Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(32) (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА AIMP1/Р43 – КОМПОНЕНТА МУЛЬТИСИНТЕТАЗНОГО КОМПЛЕКСУ ЛЮДИНИ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL 21(DE3)RIL Анотація   PDF
Н. В. Воробйова, О. І. Корнелюк
 
№ 1(33) (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ PSEUDOMONAS MALTOPHILIA ОNU329 – СОРБЕНТА ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ДЕСТРУКТОРА ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, О. Г. Горшкова
 
№ 1(29) (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ACHROMOBACTER SP. 7а – ПРОДУЦЕНТА α-АМІЛАЗИ Анотація   PDF
К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець, В. О. Іваниця
 
№ 2(26) (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 55 В СЕРЕДОВИЩІ З СЕЛЕНІТОМ НАТРІЮ Анотація   PDF (English)
K. С. Oгірчук, Н. K. Koваленкo, O. A. Полтавська
 
№ 2(18) (2012) ОСОБЛИВОСТI КОНСТРУКТИВНОГО АНАБОЛIЗМУ ВУГЛЕВОДIВ У КЛIТИНАХ ЗЕЛЕНИХ СIРКОВИХ БАКТЕРIЙ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний , С. П. Гудзь
 
№ 4(24) (2013) ОСОБЛИВОСТI КОРОЗIЙНО АКТИВНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ФЕРОСФЕРИГА ЗОПРОВОДУ, ПРОКЛАДЕНОГО У ПIЩАНОМУ ҐРУНТI Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 1(1) (2007) ОСОБЛИВОСТІ БІОСИНТЕЗУ ЛІПАЗ ШТАМОМ ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01L НА СЕРЕДОВИЩАХ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Десятник, Ж. П. Тюрина, С. В. Лаблюк, О. А. Болога, А. Г. Лазареску
 
№ 4(12) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДОЗРІВАННЯ ДЕНДРИТНИХ КЛIТИН ПIД ВПЛИВОМ ТЕЙХОЄВОЇ КИСЛОТИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 IN VITRO Анотація   PDF
В. В. Позур
 
№ 1(9) (2010) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ АМІНОКИСЛОТАМИ АКТИВНОСТІ АСПАРТАТКІНАЗИ ТА ГОМОСЕРИНДЕГІДРОГЕНАЗИ У МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З НАДСИНТЕЗОМ МЕТІОНІНУ Анотація   PDF
С. А. Каракіс
 
№ 1(25) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА СТІЙКОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ МІКРОБІОТИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Анотація   PDF
О. В. Крисенко, Т. В. Скляр, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко
 
№ 3(11) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 ПРИ ТЕМНОВОМУ ТА ФОТОІНДУКОВАНОМУ ВПЛИВІ ВІСМУТ-МІСТКИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Г. М. Кириченко, В. О. Iваниця
 
№ 3(27) (2014) ОТРИМАННЯ ТА АНАЛІЗ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ОКСИДОРЕДУКТА З ДЕЯКИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, Т. Є. Волошко
 
№ 2(14) (2011) ОЦIНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТI ШТАМIВ RALSTONIA SOLANACEARUM НА ОСНОВI RAPD-ПЛР АНАЛIЗУ Анотація   PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, Н. В. Житкевич, Т. М. Олійник
 
№ 4(32) (2015) ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОТИГРИБКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ АНТИСЕПТИКІВ Анотація   PDF
Г. К. Палій, О. А. Назарчук, В. В. Бобир, О. О. Гончар, Т. Л. Гридіна, Д. В. Палій, І. В. Коваленко, В. М. Буркот
 
№ 1(29) (2015) ОЦІНКА ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. С. Бережна, О. А. Іващенко, В. П. Поліщук
 
№ 1(37) (2017) ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика
 
№ 1(41) (2018) ПІГМЕНТИ RHODOPSEUDOMONAS YAVOROVII ІМВ В-7620 Анотація   PDF
О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз
 
№ 3(11) (2010) ПІГМЕНТИ ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ЗЕЛЕНИХ СІРКОБАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
 
№ 1(2) (2008) ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.П. ТУЛЬЧИНСЬКОЇ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Бурлака, Н. Г. Юргелайтic, Т. В. Гудзенко, Г. А. Кожанова, Л. Б. Котлярова
 
№ 3(11) (2010) ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 3(15) (2011) ПЕРШI КРОКИ ВIРУСОЛОГIЇ В ПАМ’ЯТКАХ ФIЛАТЕЛIЇ I НУМIЗМАТИКИ Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн
 
№ 4(28) (2014) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ РОДІВ ERWINIA, RALSTONIA, AGROBACTERIUM, ВИЗНАЧЕНІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 1(29) (2015) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ‑АНТАГОНІСТІВ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 2(3) (2008) ПЛР-АНАЛІ3 МІНЛИВОСТІ ГЕНОМУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM Анотація   PDF
О. О. Захарова, Н. Е. Кожухова, Ю. М. Сиволап
 
