Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(18) (2012) ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЦИТОХРОМУ Р450 2Е1 МИШІ В ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Заец, В. О. Китам, В. В. Рущак, О. В. Максимчук, Н. А. Чащин
 
№ 3(7) (2009) ГРИБИ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев, Н. I. Копитіна
 
№ 4(16) (2011) ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ. ЖИТТЯ В НАУЦІ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Г. Юргелайтіс, Т. В. Бурлака
 
№ 2(38) (2017) ДЕНІТРИФІКАЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(31) (2015) ДЕТЕКЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ДО ВПГ-1 ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО БІОСЕНСОРА Анотація   PDF
Т. В. Затовська, Н. В. Нестерова, Г. В. Баранова, С. Л. Рибалко, С. Д. Загородня
 
№ 1(17) (2012) ДЕЯКI ЗАКОНОМIРНОСТI СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ АС-5017 НА СУМIШI РОСТОВИХ СУБСТРАТIВ Анотація   PDF
М. О. Шулякова, Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ PENICILLIUM COMMUNE 266 Анотація   PDF
О. М. Рзаева, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ Анотація   PDF
О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМIКА СИНТЕЗУ ЦЕЛЮЛАЗ ВИЩИМИ ДЕРЕВОРУЙНIВНИМИ БАЗИДIАЛЬНИМИ ГРИБАМИ Анотація   PDF
К. Г. Древаль, К. В. Кузнецова, А. В. Юдіна, М. I. Бойко
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
 
№ 3(23) (2013) ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
I. В. Кушкевич
 
№ 1(1) (2007) ДОВГОТРИВАЛЕ ПРИКРІПЛЕННЯ МІКСОБАКТЕРІЙ MYXOCOCCUS XANTHUS Анотація   PDF (English)
О. Л. Рaxiмова, В. О. Іваниця, Ш. Мак Елдовней
 
№ 1(9) (2010) ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕРМОІНАКТИВАЦІЇ α -ГАЛОКТОЗИДАЗИ CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
 
№ 1(13) (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO РИСУ (ORYZA SATIVA L.) Анотація   PDF (Русский)
I. С. Замбріборщ
 
№ 1(25) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНО Ї АКТИВНОСТІ НОВИХ ФТОРОВ МІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Білявська, О. Ю. Повниця, Ю. Г. Шермолович, Г. П. Гудзь, Н. В. Нестерова
 
№ 4(20) (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ЛІЗОЦИМУ МЕТОДОМ QSАR АНАЛІЗ Анотація   PDF
C. С. Декіна, А. М. Овсепян, А. Г. Артеменко, І. І. Романовська, В. Є. Кузьмін
 
№ 2(30) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АНТАГОНІСТИЧНОЇ ДІЇ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЙХОЄВИХ КИСЛОТ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ ЛАКТОБАЦИЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Анотація   PDF (English)
О. П. Лівінська, O. M. Василенко, T. В. Томила, I. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(17) (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗОБIАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ГОМОЛОГІЧНИМ ЛЕКТИН Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Сытников
 
№ 2(14) (2011) ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(35) (2016) ЕЛЕКТРОУТРИМУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ ЕНЗИМІВ НА МЕМБРАНАХ ЖИВИХ КЛІТИН Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк
 
№ 2(18) (2012) ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНI СПЕКТРИ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗАЛЕЖНО ВIД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Ю. Ю. Дуденко, Н. С. Бобрешова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 2(38) (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ ВОДОРОСТЕЙ В МІКРОКЛОНАЛЬНОМУ РОЗМНОЖЕННІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН Анотація   PDF
К. Б. Сардарян, Т. М. Корня
 
№ 1(1) (2007) ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS Анотація   PDF
Г. В. Ямборко, І. Л. Соловйова
 
№ 1(2) (2008) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БАКТЕРІЙ РОДУ PSYCHROBACTER, ВИДІЛЕНИХ 3 ВОДИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Клочко, А. М. Остапчук, Л. М. Буценко, О. М. Онищенко, О. А. Кiпрiанова
 
151 - 175 з 370 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>