Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(24) (2013) МОНІТОРИНГ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 У АГРОЦЕНОЗАХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. П. Поліщук
 
№ 2(42) (2018) Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України Анотація   PDF
О. А. Грицев, О. Л. Зозуля, Н. Г. Воробйова, Л. М. Сківка
 
№ 3(31) (2015) МОНІТОРИНГ ГРИБІВ – КОНТАМІНАНТІВ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ Анотація   PDF (Русский)
І. Б. Висотіна, О. С. Воронкова, А. І. Вінніков
 
№ 1(2) (2008) МОНОЦУКРИДНИЙ СКЛАД РАБДОВІРУСІВ, І3ОЛЬОВАНИХ 3 ТВАРИН ТА РОСЛИН Анотація   PDF (English)
Л. Ф. Діденко, Л. Д. Варбанець, Т. Ю. Сaбiровa, О. В. Серденко, О. С. Броварська, М. Я. Співак
 
№ 4(44) (2018) МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ІЗ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД М. ЛЬВОВА Анотація   PDF
Н. С. Верхоляк, Т. Б. Перетятко
 
№ 2(3) (2008) МРIЯ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО, ЩО ЗДІЙСНИЛАСЯ Анотація   PDF
I. Г. Скрипаль
 
№ 3(31) (2015) МУКОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ ЛІЗОЦИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ Анотація   PDF
І. І. Романовська, А. П. Левицький, С. С. Декіна, А. М. Овсепян
 
№ 3(23) (2013) НАГРОМАДЖЕННЯ БIЛКА У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 ЗА РIЗНИХ УМОВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНIЧНОГО ЖИВЛЕННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь
 
№ 1(17) (2012) НАУКОВА I ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОФЕСОРА ЮРIЯ ВАСИЛЬОВИЧА МЕДВЕДЄВА (05.09.1903 – 06.09.1969 РР.) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 1(5) (2009) НАФТОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ I ГЕТЕРОТРОФНА МIКРОБIОТА АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація   PDF
Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, С. О. Білоіваненко, Л. П. Пономарьова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 4(24) (2013) НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРIЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, I. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, Г. В. Лісютін, I. В. Пузирьова, О. Г. Горшкова, В. О. Iваниця
 
№ 3(7) (2009) НЕГАТИВНА РЕГУЛЯЦIЯ БIОСИНТЕЗУ МОЕНОМIЦИНУ А У ШТАМI STREPTOMYCES GHANAENSIS ATCC14672 Анотація   PDF (English)
К. С. Маракасова, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко
 
№ 3(39) (2017) НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ КАРОТОВОРІЦИНИ PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP.CAROTOVORUM Анотація   PDF
Л. О. Максименко, О. І. Балко, О. Б. Балко
 
№ 4(36) (2016) ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА Д.К. ЗАБОЛОТНОГО (28.12.1866 – 15.12.1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 2(30) (2015) ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS ІМВ В-7384 ЗА ВПЛИВУ ФЕРУМ ЦИТРАТУ Анотація   PDF (English)
О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш
 
№ 2(38) (2017) ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ І ПРОДУКЦІЯ БІО-ПАР ГРУНТОВИМИ ШТАМАМИ P. FLUORESCENS ONU541 І B. MEGATERIUM ONU542 Анотація   PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп
 
№ 4(20) (2012) ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS ONU 15 Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М. Панченко, В. О. Іваниця
 
№ 2(3) (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСОРБЦІЇ Й0НІВ CR (VI) ДPIЖДЖAMИ S. CEREVISIAE УКМ У-1968 МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
О. Г. Мамеева, В. С. Пiдгорський
 
№ 3(11) (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ЦИТОКІНА ЕМАР II В КЛIТИНАХ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)PLYSE Анотація   PDF
Л. А. Бабенко, О. Ю. Скоробогатов, О. Л. Дубровський, О. I. Корнелюк
 
№ 4(8) (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ ССАВЦIВ ПРИ КУЛЬТИВУВАННI ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)pLysE Анотація   PDF
Ю. Ю. Кондратюк, М. А. Бабарик, О. I. Корнелюк
 
№ 4(32) (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА AIMP1/Р43 – КОМПОНЕНТА МУЛЬТИСИНТЕТАЗНОГО КОМПЛЕКСУ ЛЮДИНИ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL 21(DE3)RIL Анотація   PDF
Н. В. Воробйова, О. І. Корнелюк
 
№ 1(33) (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ PSEUDOMONAS MALTOPHILIA ОNU329 – СОРБЕНТА ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ДЕСТРУКТОРА ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, О. Г. Горшкова
 
№ 1(29) (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ACHROMOBACTER SP. 7а – ПРОДУЦЕНТА α-АМІЛАЗИ Анотація   PDF
К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець, В. О. Іваниця
 
№ 2(26) (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 55 В СЕРЕДОВИЩІ З СЕЛЕНІТОМ НАТРІЮ Анотація   PDF (English)
K. С. Oгірчук, Н. K. Koваленкo, O. A. Полтавська
 
