІКРОБІОМУ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ЕКОВІТАЛ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Іутинська, Л. В. Титова, О. Г. Пінаєв, Є. Є. Андронов, С. В. Вознюк
 
№ 1(29) (2015) БІОСИНТЕЗ АУКСИНІВ ГРУНТОВИМИ СТРЕПТОМІЦЕТАМИ – АНТАГОНІСТАМИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ І НЕМАТОД Анотація   PDF
Л. О. Білявська
 
№ 2(26) (2014) БІОСИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ONU 301 ЗА ПРИСУТНОСТІ ЕКЗОГЕННОГО СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(42) (2018) БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ НЕКОНДИЦІЙНИХ РУД І ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ Анотація   PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва
 
№ 1(2) (2008) БІФІДОБАКТЕРІЇ I IX БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко
 
№ 3(15) (2011) БАКТЕРIАЛЬНI СИНТЕТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, В. О. Iваниця, М. Б. Галкін
 
№ 4(12) (2010) БАКТЕРIАЛЬНI ЦИТОХРОМИ Р-450: II. СТРУКТУРА I ФУНКЦIЇ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця
 
№ 1(21) (2013) БАКТЕРIОФАГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БАКТЕРIАЛЬНI БIОПЛIВКИ Анотація   PDF
Є. С. Воробєй, О. С. Воронкова, I. В. Маліновська, А. I. Вінніков
 
№ 4(8) (2009) БАКТЕРIОЦИНОГЕННА АКТИВНIСТЬ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS І PANTOEAЕ АGGLOMERANS, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИН ВИНОГРАДУ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, Ж. Ю. Сергеєва, Ф. I. Товкач
 
№ 2(14) (2011) БАКТЕРІЇ-ДЕСТРУКТОРИ МОРТМАСИ CLADOPHORA SIWASСHENSIS У РАПІ АМФІБІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК АРАБАТСЬКОЇ СТРІЛКИ ТА БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ Анотація   PDF
А. М. Солоненко
 
№ 3(39) (2017) БАКТЕРІАЛЬНА ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва
 
№ 1(41) (2018) БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ З ВІДПРАЦЬОВАНОЇ МАСИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Л. С. Нещерет, К. І. Семенов, Т. В. Васильєва, І. А. Блайда
 
№ 3(35) (2016) БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ З ВІДХОДІВ ФЛОТАЦІЙНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ЗА УЧАСТЮ ТІОСУЛЬФАТУ , ДВОХ- І ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА Анотація   PDF (Русский)
Т. В. Васильєва, І. А. Блайда, Л. І. Слюсаренко, Н. Ю. Васильєва, В. Ф. Хитрич
 
№ 2(38) (2017) БАКТЕРІОЦИНИ ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
М. В. Штеніков, В. О. Іваниця
 
№ 3(7) (2009) ВІДМІННОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. TRIFOLII: З'ВЯЗОК МІЖ ГЕНЕТИЧИМИ І ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Анотація   PDF (English)
Е. Вільбо, M. Марек-Козачук, A. Мазур, A. Кубік-Комар, A. Скорупська
 
№ 4(20) (2012) ВІРУСИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО У АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ ТА НАСІННЄВОМУ М Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. О. Шамрайчук, А. С. Бисов, В. П. Поліщук
 
№ 3(31) (2015) ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ХВОРОБИ ВИНОГРАДУ (VITIS SP.) Анотація   PDF
І. Д. Жунько, Н. В. Ліманська, Б. Н. Мілкус, В. О. Іваниця
 
№ 4(36) (2016) ВЕРТИКАЛЬНА ТРАНСМІСІЯ ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Н. О. Бабій
 
№ 1(9) (2010) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА УТВОРЕННЯ ГЛІКОГЕНУ В КЛІТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLA Анотація   PDF
О. В. Левицька, М. Б. Горішний, С. П. Гудзь
 
№ 4(16) (2011) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛIТИЧНОЇ, ЦЕЛЮЛОЗОЛIТИЧНОЇ ТА АНТАГОНIСТИЧНОЇ АКТИВНОСТI БАЦИЛ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 3(4) (2008) ВИВЧЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМIВ ЗБУДНИКIВ БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, А. М. Венгер, Є. Шуай, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) ВИВЧЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОЇ ДІЇ ФТОРВМІСНИХ СПОЛУК НУКЛЕОЗИДНОЇ ТА НЕНУКЛЕОЗИДНОЇ ПРИРОДИ Анотація   PDF (English)
Ю. Б. Паньківська, Л. О. Білявська, О. Ю. Повниця, С. Д. Загородня
 
№ 2(22) (2013) ВИВЧЕННЯ БIОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛIВКОУТВОРЮВАЛЬНИХ I НЕПЛIВКОУТВОРЮВАЛЬНИХ ШТАМIВ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. I. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, А. I. Вінніков
 
