Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(9) (2010) ВИЩІ МОРСЬКІ ГРИБИ ПЕЛАГІАЛІ АВАНДЕЛЬТИ РІКИ ДУНАЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Копитіна, І. В. Тарасюк
 
№ 1(21) (2013) ВИЯВЛЕННЯ IЗОЛЯТIВ ВIРУСУ ШАРКИ СЛИВИ В НАСАДЖЕННЯХ СХIДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, С. О. Васюта, Т. В. Медведєва, В. В. Ярушников, В. М. Удовиченко
 
№ 1(45) (2019) ВИЯВЛЕННЯ АНАМОКС БАКТЕРІЙ У СТІЧНИХ ВОДАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
М. М. Чабан, Т. В. Гудзенко
 
№ 2(30) (2015) ВИЯВЛЕННЯ ГЕНІВ ПЛАНТАРИЦИНІВ У ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM – АНТАГОНІСТІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Д. О. Бабенко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 2(14) (2011) ВИЯВЛЕННЯ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS I R. RADIOBACTER МЕТОДОМ ПЛР З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАЙМЕРIВ ДО РIЗНИХ ПОСЛIДОВНОСТЕЙ ГЕНОМУ Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, С. А. Сєрков, Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Iваниця
 
№ 1(13) (2011) ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота
 
№ 3(23) (2013) ВМIСТ МЕЛАНIНIВ У БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ ПОРЯДКIВ POLYPORALES ТА AGARICALES Анотація   PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов
 
№ 4(12) (2010) ВМІСТ ПРО- И ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА STAPHYLOCOCCUS AUREUS Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця, Б. М. Галкін, Н. С. Водзінська, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, I. О. Малярчик, А. О. Нікітін, М. Ю. Русакова
 
№ 4(20) (2012) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 ТА АВТОЛIЗАТУ БАКТЕРIЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА IНФЕКЦIЙНIСТЬ ЗБУДНИКIВ М’ЯКОЇ ГНИЛI Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, К. Д. Крилова, Н. В. Ліманська, Н. Ю. Васильєва, Ф. І. Товкач, В. О. Іваниця
 
№ 1(41) (2018) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА FUSARIUM SP. ЗБУДНИКА ФУЗАРІОЗУ СІЯНЦІВ СОСНИ Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, Н. Ю. Адарма
 
№ 3(43) (2018) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА РІСТ ПШЕНИЦІ НА ГІДРОПОНІЦІ ТА У ҐРУНТІ Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Н. В. Соколова, А. А. Судак, М. Б. Галкін, В. О. Іваниця
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНИХ RHIZOBIUM RADIOBACTER Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Н. В. Коротаєва, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ОНУ 87 У СУМIШI З АВТОЛIЗАТОМ ЕРВIНIЙ НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНЕ RHIZOBIUM RADIOBACTER C58 Анотація   PDF (English)
Н. В. Коротаєва, Т. В. Кондратюк, О. В. Басюл, К. Д. Крилова, Г. В. Ямборко, В. О. Iваниця, Н. В. Ліманська
 
№ 1(37) (2017) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ТА BACILLUS ATROPHAEUS НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА РІСТ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська, І. Д. Жунько, Д. О. Бабенко
 
№ 4(16) (2011) ВПЛИВ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ- БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ НА РІСТ, УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА ТУМОРОГЕННУ АКТИВНІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(6) (2009) ВПЛИВ N-МЕТИЛ-N'-НІТРО-N-НІТРОЗОГУАНІДИНУ ТА N-МЕТИЛ-N-НІТРОЗОМЕТИЛСЕЧОВИНИ НА АНТИБІОТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУЦЕНТА СІОМІЦИНУ STREPTOMYCES SIOYAENSIS LV81 Анотація   PDF
Я. П. Грубський, О. В. Аравіцька, М. Л. Мироновський, О. М. Громико, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ, РОЗВИТОК ХВОРОБ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ РІЗНИХ СОРТІВ Анотація   PDF
В. П. Миколаєвський, В. Г. Сергієнко, Л. В. Титова
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ АГРОСТИМУЛІНУ, ЕМІСТИМУ С, БІОЛАНУ НА РІСТ І ФОСФАТАЗНУ АКТИВНІСТЬ ENTEROBACTER NIMIPRESSURALIS 32-3 Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Чайковська, М. І. Баранська
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ АЛЮМОКАЛІЄВИХ ГАЛУНІВ НА СИНТЕЗ МІКРОБНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
О. М. Шульга, М. В. Пристай, І. В. Карпенко, Н. С. Щеглова, Р. І. Вільданова
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТ НА ЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ BA CILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBS P. PLANTARUM Анотація   PDF (Русский)
Л. А. Сафронова
 