№ 2(18) (2012) ОСОБЛИВОСТI КОНСТРУКТИВНОГО АНАБОЛIЗМУ ВУГЛЕВОДIВ У КЛIТИНАХ ЗЕЛЕНИХ СIРКОВИХ БАКТЕРIЙ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний , С. П. Гудзь
 
№ 4(24) (2013) ОСОБЛИВОСТI КОРОЗIЙНО АКТИВНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ФЕРОСФЕРИГА ЗОПРОВОДУ, ПРОКЛАДЕНОГО У ПIЩАНОМУ ҐРУНТI Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 1(1) (2007) ОСОБЛИВОСТІ БІОСИНТЕЗУ ЛІПАЗ ШТАМОМ ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01L НА СЕРЕДОВИЩАХ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Десятник, Ж. П. Тюрина, С. В. Лаблюк, О. А. Болога, А. Г. Лазареску
 
№ 4(12) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДОЗРІВАННЯ ДЕНДРИТНИХ КЛIТИН ПIД ВПЛИВОМ ТЕЙХОЄВОЇ КИСЛОТИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 IN VITRO Анотація   PDF
В. В. Позур
 
№ 1(9) (2010) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ АМІНОКИСЛОТАМИ АКТИВНОСТІ АСПАРТАТКІНАЗИ ТА ГОМОСЕРИНДЕГІДРОГЕНАЗИ У МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З НАДСИНТЕЗОМ МЕТІОНІНУ Анотація   PDF
С. А. Каракіс
 
№ 1(25) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА СТІЙКОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ МІКРОБІОТИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Анотація   PDF
О. В. Крисенко, Т. В. Скляр, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко
 
№ 3(11) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 ПРИ ТЕМНОВОМУ ТА ФОТОІНДУКОВАНОМУ ВПЛИВІ ВІСМУТ-МІСТКИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Г. М. Кириченко, В. О. Iваниця
 
№ 3(27) (2014) ОТРИМАННЯ ТА АНАЛІЗ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ОКСИДОРЕДУКТА З ДЕЯКИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, Т. Є. Волошко
 
№ 2(14) (2011) ОЦIНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТI ШТАМIВ RALSTONIA SOLANACEARUM НА ОСНОВI RAPD-ПЛР АНАЛIЗУ Анотація   PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, Н. В. Житкевич, Т. М. Олійник
 
№ 4(32) (2015) ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОТИГРИБКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ АНТИСЕПТИКІВ Анотація   PDF
Г. К. Палій, О. А. Назарчук, В. В. Бобир, О. О. Гончар, Т. Л. Гридіна, Д. В. Палій, І. В. Коваленко, В. М. Буркот
 
№ 1(29) (2015) ОЦІНКА ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. С. Бережна, О. А. Іващенко, В. П. Поліщук
 
№ 1(37) (2017) ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика
 
№ 2(42) (2018) Очищення води від фенолу та іонів важких металів асоціацією бактерій роду Pseudomonas Анотація   PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, І. П. Конуп, Т. О. Бєляєва
 
№ 1(41) (2018) ПІГМЕНТИ RHODOPSEUDOMONAS YAVOROVII ІМВ В-7620 Анотація   PDF
О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз
 
№ 3(11) (2010) ПІГМЕНТИ ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ЗЕЛЕНИХ СІРКОБАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
 
№ 1(2) (2008) ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.П. ТУЛЬЧИНСЬКОЇ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Бурлака, Н. Г. Юргелайтic, Т. В. Гудзенко, Г. А. Кожанова, Л. Б. Котлярова
 
№ 3(11) (2010) ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 3(15) (2011) ПЕРШI КРОКИ ВIРУСОЛОГIЇ В ПАМ’ЯТКАХ ФIЛАТЕЛIЇ I НУМIЗМАТИКИ Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн
 
№ 4(28) (2014) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ РОДІВ ERWINIA, RALSTONIA, AGROBACTERIUM, ВИЗНАЧЕНІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 1(29) (2015) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ‑АНТАГОНІСТІВ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 2(3) (2008) ПЛР-АНАЛІ3 МІНЛИВОСТІ ГЕНОМУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM Анотація   PDF
О. О. Захарова, Н. Е. Кожухова, Ю. М. Сиволап
 
№ 1(2) (2008) ПОЗАКЛІТИННІ ПОЛІСАХАРИДИ ДРІЖДЖІВ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS (SAITO) SKINNER Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Мамєєва, С. С. Нагорна, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 4(24) (2013) ПОЛIОМIЄЛIТ: ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕРАДИКАЦIЇ Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур
 
№ 1(1) (2007) ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МІКРОБНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА Анотація   PDF
В. В. Чайковська, Я. В. Чабанюк, О. В. Шерстобоева
 
№ 3(7) (2009) ПОЛЯРНI ЛIПIДИ RUANIA ALBIDIFLAVA - НОВОГО ПРЕДСТАВНИКА ПIДПОРЯДКУ MICROCOCCINEAE Анотація   PDF (English)
М. Пащак, Е. Каспров, Й. Хуанг, А. Гаміан
 
№ 4(20) (2012) ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ВМIСТУ КАРОТИНОЇДIВ У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов
 
251 - 300 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>