Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(37) (2017) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ТА BACILLUS ATROPHAEUS НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА РІСТ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська, І. Д. Жунько, Д. О. Бабенко
 
№ 4(16) (2011) ВПЛИВ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ- БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ НА РІСТ, УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА ТУМОРОГЕННУ АКТИВНІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(6) (2009) ВПЛИВ N-МЕТИЛ-N'-НІТРО-N-НІТРОЗОГУАНІДИНУ ТА N-МЕТИЛ-N-НІТРОЗОМЕТИЛСЕЧОВИНИ НА АНТИБІОТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУЦЕНТА СІОМІЦИНУ STREPTOMYCES SIOYAENSIS LV81 Анотація   PDF
Я. П. Грубський, О. В. Аравіцька, М. Л. Мироновський, О. М. Громико, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ, РОЗВИТОК ХВОРОБ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ РІЗНИХ СОРТІВ Анотація   PDF
В. П. Миколаєвський, В. Г. Сергієнко, Л. В. Титова
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ АГРОСТИМУЛІНУ, ЕМІСТИМУ С, БІОЛАНУ НА РІСТ І ФОСФАТАЗНУ АКТИВНІСТЬ ENTEROBACTER NIMIPRESSURALIS 32-3 Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Чайковська, М. І. Баранська
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ АЛЮМОКАЛІЄВИХ ГАЛУНІВ НА СИНТЕЗ МІКРОБНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
О. М. Шульга, М. В. Пристай, І. В. Карпенко, Н. С. Щеглова, Р. І. Вільданова
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТ НА ЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ BA CILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBS P. PLANTARUM Анотація   PDF (Русский)
Л. А. Сафронова
 
№ 3(39) (2017) ВПЛИВ АНТИБІОТИКІВ НА БІОПЛІВКИ ШТАМІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ ВМІСТУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF
А. С. Семенець, М. Б. Галкін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(30) (2015) ВПЛИВ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ Анотація   PDF
Л. Л. Сіда, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко, А. І. Вінніков
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ БIОГЕННИХ I АБIОГЕННИХ ФАКТОРIВ НА ЕФЕКТИВНIСТЬ IНТРОДУКЦIЇ МIКРООРГАНIЗМIВ У АГРОСИСТЕМИ Анотація   PDF
І. К. Курдиш
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ БIОЛОГIЧНОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ФОСФАТМIНЕРАЛIЗУЮЧИХ ШТАМIВ РОДУ BACILLUS НА НАСIННЯ РОСЛИН , ЯКЕ ЗАЗНАЛО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ Анотація   PDF (Русский)
I. О. Скороход, А. О. Рой, О. I. Мєлєнтьєв, I. К. Курдиш
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОЗУ SYNORHIZOBIUM MELILOTI З ЛЮЦЕРНОЇ Анотація   PDF
Н. С. Щеглова, О. В. Карпенко, Р. I. Вільданова, М. В. Пристай, Н. Ю. Лісова, Т. М. Ногіна
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНIВ RHIZOBIUM VITIS НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ ПУХЛИН У РОСЛИН Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, А. Г. Гаврик, Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 2(18) (2012) ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНУ ENTEROCOCCUS DURANS НА ЗБУДНИКА БАКТЕРIАЛЬНОГО ВIЛТУ Анотація   PDF (English)
N. Limanska, T. Ivanytsia, Y. Choiset, N. Korotaeva, Zh. Sergeeva, J.-M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertlé
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДIЇ НА РIСТ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН Анотація   PDF
Н. В. Чуйко, З. Т. Бега, Л. В. Булавенко, I. К. Курдиш
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ RHIZO BIUM НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ПІГМЕНТІВ І КРОХМАЛЮ У РОСЛИН ГОРОХУ Анотація   PDF
У. Я. Стамбульська, В. I. Лущак
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ ВIСМУТОВОГО ТА ОЛОВ'ЯНОГО КОМПЛЕКСІВ ХIНОЛIНIЛПОРФIРИНУ НА АКТИВНIСТЬ ФАГIВ LACTOCOCCUS LACTIS Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, О. В. Кондратюк, Т. О. Фiлiпова
 
