Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(19) (2012) ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ЖИВЛЕННЯ НА КIЛЬКIСНI ЗМIНИ ФОТОРЕАКЦIЙНИХ МОЛЕКУЛ У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ МЕТАБОЛІТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
О. Ю Зінченко, С. Л. Мірось
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ» НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ ЩУРІВ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ АНТИБІОТИКА ЦЕФТРІАКСОНУ Анотація   PDF
А. В. Путніков, М. П. Рудик, В. В. Позур, Т. М. Фурзікова, А. М. Остапчук, Г. М. Толстанова, Л. М. Сківка
 
№ 3(31) (2015) ВПЛИВ НІТРАТУ НА СУЛЬФІДОГЕННУ АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ DESULFOMICROBIUM SP. CRR3 Анотація   PDF
Л. С. Дорош, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУЛЬТИВОВАНИХ МАКРОМІЦЕТІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
Н. Л. Поєдинок, О. Б. Михайлова, В. М. Ходаковський, І. О. Дудка
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НАНОЧАСТОЧОК ДIОКСИДУ КРЕМНIЮ ТА ВЕРМИКУЛIТУ НА АКТИВНIСТЬ ЕНЗИМIВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7023 Анотація   PDF
I. О. Скороход, I. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НОВИХ БIОПРЕПАРАТIВ НА ОСНОВI АВЕРКОМУ НА РОЗВИТОК I ПРОДУКТИВНIСТЬ РОСЛИН ТА ЕКСПРЕСIЮ ГЕНIВ СИНТЕЗУ si/miРНК Анотація   PDF
Г. О. Iутинська, В. А. Циганкова, Л. О. Білявська, В. Є. Козирицька
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФIЗIОЛОГIЧНИЙ СТАН МIКРООРГАНIЗМIВ РОДУ CLOSTRIDIUM Анотація   PDF
Л. С. Ястремська
 
№ 1(17) (2012) ВПЛИВ ОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ РОСТУ NOCARDIA VACCINII K-8 НА ГЛIЦЕРИНI Анотація   PDF
Д. I. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. Д. Конон, Т. П. Пирог
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНА STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 НА ЦИТОТОКСИЧНУ АКТИВНІСТЬ МОНОНУКЛЕАРНИХ СПЛЕНОЦИТІВ МИШЕЙ Анотація   PDF (English)
Л. М. Сківка, О. Г. Федорчук, О. М. Пясковська, Н. М. Храновська, В. В. Позур
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО -АКТИВНИХ РЕЧОВИН Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРІЙ ТА ДРІЖДЖІВ ДО ПОВЕРХОНЬ СИЛІКОНОВИХ КАТЕТЕРІВ Анотація   PDF
Х. А. Берегова, Т. П. Пирог
 
№ 1(1) (2007) ВПЛИВ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ НА АМІЛОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМУ ASPERGILLUS NIGER 33-19 CNMN FD-02 Анотація   PDF (Русский)
М. В. Стратан, O. A. Десятник
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ПОХІДНИХ ІЗОНІАЗИДУ НА ЧУТЛИВІСТЬ ЛАКТАМАЗАПРОДУКУВАЛЬНИХ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО ПЕНІЦИЛІНУ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, І. Й. Сейфулліна, В. О. Лерер
 
№ 1(2) (2008) ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МАКРОФАГІВ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Гудзенко, М. Ю. Русакова, Т. Ю. Степанова, Т. В. Іваниця, Н. Чанішвілі, Т. Бaрбутaшвiлi
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ ПРОДУКТІВ МЕТА БОЛІ ЗМУ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РІСТ ПРОРОСТКІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР Анотація   PDF
І. В. Жерносєкова, О. А. Тимчук, В. П. Ткаченко, А. І. Вінніков
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ СІРКОВОДНЮ НА SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF
А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФIРИНIВ НА ЧУТЛИВIСТЬ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ДО АНТИБIОТИКIВ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Iшков
 
№ 3(15) (2011) ВПЛИВ СУХОГО ФЕРМЕНТАТИВНОГО ЛIЗАТУ DEL-IMMUNE V® НА ПРОДУКЦIЮ ЦИТОКИНIВ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ Анотація   PDF (English)
В. С. Підгорський, Л. М. Шинкаренко-Сишел, Н. О. Тимошок, А. В. Чейпеш, М. Я. Співак
 
№ 1(9) (2010) ВПЛИВ ТIЛОРОНУ НА ВМIСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦIЙ ТА СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГIЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМIЄЛIТОМ Анотація   PDF
Т. Ю. Степанова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін
 