№ 3(39) (2017) ВПЛИВ АНТИБІОТИКІВ НА БІОПЛІВКИ ШТАМІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ ВМІСТУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF
А. С. Семенець, М. Б. Галкін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(30) (2015) ВПЛИВ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ Анотація   PDF
Л. Л. Сіда, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко, А. І. Вінніков
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ БIОГЕННИХ I АБIОГЕННИХ ФАКТОРIВ НА ЕФЕКТИВНIСТЬ IНТРОДУКЦIЇ МIКРООРГАНIЗМIВ У АГРОСИСТЕМИ Анотація   PDF
І. К. Курдиш
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ БIОЛОГIЧНОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ФОСФАТМIНЕРАЛIЗУЮЧИХ ШТАМIВ РОДУ BACILLUS НА НАСIННЯ РОСЛИН , ЯКЕ ЗАЗНАЛО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ Анотація   PDF (Русский)
I. О. Скороход, А. О. Рой, О. I. Мєлєнтьєв, I. К. Курдиш
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОЗУ SYNORHIZOBIUM MELILOTI З ЛЮЦЕРНОЇ Анотація   PDF
Н. С. Щеглова, О. В. Карпенко, Р. I. Вільданова, М. В. Пристай, Н. Ю. Лісова, Т. М. Ногіна
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНIВ RHIZOBIUM VITIS НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ ПУХЛИН У РОСЛИН Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, А. Г. Гаврик, Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 2(18) (2012) ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНУ ENTEROCOCCUS DURANS НА ЗБУДНИКА БАКТЕРIАЛЬНОГО ВIЛТУ Анотація   PDF (English)
N. Limanska, T. Ivanytsia, Y. Choiset, N. Korotaeva, Zh. Sergeeva, J.-M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertlé
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДIЇ НА РIСТ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН Анотація   PDF
Н. В. Чуйко, З. Т. Бега, Л. В. Булавенко, I. К. Курдиш
 
№ 4(44) (2018) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM OНУ 12 І BACILLUS MEGATERIUM OНУ 484 НА ПРОРОСТАННЯ ТА РІСТ СІЯНЦІВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF (English)
В. С. Твердохліб, Н. В. Ліманська, К. Д. Крилова, В. О. Іваниця
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ RHIZO BIUM НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ПІГМЕНТІВ І КРОХМАЛЮ У РОСЛИН ГОРОХУ Анотація   PDF
У. Я. Стамбульська, В. I. Лущак
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ ВIСМУТОВОГО ТА ОЛОВ'ЯНОГО КОМПЛЕКСІВ ХIНОЛIНIЛПОРФIРИНУ НА АКТИВНIСТЬ ФАГIВ LACTOCOCCUS LACTIS Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, О. В. Кондратюк, Т. О. Фiлiпова
 
№ 3(19) (2012) ВПЛИВ ВІСМУТОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ І БАКТЕРІОФАГА НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ТА СИНТЕЗ ПІОЦИАНІН У PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF
Є. Ю. Пахомова, М. Б. Галкін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(17) (2012) ВПЛИВ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НА ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИЙ АПАРАТ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 Анотація   PDF
А. А. Галушка, М. Б. Горішний, О. Р. Кулачковський, С. П. Гудзь
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРIЙ - КОМПОНЕНТIВ ГРАНУЛЬОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF (Русский)
А. С. Гордиенко, Т. С. Антонюк, И. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ ДЕЯКИХ МIКРОЕЛЕМЕНТIВ НА АКТИВНIСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ КАРБОНУ, НІТРОГЕНУ ТА СОЛЕЙ МЕТАЛІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРОТИНСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ШТАМІВ BACILLUS SUBTILIS 1.1 ТА B. AMYLOLIQUEFACIENS УК М В-5113 Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, Л. В. Авдєєва
 
