Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(22) (2013) РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНДОФІТНИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ ALTERNARIA ALTERNATA І CERATOC YSTIS SP. Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, А. К. Павличенко, О. М. Юр’єва
 
№ 1(13) (2011) СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВПЛИВУ ФУЗАРІЄВОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF
Т. М. Корня, С. О. Iгнатова
 
№ 1(1) (2007) СЕЛЕКЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ ШТАМІВ ДІАЗОТРОФІВ ДЛЯ ІНОКУЛЯЦІЇ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Є. П. Копилов
 
№ 1(33) (2016) СЕЛЕНЗБАГАЧЕНІ ПРОБІОТИЧНІ ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Н. С. Трегуб
 
№ 2(38) (2017) СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2016 РОКИ Анотація   PDF
А. С. Пастиря, І. О. Собко, Є. О. Шайхет, В. П. Поліщук
 
№ 1(1) (2007) СИНТАБОЛІ3М НЕРОСТОВИХ СУБСТРАТІВ МЕТАНОТРОФНИМИ БАКТЕРІЯМИ Анотація   PDF
П. В. Рокитко, В. О. Романовська, Ю. Р. Малашенко
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ТА ЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 1(2) (2008) СИНТЕЗ КСИЛОЗОІЗОМЕРАЗИ АКТИНОБАКТЕРІЯМИ ARTHROBACTER UREAFACIENS БІМ В-6 Анотація   PDF (English)
Л. І. Сапунова
 
№ 1(21) (2013) СИНТЕЗ ПІОЦІАНІНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ВПЛИВУ ВІ СМУТОВИХ МЕТАЛОКОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ ТА АУТОІНДУКТОРІВ СИСТЕМИ QUORUM SENSING Анотація   PDF
М. Б. Галкін, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ ҐРУНТОВИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ-ДЕСТРУКТОРАМИ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Н. А. Ямборко, Н. О. Леонова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(27) (2014) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 4(32) (2015) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ ШТАМУ BACILLUS SP. ОЗ-5, ВИДІЛЕНОГО ІЗ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОЮ ГРУНТУ О. ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. В. Гудзенко, А. М. Остапчук
 
№ 4(16) (2011) СКЛАД МIКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ФIТОЦЕНОЗIВ РIЗНОГО ТИПУ Анотація   PDF
I. М. Малиновська
 
№ 3(31) (2015) СКЛАД МІКРОБНИХ КОНТАМIНАНТIВ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF (Русский)
I. В. Пилипенко, Я. Б. Паулiна, Л. M. Пилипенко, Г. В. Ямборко
 
№ 3(15) (2011) СКЛАД МІЦЕЛІАЛЬНОЇ МАСИ ТА КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ CORDYCEPS SINENSIS (BERK.) SACC. (ASCOMYCETES) Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн, Н. А. Бісько, Т. С. Iванова
 
№ 4(16) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ЗА АКТИВНIСТЮ АНТИОКСИДАНТНИХ ОКСИДОРЕДУКТАЗ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(13) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація   PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський
 
№ 3(4) (2008) СКРИНІНГ ШТАМІВ МІКРОМІЦЕТІВ, ЩО ЗДАТНІ РОСТИ ТА РУЙНУВАТИ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИЙ СУБСТРАТ Анотація   PDF
Н. М. Жданова, С. В. Олішевська, А. I. Василевська, В. Л. Айзенберг, I. М. Курченко, Л. В. Артишкова, Л. Т. Наконечна, Г. П. Капічон
 
№ 1(1) (2007) СЛОВНИК ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Анотація   PDF
Л. В. Карапельянц
 
№ 4(12) (2010) СПОСIБ IМУНОБIОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF
Ю. С. Сухарєв, С. О. Гужвинська, С. Ю. Сухарєв, I. В. Головіна
 
№ 2(3) (2008) СТIЙКIСТЬ БАКТЕРIОПЛАНКТОНУ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО СВИНЦЮ, КАДМIЮ ТА РТУТI Анотація   PDF
В. О. Іваниця, А. Є. Бухтіяров
 
№ 3(19) (2012) СТIЙКIСТЬ МIКРОМIЦЕТIВ ДО СУМIСНОЇ ДIЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛIВ Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Гришко, О. Н. Кориновская
 
№ 2(38) (2017) СТІЙКІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS ДО МЕТАБОЛІТІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Ю. М. Похилько, Н. О. Кравченко
 
№ 2(22) (2013) СТАН ВАКЦИНОПРОФIЛАКТИКИ ПРОТИ ПОЛIОМIЄЛIТУ В УКРАЇНI Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур, В. I. Бондаренко
 
№ 2(34) (2016) СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ ЛАКТОБАКТЕРІЙ Анотація   PDF
І. В. Страшнова, А. І. Матковська, О. В. Басюл
 
