Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(16) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ЗА АКТИВНIСТЮ АНТИОКСИДАНТНИХ ОКСИДОРЕДУКТАЗ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(13) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація   PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський
 
№ 3(4) (2008) СКРИНІНГ ШТАМІВ МІКРОМІЦЕТІВ, ЩО ЗДАТНІ РОСТИ ТА РУЙНУВАТИ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИЙ СУБСТРАТ Анотація   PDF
Н. М. Жданова, С. В. Олішевська, А. I. Василевська, В. Л. Айзенберг, I. М. Курченко, Л. В. Артишкова, Л. Т. Наконечна, Г. П. Капічон
 
№ 1(1) (2007) СЛОВНИК ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Анотація   PDF
Л. В. Карапельянц
 
№ 4(12) (2010) СПОСIБ IМУНОБIОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF
Ю. С. Сухарєв, С. О. Гужвинська, С. Ю. Сухарєв, I. В. Головіна
 
№ 2(3) (2008) СТIЙКIСТЬ БАКТЕРIОПЛАНКТОНУ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО СВИНЦЮ, КАДМIЮ ТА РТУТI Анотація   PDF
В. О. Іваниця, А. Є. Бухтіяров
 
№ 3(19) (2012) СТIЙКIСТЬ МIКРОМIЦЕТIВ ДО СУМIСНОЇ ДIЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛIВ Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Гришко, О. Н. Кориновская
 
№ 2(38) (2017) СТІЙКІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS ДО МЕТАБОЛІТІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Ю. М. Похилько, Н. О. Кравченко
 
№ 1(45) (2019) СТІЙКІСТЬ ДО ВАЖКИХ МЕТАЛІВ АЦИДОФІЛЬНИХ ХЕМОЛІТОТРОФНИХ БАКТЕРІЙ, ЩО ВИДИЛЕНІ З ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Н. Ю. Васильєва
 
№ 2(22) (2013) СТАН ВАКЦИНОПРОФIЛАКТИКИ ПРОТИ ПОЛIОМIЄЛIТУ В УКРАЇНI Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур, В. I. Бондаренко
 
№ 2(34) (2016) СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ ЛАКТОБАКТЕРІЙ Анотація   PDF
І. В. Страшнова, А. І. Матковська, О. В. Басюл
 
№ 1(13) (2011) СТОРІНКИ ІСТОРІІЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В МЕДАЛЬЄРНОМУ МИСТЕЦТВI Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн
 
№ 4(40) (2017) СТРУКТУРА ВІРІОННИХ ДНК ПОМІРНИХ ЕРВІНІОФАГІВ 49 І 59 Анотація   PDF (Русский)
М. А. Златогурська, Ф. І. Товкач
 
№ 2(22) (2013) СУБСТРАТНА СПЕЦИФIЧНIСТЬ ПЕПТИДАЗИ 2 ВACILLUS THURINGIENSIS IМВ В-7324 Анотація   PDF
Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець
 
№ 2(26) (2014) СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ СЕРИНОВОЇ ЛУЖНОЇ ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS ІМВ В-7324 Анотація   PDF
О. В. Мацелюх
 
№ 3(4) (2008) СУКЦЕСIЯ КОРОЗIЙНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННI БIОПЛIВКИ НА СТАЛЕВIЙ ПОВЕРХНI ЗА ПРИСУТНОСТI ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, С. В. Приходько, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 2(34) (2016) СУЛЬФІДОГЕННІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ГРУНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Д. Р. Абдуліна, Л. М. Пуріш, Л. Г. Асауленко, Г. О. Іутинська
 
№ 1(5) (2009) СУМIСНА ДIЯ ШТАМIВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ Анотація   PDF
О. А. Дрегваль, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 3(35) (2016) СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI Анотація   PDF (English)
О. Волніцка, Б. Ванот
 
№ 2(14) (2011) СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, М. Б. Галкін
 
№ 1(9) (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЕЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Чернова, Т. П. Коробкова
 
№ 1(5) (2009) ТОКСИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТОМОПАТОГЕНІВ BACILLUS THURINGIENSIS Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Патика, В. П. Патика
 
№ 2(6) (2009) ТОКСИЧНА I МУТАГЕННА АКТИВНIСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Ю. Васильєва, Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, Т. В. Гудзенко
 
№ 2(3) (2008) УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІ3МІВ ПОРОВИХ ВОД ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ЧОРНОГО МОРЯ. ФАКТИ І ГІПОТЕЗИ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев
 
№ 4(28) (2014) УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АПІКАЛЬНИХ МЕРИСТЕМ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ПІД ДІЄЮ ІНОКУЛЯЦІЇ БАКТЕРІЯМИ ШТАМУ AZOSPIRILLUM BRASILENSE 102 Анотація   PDF
Н. І. Адамчук-Чала, Є. П. Копилов
 
