Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(1) (2007) АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІ3МІВ, І3ОЛЬОВАНИХ І3 ГРУНТІВ МОЛДОВИ Анотація   PDF (Русский)
С. А. Бурцева, Т. Ф. Сирбу, В. О. Сланіна В.О., С. А. Толочкіна, С. М. Кодряну
 
№ 4(36) (2016) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИННИХ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ, ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська
 
№ 4(36) (2016) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ ФЕРМЕНТОВАНИХ РОСЛИННИХ ПРОДУКТІВ ІЗ В’ЄТНАМУ Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, О. В. Басюл, О. Г. Горшкова, Т. І. Гаврилюк, А. М. Назаренко
 
№ 1(37) (2017) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТОВИХ СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ГРИБІВ Анотація   PDF
О. А. Дрегваль, А. О. Єременко, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков
 
№ 3(4) (2008) АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК НIТРАТУ КАДМIЮ (II) З 3-,4-НIТРОБЕН ЗГIДРАЗИДАМИ Анотація   PDF
Л. Ю. Лукачинець, С. Ю. Чундак, Н. В. Бойко
 
№ 1(5) (2009) АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ НIКОТИНОЇЛГIДРАЗОНА САЛIЦИЛОВОГО АЛЬДЕГIДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, В. С. Подуст
 
№ 2(10) (2010) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛОАЗЕПІНІЮ ЩОДО АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
Н. В. Ткачук, Н. Р. Демченко
 
№ 3(4) (2008) АНТИМIКРОБНI ВЛАСТИВОСТI N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ I ЙОГО АНАЛОГІВ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ ЗАМІСНИКАМИ Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, М. В. Гренадьорова
 
№ 2(18) (2012) АНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ПОХIДНИХ IЗОНIКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА КОМПЛЕКСIВ СТАНУМУ(IV) НА ЇХ ОСНОВI Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, I. I. Сейфулліна, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(13) (2011) АНТИМIКРОБНА ДIЯ ФЕНОТIАЗИНОВИХ СПОЛУК Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, С. Г. Соболєва, Т. О. Філіпова
 
№ 1(37) (2017) АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ДО ЗБУДНИКА М’ЯКОЇ ГНИЛІ КОМПЛЕКСУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ І КАРОТОВОРИЦИНІВ ЗА ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
К. Д. Крилова, Ж. Ю. Сергєєва, О. В. Басюл
 
№ 2(10) (2010) АНТИФIТОВIРУСНА АКТИВНIСТЬ БIОПРЕПАРАТУ ГАУПСИН Анотація   PDF
О. I. Балко, О. А. Кіпріанова, О. Г. Коваленко, В. В. Шепелевич, Л. В. Авдєєва
 
№ 3(23) (2013) АНТИФАГОВА АКТИВНIСТЬ АСИМЕТРИЧНО - ЗАМIЩЕНИХ ПIРИДИЛ ПОРФIРИНIВ Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Т. О. Філіпова
 
№ 2(18) (2012) АНТИФУЗАРIОЗНА АКТИВНIСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ ДЕЯКИХ ШТАМIВ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, А. А. Косюга
 
№ 2(18) (2012) БIОЛОГIЧНО АКТИВНI СПОЛУКИ ЛIКАРСЬКОГО ГРИБА GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR) P. KARST Анотація   PDF
Ю. Ю. Дуденко, С. Л. Мірось, В. О. Iваниця
 
№ 3(4) (2008) БIОПАЛИВНI ЕЛЕМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ I. ФЕРМЕНТНІ ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація   PDF
Є. В. Кузьмінський, П. I. Гвоздяк, Н. Б. Голуб
 
№ 4(12) (2010) БIОСИНТЕЗ ЦЕЛЮЛАЗ ПРОБIОТИЧНИМИ ШТАМАМИ BACILLUS SUBTILIS ПРИ СУМІСНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 1(2) (2008) БІОXІМІЧHИЙ СКЛАД БІОМАСИ ШTAMІB ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS Анотація   PDF (Русский)
С. Г. Каракіс, Л. М. Карпов, О. Г. Драгоева, T. І. Лавренюк, В. А. Сагарiц, В. С. Марченко
 
№ 2(26) (2014) БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ─ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЗИДЕНТНОЇ МІКРОБІОТИ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ Анотація   PDF
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 1(25) (2014) БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПРИРОДНИХ ҐРУНТІВ ТА ТЕХНОЗЕМІВ КРИВОРІЖЖЯ Анотація   PDF
О. В. Сищикова
 
№ 3(35) (2016) БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО ҐРУНТУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В АСОЦІАЦІЇ З БАКТЕРІЯМИ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Т79, МОДИФІКОВАНИМИ N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Кириченко
 
№ 1(5) (2009) БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІІ. МІКРОБНІ БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація   PDF
Є. В. Кузьмінський, П. I. Гвоздяк, Н. Б. Голуб
 
№ 1(37) (2017) БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ МІКРОБІОМУ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ЕКОВІТАЛ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Іутинська, Л. В. Титова, О. Г. Пінаєв, Є. Є. Андронов, С. В. Вознюк
 
№ 1(29) (2015) БІОСИНТЕЗ АУКСИНІВ ГРУНТОВИМИ СТРЕПТОМІЦЕТАМИ – АНТАГОНІСТАМИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ І НЕМАТОД Анотація   PDF
Л. О. Білявська
 
№ 2(26) (2014) БІОСИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ONU 301 ЗА ПРИСУТНОСТІ ЕКЗОГЕННОГО СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Т. О. Філіпова
 
26 - 50 з 370 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>