№ 1(13) (2011) СТОРІНКИ ІСТОРІІЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В МЕДАЛЬЄРНОМУ МИСТЕЦТВI Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн
 
№ 2(22) (2013) СУБСТРАТНА СПЕЦИФIЧНIСТЬ ПЕПТИДАЗИ 2 ВACILLUS THURINGIENSIS IМВ В-7324 Анотація   PDF
Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець
 
№ 2(26) (2014) СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ СЕРИНОВОЇ ЛУЖНОЇ ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS ІМВ В-7324 Анотація   PDF
О. В. Мацелюх
 
№ 3(4) (2008) СУКЦЕСIЯ КОРОЗIЙНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННI БIОПЛIВКИ НА СТАЛЕВIЙ ПОВЕРХНI ЗА ПРИСУТНОСТI ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, С. В. Приходько, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 2(34) (2016) СУЛЬФІДОГЕННІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ГРУНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Д. Р. Абдуліна, Л. М. Пуріш, Л. Г. Асауленко, Г. О. Іутинська
 
№ 1(5) (2009) СУМIСНА ДIЯ ШТАМIВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ Анотація   PDF
О. А. Дрегваль, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 3(35) (2016) СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI Анотація   PDF (English)
О. Волніцка, Б. Ванот
 
№ 2(14) (2011) СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, М. Б. Галкін
 
№ 1(9) (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЕЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Чернова, Т. П. Коробкова
 
№ 1(5) (2009) ТОКСИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТОМОПАТОГЕНІВ BACILLUS THURINGIENSIS Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Патика, В. П. Патика
 
№ 2(6) (2009) ТОКСИЧНА I МУТАГЕННА АКТИВНIСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Ю. Васильєва, Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, Т. В. Гудзенко
 
№ 2(3) (2008) УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІ3МІВ ПОРОВИХ ВОД ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ЧОРНОГО МОРЯ. ФАКТИ І ГІПОТЕЗИ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев
 
№ 4(28) (2014) УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АПІКАЛЬНИХ МЕРИСТЕМ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ПІД ДІЄЮ ІНОКУЛЯЦІЇ БАКТЕРІЯМИ ШТАМУ AZOSPIRILLUM BRASILENSE 102 Анотація   PDF
Н. І. Адамчук-Чала, Є. П. Копилов
 
№ 3(31) (2015) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS 502 ЗА ПРИСУТНОСТІ ЕКЗОГЕННОГО НІЗИНА Анотація   PDF
А. С. Семенець, Н. Ю. Водзінська, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 3(11) (2010) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA ENTERITIDIS І PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ЗА ПРИСУТНОСТІ ПОХІДНИХ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Б. М. Галкін
 
№ 2(22) (2013) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ І СИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA АТСС 15692 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ Анотація   PDF (Русский)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, А. С. Семенець, Т. О. Філіпова
 
№ 2(38) (2017) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА РУХЛИВІСТЬ БАКТЕРІЙ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ВМІСТУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, А. С. Семенець, М. О. Фіногенова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(33) (2016) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ БІОСИНТЕЗУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF (English)
А. С. Семенець, М. Б. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(34) (2016) УТВОРЕННЯ ПОЛІВИДОВОЇ БІОПЛІВКИ МОЛОЧНОКИСЛИМИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM Р17630 ТА ДРІЖДЖОПОДІБНИМИ ГРИБАМИ САNDIDА АLBIСАNS АТСС 18804 Анотація   PDF
М. Ю. Русакова
 
№ 4(16) (2011) УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш
 
№ 3(27) (2014) УЧАСТЬ WAAL ЛІГА З БАКТЕРІЙ YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3 ТА O:8 В ФОРМУВАННІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО СИРОВАТКИ КРОВІ Анотація   PDF (English)
Ю. І. Шевченко, В. К. Позур, M. Скурник
 
№ 1(21) (2013) ФIЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ВIРУСIВ ГРИПУ ЛЮДЕЙ А(H3N2), ВИДIЛЕНИХ В УКРАЇНI В ЕПIДЕМIЧНОМУ СЕЗОНI 2011–2012 РОКIВ Анотація   PDF
Л. В. Лейбенко, В. П. Поліщук, Л. В. Радченко, А. П. Міроненко
 
№ 3(23) (2013) ФIТОСТИМУЛЮВАЛЬНА АКТИВНIСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ ШТАМА -АНТАГОНIСТА BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS IМВ В-7404 Анотація   PDF
I. В. Драговоз, Н. О. Леонова, Д. А. Жукова, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) ФІЗІКО-ХІМІЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАКТЕРИСТИКА ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, В. Ф. Хитрич, Н. Ю. Васильєва, О. І. Джамбек, О. А. Джамбек
 
301 - 350 з 382 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>