№ 3(23) (2013) ВПЛИВ ДЖЕРЕЛА НІТРОГЕНУ НА ХIМIЧНЕ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КУПРУМУ ЕКТОМIКОРИЗНИМ ГРИБОМ RHIZOPOGON RUBESCENS Анотація   PDF (English)
М. О. Фомiна
 
№ 4(24) (2013) ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ АУТОIНДУКТОРIВ QUORUM SENSING НА СИНТЕЗ РАМНОЛIПIДIВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ESСHERICHIA COLI 3912/41 Анотація   PDF
О. К. Фролов, Р. О. Литвиненко, О. Л. Ребець, І. С. Юрчук
 
№ 2(14) (2011) ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РIСТ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS Анотація   PDF
О. М. Алєксєєнко, I. В. Жерносєкова, А. I. Вінніков
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЕНДОФІТНИХ БАКТЕРІЙ СОЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ І РИЗОСФЕРНЕ МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
І. С. Бровко, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НАДИХАННЯ І ФОТОСИНТЕЗ EUGLENA GRACILIS Анотація   PDF
В. М. Мокросноп, О. В. Поліщук, О. К. Золотарьова
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ANIBA ROSAEODORA, LAURUS NOBILIS, SYZYGIUM AROMATICUM, MENTHA PIPERITA ТА LAVANDULA ANGUSTIFOLIA НА РІСТ МІКРОМІЦЕТІВ Анотація   PDF (English)
П. П. Зелена, Ю. M. Юмина, I. В. Домбровська, І. М. Малиновська, В. В. Шепелевич, Л. М. Гриценко, Н. В. Яворська, В. К. Позур, Л. М. Сківка
 
№ 2(42) (2018) Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сортів. Анотація   PDF
А. Ю. Пастощук, Л. М. Сківка, Л. М. Буценко, В. П. Патика
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ КАДМІЙ СУЛЬФАТУ НА РІСТ, ШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРУ CHROMATIUM SP. Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш, С. П. Гудзь, О. Р. Кулачковський
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ КОМПЛЕКСIВ ГЕРМАНIЮ (IV) З САЛІЦИЛАЛЬГІДРАЗОНАМИ ХЛОРБЕНЗОЙНОЇ ТА НІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТ НА ВМІСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦІЙ I СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ ПРИ ЗАПАЛЕННI Анотація   PDF
О. В. Нікітін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, Н. В. Шматкова
 
№ 1(2) (2008) ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ МЕ30-ТЕТРА(4-N-МЕТИЛ-ПІРИДИЛ) ПOРФІРИHУ 3 ВІСMУТOM НА РІСТ ТА ФОРМУВАННЯ БІOПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 Анотація   PDF
М. Б. Галкін, З. І. Жиліна, Ю. В. Ішков, M. O. Петрова, В. О. Іваниця
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ЛIПОПОЛIСАХАРИДУ Escherichia COLI НА СТУПIНЬ КИШКОВОГО ДИСБIОЗУ ТА НА СТАН СІТКІВКИ ОКА ЩУРIВ Анотація   PDF (Русский)
А. П. Левицький, В. В. Віт, Ю. В. Цисельський, І. О. Селіванська
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ ЛАКТО- ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ НА ПОКАЗНИКИ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ Анотація   PDF (English)
М. Я. Співак, В. С. Підгорський, Л. М. Лазаренко, Л. М. Шинкаренко, Л. Т. Рачкова, З. М. Олевінська
 
№ 1(9) (2010) ВПЛИВ МIКОПЛАЗМОВОЇ IНФЕКЦIЇ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗАГАЛЬНИХ ЛIПIДIВ ТА МОРФОЛОГIЮ КЛIТИН КАЛЮСIВ ПШЕНИЦI Анотація   PDF
К. С. Коробкова, Л. П. Панченко, А. М. Онищенко, А. М. Остапчук, О. О. Панюта
 
101 - 150 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>