Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ БIОЛОГIЧНОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ФОСФАТМIНЕРАЛIЗУЮЧИХ ШТАМIВ РОДУ BACILLUS НА НАСIННЯ РОСЛИН , ЯКЕ ЗАЗНАЛО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ Анотація   PDF (Русский)
I. О. Скороход, А. О. Рой, О. I. Мєлєнтьєв, I. К. Курдиш
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОЗУ SYNORHIZOBIUM MELILOTI З ЛЮЦЕРНОЇ Анотація   PDF
Н. С. Щеглова, О. В. Карпенко, Р. I. Вільданова, М. В. Пристай, Н. Ю. Лісова, Т. М. Ногіна
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНIВ RHIZOBIUM VITIS НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ ПУХЛИН У РОСЛИН Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, А. Г. Гаврик, Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 2(18) (2012) ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНУ ENTEROCOCCUS DURANS НА ЗБУДНИКА БАКТЕРIАЛЬНОГО ВIЛТУ Анотація   PDF (English)
N. Limanska, T. Ivanytsia, Y. Choiset, N. Korotaeva, Zh. Sergeeva, J.-M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertlé
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДIЇ НА РIСТ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН Анотація   PDF
Н. В. Чуйко, З. Т. Бега, Л. В. Булавенко, I. К. Курдиш
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ RHIZO BIUM НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ПІГМЕНТІВ І КРОХМАЛЮ У РОСЛИН ГОРОХУ Анотація   PDF
У. Я. Стамбульська, В. I. Лущак
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ ВIСМУТОВОГО ТА ОЛОВ'ЯНОГО КОМПЛЕКСІВ ХIНОЛIНIЛПОРФIРИНУ НА АКТИВНIСТЬ ФАГIВ LACTOCOCCUS LACTIS Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, О. В. Кондратюк, Т. О. Фiлiпова
 
№ 3(19) (2012) ВПЛИВ ВІСМУТОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ І БАКТЕРІОФАГА НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ТА СИНТЕЗ ПІОЦИАНІН У PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF
Є. Ю. Пахомова, М. Б. Галкін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(17) (2012) ВПЛИВ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НА ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИЙ АПАРАТ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 Анотація   PDF
А. А. Галушка, М. Б. Горішний, О. Р. Кулачковський, С. П. Гудзь
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРIЙ - КОМПОНЕНТIВ ГРАНУЛЬОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF (Русский)
А. С. Гордиенко, Т. С. Антонюк, И. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ ДЕЯКИХ МIКРОЕЛЕМЕНТIВ НА АКТИВНIСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ КАРБОНУ, НІТРОГЕНУ ТА СОЛЕЙ МЕТАЛІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРОТИНСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ШТАМІВ BACILLUS SUBTILIS 1.1 ТА B. AMYLOLIQUEFACIENS УК М В-5113 Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, Л. В. Авдєєва
 
№ 3(23) (2013) ВПЛИВ ДЖЕРЕЛА НІТРОГЕНУ НА ХIМIЧНЕ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КУПРУМУ ЕКТОМIКОРИЗНИМ ГРИБОМ RHIZOPOGON RUBESCENS Анотація   PDF (English)
М. О. Фомiна
 
№ 4(24) (2013) ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ АУТОIНДУКТОРIВ QUORUM SENSING НА СИНТЕЗ РАМНОЛIПIДIВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ESСHERICHIA COLI 3912/41 Анотація   PDF
О. К. Фролов, Р. О. Литвиненко, О. Л. Ребець, І. С. Юрчук
 
№ 2(14) (2011) ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РIСТ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS Анотація   PDF
О. М. Алєксєєнко, I. В. Жерносєкова, А. I. Вінніков
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЕНДОФІТНИХ БАКТЕРІЙ СОЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ І РИЗОСФЕРНЕ МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
І. С. Бровко, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НАДИХАННЯ І ФОТОСИНТЕЗ EUGLENA GRACILIS Анотація   PDF
В. М. Мокросноп, О. В. Поліщук, О. К. Золотарьова
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ANIBA ROSAEODORA, LAURUS NOBILIS, SYZYGIUM AROMATICUM, MENTHA PIPERITA ТА LAVANDULA ANGUSTIFOLIA НА РІСТ МІКРОМІЦЕТІВ Анотація   PDF (English)
П. П. Зелена, Ю. M. Юмина, I. В. Домбровська, І. М. Малиновська, В. В. Шепелевич, Л. М. Гриценко, Н. В. Яворська, В. К. Позур, Л. М. Сківка
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ КАДМІЙ СУЛЬФАТУ НА РІСТ, ШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРУ CHROMATIUM SP. Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш, С. П. Гудзь, О. Р. Кулачковський
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ КОМПЛЕКСIВ ГЕРМАНIЮ (IV) З САЛІЦИЛАЛЬГІДРАЗОНАМИ ХЛОРБЕНЗОЙНОЇ ТА НІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТ НА ВМІСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦІЙ I СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ ПРИ ЗАПАЛЕННI Анотація   PDF
О. В. Нікітін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, Н. В. Шматкова
 
№ 1(2) (2008) ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ МЕ30-ТЕТРА(4-N-МЕТИЛ-ПІРИДИЛ) ПOРФІРИHУ 3 ВІСMУТOM НА РІСТ ТА ФОРМУВАННЯ БІOПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 Анотація   PDF
М. Б. Галкін, З. І. Жиліна, Ю. В. Ішков, M. O. Петрова, В. О. Іваниця
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ЛIПОПОЛIСАХАРИДУ Escherichia COLI НА СТУПIНЬ КИШКОВОГО ДИСБIОЗУ ТА НА СТАН СІТКІВКИ ОКА ЩУРIВ Анотація   PDF (Русский)
А. П. Левицький, В. В. Віт, Ю. В. Цисельський, І. О. Селіванська
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ ЛАКТО- ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ НА ПОКАЗНИКИ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ Анотація   PDF (English)
М. Я. Співак, В. С. Підгорський, Л. М. Лазаренко, Л. М. Шинкаренко, Л. Т. Рачкова, З. М. Олевінська
 
№ 1(9) (2010) ВПЛИВ МIКОПЛАЗМОВОЇ IНФЕКЦIЇ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗАГАЛЬНИХ ЛIПIДIВ ТА МОРФОЛОГIЮ КЛIТИН КАЛЮСIВ ПШЕНИЦI Анотація   PDF
К. С. Коробкова, Л. П. Панченко, А. М. Онищенко, А. М. Остапчук, О. О. Панюта
 
101 - 125 з 370 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>