№ 4(40) (2017) ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕСИ БІОВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ І ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, К. І. Семенов
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕГІДРОГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7023 Анотація   PDF
І. О. Герасименко, І. К. Курдиш
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ФТОРХІНОЛОНІВ НА БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, Т. М. Шевченко, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН НА МІКРОБІОТУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація   PDF
I. В. Страшнова, З. Є. Захарієва, Ю. Ю. Дуденко, А. О. Данилова, В. О. Iваниця
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ НА РІСТ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, І. М. Курмакова, О. С. Бондар, О. П. Третяк
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 4(36) (2016) ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 ЗА ВНЕСЕННЯ ФЕРУМ (ІІІ) ЦИТРАТУ, ФУКСИНУ І МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО Анотація   PDF (English)
О. М. Василів, О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, Я. П. Ференсович
 
№ 2(18) (2012) ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЦИТОХРОМУ Р450 2Е1 МИШІ В ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Заец, В. О. Китам, В. В. Рущак, О. В. Максимчук, Н. А. Чащин
 
№ 3(7) (2009) ГРИБИ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев, Н. I. Копитіна
 
№ 4(16) (2011) ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ. ЖИТТЯ В НАУЦІ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Г. Юргелайтіс, Т. В. Бурлака
 
№ 2(38) (2017) ДЕНІТРИФІКАЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ДЕТЕКТУВАННЯ БІОСУРФАКТАНТІВ НА ПОВЕРХНІ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF (Русский)
І. П. Конуп, Т. В. Гудзенко, Л. А. Конуп, О. В. Волювач
 
№ 3(31) (2015) ДЕТЕКЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ДО ВПГ-1 ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО БІОСЕНСОРА Анотація   PDF
Т. В. Затовська, Н. В. Нестерова, Г. В. Баранова, С. Л. Рибалко, С. Д. Загородня
 
№ 1(17) (2012) ДЕЯКI ЗАКОНОМIРНОСТI СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ АС-5017 НА СУМIШI РОСТОВИХ СУБСТРАТIВ Анотація   PDF
М. О. Шулякова, Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ PENICILLIUM COMMUNE 266 Анотація   PDF
О. М. Рзаева, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ Анотація   PDF
О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМIКА СИНТЕЗУ ЦЕЛЮЛАЗ ВИЩИМИ ДЕРЕВОРУЙНIВНИМИ БАЗИДIАЛЬНИМИ ГРИБАМИ Анотація   PDF
К. Г. Древаль, К. В. Кузнецова, А. В. Юдіна, М. I. Бойко
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
 
№ 1(45) (2019) ДИНАМІКА ЧАСТОТ ГЕНОТИПІВ WOLBACHIA В ПРИРОДНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ DROSOPHILA MELANOGASTER З УМАНІ ПРИ ВПЛИВІ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ Анотація   PDF (English)
Н. В. Гора, С. В. Серга, О. М. Майстренко, І. А. Козерецька
 
№ 3(23) (2013) ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
I. В. Кушкевич
 
№ 1(1) (2007) ДОВГОТРИВАЛЕ ПРИКРІПЛЕННЯ МІКСОБАКТЕРІЙ MYXOCOCCUS XANTHUS Анотація   PDF (English)
О. Л. Рaxiмова, В. О. Іваниця, Ш. Мак Елдовней
 
№ 1(9) (2010) ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕРМОІНАКТИВАЦІЇ α -ГАЛОКТОЗИДАЗИ CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
 
№ 1(13) (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO РИСУ (ORYZA SATIVA L.) Анотація   PDF (Русский)
I. С. Замбріборщ
 
№ 1(25) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНО Ї АКТИВНОСТІ НОВИХ ФТОРОВ МІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Білявська, О. Ю. Повниця, Ю. Г. Шермолович, Г. П. Гудзь, Н. В. Нестерова
 
№ 4(20) (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ЛІЗОЦИМУ МЕТОДОМ QSАR АНАЛІЗ Анотація   PDF
C. С. Декіна, А. М. Овсепян, А. Г. Артеменко, І. І. Романовська, В. Є. Кузьмін
 
№ 2(30) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АНТАГОНІСТИЧНОЇ ДІЇ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЙХОЄВИХ КИСЛОТ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ ЛАКТОБАЦИЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Анотація   PDF (English)
О. П. Лівінська, O. M. Василенко, T. В. Томила, I. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(17) (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗОБIАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ГОМОЛОГІЧНИМ ЛЕКТИН Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Сытников
 
№ 2(14) (2011) ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(35) (2016) ЕЛЕКТРОУТРИМУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ ЕНЗИМІВ НА МЕМБРАНАХ ЖИВИХ КЛІТИН Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк
 
№ 2(18) (2012) ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНI СПЕКТРИ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗАЛЕЖНО ВIД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Ю. Ю. Дуденко, Н. С. Бобрешова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
151 - 200 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>