№ 1(2) (2008) ПОЗАКЛІТИННІ ПОЛІСАХАРИДИ ДРІЖДЖІВ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS (SAITO) SKINNER Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Мамєєва, С. С. Нагорна, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 4(24) (2013) ПОЛIОМIЄЛIТ: ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕРАДИКАЦIЇ Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур
 
№ 1(1) (2007) ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МІКРОБНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА Анотація   PDF
В. В. Чайковська, Я. В. Чабанюк, О. В. Шерстобоева
 
№ 3(7) (2009) ПОЛЯРНI ЛIПIДИ RUANIA ALBIDIFLAVA - НОВОГО ПРЕДСТАВНИКА ПIДПОРЯДКУ MICROCOCCINEAE Анотація   PDF (English)
М. Пащак, Е. Каспров, Й. Хуанг, А. Гаміан
 
№ 4(20) (2012) ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ВМIСТУ КАРОТИНОЇДIВ У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов
 
№ 3(23) (2013) ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНIВ ШТАМIВ FUSARIUM POAE (PECK) WOLLENW. РIЗНИХ ТРОФIЧНИХ ГРУП Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, К. С. Циганенко
 
№ 2(6) (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕСТРИКЦІЙНІЙ АНАЛІЗ ДНК МЕГАПЛАЗМІД І БАКТЕРIОФАГIВ ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергеева, Ф. И. Товкач
 
№ 2(6) (2009) ПОРФIРИНИ ЯК IНГIБIТОРИ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ В КУЛЬТУРI РОСЛИННИХ ТКАНИН Анотація   PDF
I. В. Крулько, С. А. Заїка, А. В. Харіна, Н. С. Водзінська, В. П. Поліщук
 
№ 2(10) (2010) ПОШИРЕННЯ ВIРУСIВ У НАСАДЖЕННЯХ ГРУШI ДЕЯКИХ РЕГIОНIВ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
К. М. Удовиченко, Н. В. Тряпіцина, В. М. Удовиченко, В. П. Поліщук
 
№ 3(15) (2011) ПОШИРЕННЯ ВIРУСУ КАРЛИКОВОСТI ПШЕНИЦI НА ПIВДНI УКРАЇНИ Анотація   PDF
I. I. Гуляєва, О. В. Шевченко, Г. О. Снігур, А. С. Бісов, Б. Н. Мілкус
 
№ 4(24) (2013) ПРЕБIОТИКИ ВУГЛЕВОДНОЇ ПРИРОДИ I ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко
 
№ 2(6) (2009) ПРИГНIЧЕННЯ ПIГМЕНТСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI БАКТЕРIЙ IОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк
 
№ 3(27) (2014) ПРО БІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF (English)
О. М. Василюк, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(37) (2017) ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БИОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Л. О. Крупицька
 
№ 2(26) (2014) ПРОДУКТИВНІСТЬ МУТАНТНОГО ШТАМУ STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912-4 LCP HP7 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF (English)
С. Л. Голембіовська, Т. В. Дворник, Л. М. Янченко, Б. П. Мацелюх
 
№ 4(40) (2017) ПРОДУКЦІЯ ЕЗКОПОЛІСАХАРИДІВ ШТАМАМИ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко, О. М. Василюк, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ПРОДУКЦІЯ СИДЕРОФОРІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. В. Івах, О. О. Тітлянов
 
№ 4(8) (2009) ПРОСТИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕССІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗІВ Анотація   PDF
П. I. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ПРОСТОРОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІСТЬ ІНДУКОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ У КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. IN VITRO Анотація   PDF
Ю. В. Коломієць, А. Ф. Ліханов, І. П. Григорюк
 
№ 3(7) (2009) ПРОТIКАННЯ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ У РIЗНИХ ВИДIВ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ АРБУСКУЛЯРНОЇ МІКОРИЗИ Анотація   PDF (English)
I. М. Столярчук, Т. П. Шевченко, В. П. Поліщук, А. В. Кріпка
 
№ 3(15) (2011) ПРОТЕОЛIТИЧНI ФЕРМЕНТИ МIЦЕЛIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF (English)
Р. В. Міхайлова
 
№ 2(6) (2009) ПРОФЕСОР ЯКIВ ЮЛIЙОВИЧ БАРДАХ (1857-1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 3(7) (2009) ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 3(11) (2010) РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д Анотація   PDF
С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 3(15) (2011) РIСТ ТА IНТЕНСИВНIСТЬ ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛIПIДIВ ШТАМУ PLEUROTUS OSTREATUS Р-107 Анотація   PDF
О. В. Чайка, О. В. Федотов
 
№ 1(2) (2008) РІСТ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
251 - 300 з 398 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>