№ 3(19) (2012) ВПЛИВ ВІСМУТОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ І БАКТЕРІОФАГА НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ТА СИНТЕЗ ПІОЦИАНІН У PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF
Є. Ю. Пахомова, М. Б. Галкін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(17) (2012) ВПЛИВ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НА ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИЙ АПАРАТ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 Анотація   PDF
А. А. Галушка, М. Б. Горішний, О. Р. Кулачковський, С. П. Гудзь
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРIЙ - КОМПОНЕНТIВ ГРАНУЛЬОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF (Русский)
А. С. Гордиенко, Т. С. Антонюк, И. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ ДЕЯКИХ МIКРОЕЛЕМЕНТIВ НА АКТИВНIСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ КАРБОНУ, НІТРОГЕНУ ТА СОЛЕЙ МЕТАЛІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРОТИНСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ШТАМІВ BACILLUS SUBTILIS 1.1 ТА B. AMYLOLIQUEFACIENS УК М В-5113 Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, Л. В. Авдєєва
 
№ 3(23) (2013) ВПЛИВ ДЖЕРЕЛА НІТРОГЕНУ НА ХIМIЧНЕ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КУПРУМУ ЕКТОМIКОРИЗНИМ ГРИБОМ RHIZOPOGON RUBESCENS Анотація   PDF (English)
М. О. Фомiна
 
№ 4(24) (2013) ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ АУТОIНДУКТОРIВ QUORUM SENSING НА СИНТЕЗ РАМНОЛIПIДIВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ESСHERICHIA COLI 3912/41 Анотація   PDF
О. К. Фролов, Р. О. Литвиненко, О. Л. Ребець, І. С. Юрчук
 
№ 2(14) (2011) ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РIСТ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS Анотація   PDF
О. М. Алєксєєнко, I. В. Жерносєкова, А. I. Вінніков
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЕНДОФІТНИХ БАКТЕРІЙ СОЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ І РИЗОСФЕРНЕ МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
І. С. Бровко, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НАДИХАННЯ І ФОТОСИНТЕЗ EUGLENA GRACILIS Анотація   PDF
В. М. Мокросноп, О. В. Поліщук, О. К. Золотарьова
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ANIBA ROSAEODORA, LAURUS NOBILIS, SYZYGIUM AROMATICUM, MENTHA PIPERITA ТА LAVANDULA ANGUSTIFOLIA НА РІСТ МІКРОМІЦЕТІВ Анотація   PDF (English)
П. П. Зелена, Ю. M. Юмина, I. В. Домбровська, І. М. Малиновська, В. В. Шепелевич, Л. М. Гриценко, Н. В. Яворська, В. К. Позур, Л. М. Сківка
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ КАДМІЙ СУЛЬФАТУ НА РІСТ, ШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРУ CHROMATIUM SP. Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш, С. П. Гудзь, О. Р. Кулачковський
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ КОМПЛЕКСIВ ГЕРМАНIЮ (IV) З САЛІЦИЛАЛЬГІДРАЗОНАМИ ХЛОРБЕНЗОЙНОЇ ТА НІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТ НА ВМІСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦІЙ I СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ ПРИ ЗАПАЛЕННI Анотація   PDF
О. В. Нікітін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, Н. В. Шматкова
 
№ 1(2) (2008) ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ МЕ30-ТЕТРА(4-N-МЕТИЛ-ПІРИДИЛ) ПOРФІРИHУ 3 ВІСMУТOM НА РІСТ ТА ФОРМУВАННЯ БІOПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 Анотація   PDF
М. Б. Галкін, З. І. Жиліна, Ю. В. Ішков, M. O. Петрова, В. О. Іваниця
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ЛIПОПОЛIСАХАРИДУ Escherichia COLI НА СТУПIНЬ КИШКОВОГО ДИСБIОЗУ ТА НА СТАН СІТКІВКИ ОКА ЩУРIВ Анотація   PDF (Русский)
А. П. Левицький, В. В. Віт, Ю. В. Цисельський, І. О. Селіванська
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ ЛАКТО- ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ НА ПОКАЗНИКИ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ Анотація   PDF (English)
М. Я. Співак, В. С. Підгорський, Л. М. Лазаренко, Л. М. Шинкаренко, Л. Т. Рачкова, З. М. Олевінська
 