№ 2(6) (2009) ВИВЧЕННЯ БIОРIЗНОМАНIТТЯ КОМПЛЕКСУ ПРОКАРIОТНИХ МIКРООРГАНIЗМIВ ПIДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ Анотація   PDF (Русский)
В. А. Думова, М. В. Патика, Ю. В. Круглов, В. П. Патика
 
№ 1(17) (2012) ВИВЧЕННЯ ДIЇ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РIДИНИ СТРЕПТОМIЦЕТА НА НАКОПИЧЕННЯ БIОМАСИ PLEUROTUS OSTREATUS Анотація   PDF (Русский)
Е. Н. Алексеенко, И. В. Жерносекова, А. И. Винников
 
№ 4(32) (2015) ВИВЧЕННЯ КРІОУШКОДЖЕНЬ ВІЛЬНИХ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИХ В ГЕЛІАЛЬГІНАТУ НАТРІЮ КЛІТИН ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF (Русский)
В. Л. Пономарьова, І. П. Висеканцев, О. С. Онасенко, П. М. Зубов
 
№ 1(41) (2018) ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ СОЛЕЙ АЛКІЛ (R-АРИЛ) ОКСИ ДІАЛКІЛ АМОНІЮ ЩОДО РЕФЕРЕНТНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF
В. Б. Настенко, Ю. В. Короткий, О. А. Смертенко, Н. О. Осипчук, В. П. Широбоков, А. П. Чоботар
 
№ 4(12) (2010) ВИДIЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ЕНДОФIТНИХ БАКТЕРIЙ IЗ РОСЛИН БАМБУКА (PHYLLOSTACHYS I FARGESIA) Анотація   PDF (Русский)
О. В. Мошинець, Ж. Бруне, С. Ю. Римар, I. В. Косаківська, Г. Потерс
 
№ 1(33) (2016) ВИДІЛЕННЯ α-ГАЛАКТОЗИДАЗИ З BIFIDOBACTERIUM LONGUM ЛМ-6 ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП КАТАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ ФЕРМЕНТУ Анотація   PDF
А. П. Петросьянц
 
№ 1(25) (2014) ВИДАЛЕННЯ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГЛИНИСТИМ МІНЕРАЛОМ ТА ХІТОЗАНОМ Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, І. В. Пузирьова, В. О. Іваниця
 
№ 1(17) (2012) ВИДАЛЕННЯ ФЕНОЛУ З МОРСЬКОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНОЇ І ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS Анотація   PDF
I. I. Романовська, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов
 
№ 1(41) (2018) ВИЗНАЧЕННЯ МУТАГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТИЛОРОНУ — АКТИВНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНГРЕДІЄНТУ АМІКСИНУ, В МІКРОПЛАНШЕТНОМУ ВАРІАНТІ ТЕСТУ ЕЙМСА Анотація   PDF
Т. О. Філіпова, М. Б. Галкін, М. Я. Головенко
 
№ 1(2) (2008) ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ ТА НАГРОМАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ СІРКИ В КЛІТИНАХ THIOCYSTIS SP. YA 2006 Анотація   PDF
Ю. О. Павлова, С. П. Гудзь
 
№ 3(31) (2015) ВИКОРИСТАННЯ МУТАНТНИМ ШТАМОМ CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ ЯК СУБСТРАТА Анотація   PDF
О. О. Тігунова, С. М. Шульга
 
№ 2(18) (2012) ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК НIТРОГЕНУ БАКТЕРIЯМИ ЦИКЛУ СУЛЬФУРУ ОЗЕРА ЯВОРIВСЬК Анотація   PDF
О. М. Мороз, I. Б. Русин
 
№ 3(39) (2017) ВИЛУЧЕННЯ CU (II) З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ІМОБІЛІЗОВАНИМИ КЛІТИНАМИ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп
 
№ 2(14) (2011) ВИЛУЧЕННЯ ГЕРМАНIЮ З ВIДХОДIВ СВИНЦЕВО- ЦИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТIОНОВИМИ БАКТЕРIЯМИ Анотація   PDF
I. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. I. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. О. Iваниця
 
№ 4(20) (2012) ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) IЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ Б Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, О. М. Захарія, Г. В. Лісютин, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 3(19) (2012) ВИЛУЧЕННЯ РIДКIСНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ УГРУПОВАННЯМИ МIКРООРГАНIЗМIВ ЗОЛИ ВIД СПАЛЮВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВУГIЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
И. В. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. А. Иваница
 
№ 1(45) (2019) ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛУ З ВОДИ БАКТЕРІЯМИ BACILLUS SUBTILIS ONU551, АДГЕЗОВАНИМИ НА НОСІЯХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, І. П. Конуп, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова, Т. О. Беляєва, М. М. Чабан
 
№ 1(5) (2009) ВИРУСНI ЗАХВОРЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (Русский)
I. I. Гуляєва, Г. О. Снігур, В. П. Поліщук, Б. Н. Мілкус
 
51 - 100 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>