Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(19) (2012) ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ЖИВЛЕННЯ НА КIЛЬКIСНI ЗМIНИ ФОТОРЕАКЦIЙНИХ МОЛЕКУЛ У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ МЕТАБОЛІТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
О. Ю Зінченко, С. Л. Мірось
 
№ 2(26) (2014) ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ» НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ ЩУРІВ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ АНТИБІОТИКА ЦЕФТРІАКСОНУ Анотація   PDF
А. В. Путніков, М. П. Рудик, В. В. Позур, Т. М. Фурзікова, А. М. Остапчук, Г. М. Толстанова, Л. М. Сківка
 
№ 3(31) (2015) ВПЛИВ НІТРАТУ НА СУЛЬФІДОГЕННУ АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ DESULFOMICROBIUM SP. CRR3 Анотація   PDF
Л. С. Дорош, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(29) (2015) ВПЛИВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУЛЬТИВОВАНИХ МАКРОМІЦЕТІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
Н. Л. Поєдинок, О. Б. Михайлова, В. М. Ходаковський, І. О. Дудка
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НАНОЧАСТОЧОК ДIОКСИДУ КРЕМНIЮ ТА ВЕРМИКУЛIТУ НА АКТИВНIСТЬ ЕНЗИМIВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7023 Анотація   PDF
I. О. Скороход, I. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НОВИХ БIОПРЕПАРАТIВ НА ОСНОВI АВЕРКОМУ НА РОЗВИТОК I ПРОДУКТИВНIСТЬ РОСЛИН ТА ЕКСПРЕСIЮ ГЕНIВ СИНТЕЗУ si/miРНК Анотація   PDF
Г. О. Iутинська, В. А. Циганкова, Л. О. Білявська, В. Є. Козирицька
 
№ 1(13) (2011) ВПЛИВ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФIЗIОЛОГIЧНИЙ СТАН МIКРООРГАНIЗМIВ РОДУ CLOSTRIDIUM Анотація   PDF
Л. С. Ястремська
 
№ 1(17) (2012) ВПЛИВ ОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ РОСТУ NOCARDIA VACCINII K-8 НА ГЛIЦЕРИНI Анотація   PDF
Д. I. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. Д. Конон, Т. П. Пирог
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНА STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 НА ЦИТОТОКСИЧНУ АКТИВНІСТЬ МОНОНУКЛЕАРНИХ СПЛЕНОЦИТІВ МИШЕЙ Анотація   PDF (English)
Л. М. Сківка, О. Г. Федорчук, О. М. Пясковська, Н. М. Храновська, В. В. Позур
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО -АКТИВНИХ РЕЧОВИН Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРІЙ ТА ДРІЖДЖІВ ДО ПОВЕРХОНЬ СИЛІКОНОВИХ КАТЕТЕРІВ Анотація   PDF
Х. А. Берегова, Т. П. Пирог
 
№ 1(1) (2007) ВПЛИВ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ НА АМІЛОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ШТАМУ ASPERGILLUS NIGER 33-19 CNMN FD-02 Анотація   PDF (Русский)
М. В. Стратан, O. A. Десятник
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ПОХІДНИХ ІЗОНІАЗИДУ НА ЧУТЛИВІСТЬ ЛАКТАМАЗАПРОДУКУВАЛЬНИХ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО ПЕНІЦИЛІНУ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, І. Й. Сейфулліна, В. О. Лерер
 
№ 1(2) (2008) ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МАКРОФАГІВ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Гудзенко, М. Ю. Русакова, Т. Ю. Степанова, Т. В. Іваниця, Н. Чанішвілі, Т. Бaрбутaшвiлi
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ ПРОДУКТІВ МЕТА БОЛІ ЗМУ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РІСТ ПРОРОСТКІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР Анотація   PDF
І. В. Жерносєкова, О. А. Тимчук, В. П. Ткаченко, А. І. Вінніков
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ СІРКОВОДНЮ НА SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF
А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФIРИНIВ НА ЧУТЛИВIСТЬ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ДО АНТИБIОТИКIВ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Iшков
 
№ 3(15) (2011) ВПЛИВ СУХОГО ФЕРМЕНТАТИВНОГО ЛIЗАТУ DEL-IMMUNE V® НА ПРОДУКЦIЮ ЦИТОКИНIВ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ Анотація   PDF (English)
В. С. Підгорський, Л. М. Шинкаренко-Сишел, Н. О. Тимошок, А. В. Чейпеш, М. Я. Співак
 
№ 1(9) (2010) ВПЛИВ ТIЛОРОНУ НА ВМIСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦIЙ ТА СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГIЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМIЄЛIТОМ Анотація   PDF
Т. Ю. Степанова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕГІДРОГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7023 Анотація   PDF
І. О. Герасименко, І. К. Курдиш
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ФТОРХІНОЛОНІВ НА БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, Т. М. Шевченко, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН НА МІКРОБІОТУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація   PDF
I. В. Страшнова, З. Є. Захарієва, Ю. Ю. Дуденко, А. О. Данилова, В. О. Iваниця
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ НА РІСТ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, І. М. Курмакова, О. С. Бондар, О. П. Третяк
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 4(36) (2016) ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 ЗА ВНЕСЕННЯ ФЕРУМ (ІІІ) ЦИТРАТУ, ФУКСИНУ І МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО Анотація   PDF (English)
О. М. Василів, О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, Я. П. Ференсович
 
126 - 150 з 370 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>