№ 1(9) (2010) ВПЛИВ МIКОПЛАЗМОВОЇ IНФЕКЦIЇ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗАГАЛЬНИХ ЛIПIДIВ ТА МОРФОЛОГIЮ КЛIТИН КАЛЮСIВ ПШЕНИЦI Анотація   PDF
К. С. Коробкова, Л. П. Панченко, А. М. Онищенко, А. М. Остапчук, О. О. Панюта
 
№ 3(19) (2012) ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ЖИВЛЕННЯ НА КIЛЬКIСНI ЗМIНИ ФОТОРЕАКЦIЙНИХ МОЛЕКУЛ У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ МЕТАБОЛІТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
О. Ю Зінченко, С. Л. Мірось
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ» НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ ЩУРІВ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ АНТИБІОТИКА ЦЕФТРІАКСОНУ Анотація   PDF
А. В. Путніков, М. П. Рудик, В. В. Позур, Т. М. Фурзікова, А. М. Остапчук, Г. М. Толстанова, Л. М. Сківка
 
№ 3(31) (2015) ВПЛИВ НІТРАТУ НА СУЛЬФІДОГЕННУ АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ DESULFOMICROBIUM SP. CRR3 Анотація   PDF
Л. С. Дорош, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУЛЬТИВОВАНИХ МАКРОМІЦЕТІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
Н. Л. Поєдинок, О. Б. Михайлова, В. М. Ходаковський, І. О. Дудка
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НАНОЧАСТОЧОК ДIОКСИДУ КРЕМНIЮ ТА ВЕРМИКУЛIТУ НА АКТИВНIСТЬ ЕНЗИМIВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7023 Анотація   PDF
I. О. Скороход, I. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НОВИХ БIОПРЕПАРАТIВ НА ОСНОВI АВЕРКОМУ НА РОЗВИТОК I ПРОДУКТИВНIСТЬ РОСЛИН ТА ЕКСПРЕСIЮ ГЕНIВ СИНТЕЗУ si/miРНК Анотація   PDF
Г. О. Iутинська, В. А. Циганкова, Л. О. Білявська, В. Є. Козирицька
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФIЗIОЛОГIЧНИЙ СТАН МIКРООРГАНIЗМIВ РОДУ CLOSTRIDIUM Анотація   PDF
Л. С. Ястремська
 
№ 1(17) (2012) ВПЛИВ ОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ РОСТУ NOCARDIA VACCINII K-8 НА ГЛIЦЕРИНI Анотація   PDF
Д. I. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. Д. Конон, Т. П. Пирог
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНА STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 НА ЦИТОТОКСИЧНУ АКТИВНІСТЬ МОНОНУКЛЕАРНИХ СПЛЕНОЦИТІВ МИШЕЙ Анотація   PDF (English)
Л. М. Сківка, О. Г. Федорчук, О. М. Пясковська, Н. М. Храновська, В. В. Позур
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО -АКТИВНИХ РЕЧОВИН Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРІЙ ТА ДРІЖДЖІВ ДО ПОВЕРХОНЬ СИЛІКОНОВИХ КАТЕТЕРІВ Анотація   PDF
Х. А. Берегова, Т. П. Пирог
 
№ 1(1) (2007) ВПЛИВ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ НА АМІЛОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМУ ASPERGILLUS NIGER 33-19 CNMN FD-02 Анотація   PDF (Русский)
М. В. Стратан, O. A. Десятник
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ПОХІДНИХ ІЗОНІАЗИДУ НА ЧУТЛИВІСТЬ ЛАКТАМАЗАПРОДУКУВАЛЬНИХ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО ПЕНІЦИЛІНУ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, І. Й. Сейфулліна, В. О. Лерер
 
№ 1(2) (2008) ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МАКРОФАГІВ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Гудзенко, М. Ю. Русакова, Т. Ю. Степанова, Т. В. Іваниця, Н. Чанішвілі, Т. Бaрбутaшвiлi
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ ПРОДУКТІВ МЕТА БОЛІ ЗМУ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РІСТ ПРОРОСТКІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР Анотація   PDF
І. В. Жерносєкова, О. А. Тимчук, В. П. Ткаченко, А. І. Вінніков
 
101 - 150 з 391 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>