Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(31) (2015) ВИКОРИСТАННЯ МУТАНТНИМ ШТАМОМ CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ ЯК СУБСТРАТА Анотація   PDF
О. О. Тігунова, С. М. Шульга
 
№ 2(18) (2012) ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК НIТРОГЕНУ БАКТЕРIЯМИ ЦИКЛУ СУЛЬФУРУ ОЗЕРА ЯВОРIВСЬК Анотація   PDF
О. М. Мороз, I. Б. Русин
 
№ 2(14) (2011) ВИЛУЧЕННЯ ГЕРМАНIЮ З ВIДХОДIВ СВИНЦЕВО- ЦИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТIОНОВИМИ БАКТЕРIЯМИ Анотація   PDF
I. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. I. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. О. Iваниця
 
№ 4(20) (2012) ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) IЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ Б Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, О. М. Захарія, Г. В. Лісютин, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 3(19) (2012) ВИЛУЧЕННЯ РIДКIСНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ УГРУПОВАННЯМИ МIКРООРГАНIЗМIВ ЗОЛИ ВIД СПАЛЮВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВУГIЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
И. В. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. А. Иваница
 
№ 1(5) (2009) ВИРУСНI ЗАХВОРЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (Русский)
I. I. Гуляєва, Г. О. Снігур, В. П. Поліщук, Б. Н. Мілкус
 
№ 1(9) (2010) ВИЩІ МОРСЬКІ ГРИБИ ПЕЛАГІАЛІ АВАНДЕЛЬТИ РІКИ ДУНАЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Копитіна, І. В. Тарасюк
 
№ 1(21) (2013) ВИЯВЛЕННЯ IЗОЛЯТIВ ВIРУСУ ШАРКИ СЛИВИ В НАСАДЖЕННЯХ СХIДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, С. О. Васюта, Т. В. Медведєва, В. В. Ярушников, В. М. Удовиченко
 
№ 2(30) (2015) ВИЯВЛЕННЯ ГЕНІВ ПЛАНТАРИЦИНІВ У ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM – АНТАГОНІСТІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Д. О. Бабенко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 2(14) (2011) ВИЯВЛЕННЯ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS I R. RADIOBACTER МЕТОДОМ ПЛР З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАЙМЕРIВ ДО РIЗНИХ ПОСЛIДОВНОСТЕЙ ГЕНОМУ Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, С. А. Сєрков, Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Iваниця
 
№ 1(13) (2011) ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота
 
№ 3(23) (2013) ВМIСТ МЕЛАНIНIВ У БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ ПОРЯДКIВ POLYPORALES ТА AGARICALES Анотація   PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов
 
№ 4(12) (2010) ВМІСТ ПРО- И ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА STAPHYLOCOCCUS AUREUS Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця, Б. М. Галкін, Н. С. Водзінська, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, I. О. Малярчик, А. О. Нікітін, М. Ю. Русакова
 
№ 4(20) (2012) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 ТА АВТОЛIЗАТУ БАКТЕРIЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА IНФЕКЦIЙНIСТЬ ЗБУДНИКIВ М’ЯКОЇ ГНИЛI Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, К. Д. Крилова, Н. В. Ліманська, Н. Ю. Васильєва, Ф. І. Товкач, В. О. Іваниця
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНИХ RHIZOBIUM RADIOBACTER Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Н. В. Коротаєва, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ОНУ 87 У СУМIШI З АВТОЛIЗАТОМ ЕРВIНIЙ НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНЕ RHIZOBIUM RADIOBACTER C58 Анотація   PDF (English)
Н. В. Коротаєва, Т. В. Кондратюк, О. В. Басюл, К. Д. Крилова, Г. В. Ямборко, В. О. Iваниця, Н. В. Ліманська
 
№ 1(37) (2017) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ТА BACILLUS ATROPHAEUS НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА РІСТ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська, І. Д. Жунько, Д. О. Бабенко
 
№ 4(16) (2011) ВПЛИВ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ- БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ НА РІСТ, УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА ТУМОРОГЕННУ АКТИВНІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(6) (2009) ВПЛИВ N-МЕТИЛ-N'-НІТРО-N-НІТРОЗОГУАНІДИНУ ТА N-МЕТИЛ-N-НІТРОЗОМЕТИЛСЕЧОВИНИ НА АНТИБІОТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУЦЕНТА СІОМІЦИНУ STREPTOMYCES SIOYAENSIS LV81 Анотація   PDF
Я. П. Грубський, О. В. Аравіцька, М. Л. Мироновський, О. М. Громико, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ, РОЗВИТОК ХВОРОБ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ РІЗНИХ СОРТІВ Анотація   PDF
В. П. Миколаєвський, В. Г. Сергієнко, Л. В. Титова
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ АГРОСТИМУЛІНУ, ЕМІСТИМУ С, БІОЛАНУ НА РІСТ І ФОСФАТАЗНУ АКТИВНІСТЬ ENTEROBACTER NIMIPRESSURALIS 32-3 Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Чайковська, М. І. Баранська
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ АЛЮМОКАЛІЄВИХ ГАЛУНІВ НА СИНТЕЗ МІКРОБНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
О. М. Шульга, М. В. Пристай, І. В. Карпенко, Н. С. Щеглова, Р. І. Вільданова
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТ НА ЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ BA CILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBS P. PLANTARUM Анотація   PDF (Русский)
Л. А. Сафронова
 
№ 2(30) (2015) ВПЛИВ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ Анотація   PDF
Л. Л. Сіда, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко, А. І. Вінніков
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ БIОГЕННИХ I АБIОГЕННИХ ФАКТОРIВ НА ЕФЕКТИВНIСТЬ IНТРОДУКЦIЇ МIКРООРГАНIЗМIВ У АГРОСИСТЕМИ Анотація   PDF
І. К. Курдиш
 
76 - 100 з 370 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>