№ 3(31) (2015) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS 502 ЗА ПРИСУТНОСТІ ЕКЗОГЕННОГО НІЗИНА Анотація   PDF
А. С. Семенець, Н. Ю. Водзінська, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 3(11) (2010) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA ENTERITIDIS І PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ЗА ПРИСУТНОСТІ ПОХІДНИХ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Б. М. Галкін
 
№ 2(22) (2013) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ І СИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA АТСС 15692 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ Анотація   PDF (Русский)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, А. С. Семенець, Т. О. Філіпова
 
№ 2(38) (2017) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА РУХЛИВІСТЬ БАКТЕРІЙ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ВМІСТУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, А. С. Семенець, М. О. Фіногенова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(33) (2016) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ БІОСИНТЕЗУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF (English)
А. С. Семенець, М. Б. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(41) (2018) УТВОРЕННЯ МНОЖИННИХ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO НА РІЗНИХ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF
Н. І. Теслюк
 
№ 2(34) (2016) УТВОРЕННЯ ПОЛІВИДОВОЇ БІОПЛІВКИ МОЛОЧНОКИСЛИМИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM Р17630 ТА ДРІЖДЖОПОДІБНИМИ ГРИБАМИ САNDIDА АLBIСАNS АТСС 18804 Анотація   PDF
М. Ю. Русакова
 
№ 4(16) (2011) УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш
 
№ 3(27) (2014) УЧАСТЬ WAAL ЛІГА З БАКТЕРІЙ YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3 ТА O:8 В ФОРМУВАННІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО СИРОВАТКИ КРОВІ Анотація   PDF (English)
Ю. І. Шевченко, В. К. Позур, M. Скурник
 
№ 1(21) (2013) ФIЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ВIРУСIВ ГРИПУ ЛЮДЕЙ А(H3N2), ВИДIЛЕНИХ В УКРАЇНI В ЕПIДЕМIЧНОМУ СЕЗОНI 2011–2012 РОКIВ Анотація   PDF
Л. В. Лейбенко, В. П. Поліщук, Л. В. Радченко, А. П. Міроненко
 
№ 3(23) (2013) ФIТОСТИМУЛЮВАЛЬНА АКТИВНIСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ ШТАМА -АНТАГОНIСТА BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS IМВ В-7404 Анотація   PDF
I. В. Драговоз, Н. О. Леонова, Д. А. Жукова, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) ФІЗІКО-ХІМІЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАКТЕРИСТИКА ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, В. Ф. Хитрич, Н. Ю. Васильєва, О. І. Джамбек, О. А. Джамбек
 
№ 2(14) (2011) ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРІЙ THIOCAPSA SP. YA-2003 ЗА ВПЛИВУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
 
№ 4(28) (2014) ФІЛОГЕНЕТИЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, І. Г. Будзанівська, В. П. Поліщук
 
№ 2(30) (2015) ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНУ НЕЙРАМІНІДАЗИ ВІРУСІВ ГРИПУ A(H3N2), ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В СЕЗОНІ 2013–2014 рр. Анотація   PDF (English)
С. В. Бабій, Л. В. Лейбенко, А. Ю. Фесенко, Л. В. Радченко, О. Ю. Смутько, О. Г. Бояльська, А. П. Міроненко
 
№ 4(28) (2014) ФІТОСТИМУЛЮВАЛЬНА, АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТАМУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7243 Анотація   PDF
І. В. Драговоз, Н. О. Леонова, С. В. Лапа, Л. А. Данкевич, С. Ф. Падалко, Л. В. Бобик, Л. В. Авдєєва
 
№ 4(12) (2010) ФАКТОРИ ВIРУЛЕНТНОСТI САЛЬМОНЕЛ I ПАТОГЕНЕЗ САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ IНФЕКЦIЇ Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Дьяченко, А. А. Дем’янова, I. М. Балута, I. Ю. Кучма, В. В. Леізин, А. Ю. Волянський
 
№ 4(40) (2017) ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНІ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ГЛИБОКОВОДНИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, М. Д. Штеніков, А. М. Остапчук
 
№ 1(2) (2008) ФЕРМЕНТАТИВНІ МЕТОДИ ЕЛІМІНАЦІЇ ФЕНОЛЬНИХ ПОЛЮТАНТІВ Анотація   PDF
I. I. Романовська, О. В. Oсiйчук, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов
 
№ 4(20) (2012) ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНIСТЬ ПРЕПАРАТIВ ЕКЗОЦЕЛЮЛАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ТА НИЖЧИХ ГРИБIВ Анотація   PDF
К. Г. Древаль, М. І. Бойко
 
№ 2(6) (2009) ФЕРМЕНТАЦIЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ БАКТЕРIЯМИ РОДУ LACTOBACILLUS Анотація   PDF
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(19) (2012) ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА КОРЕНЯХ РОСЛИН LEPIDIUM SATIVUM L. Анотація   PDF
М. Б. Галкін, Н. В. Ліманська, Т. О. Філіпова, В. О. Іваниця
 
№ 2(42) (2018) Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинного цикло-ди-гмф за присутности синтетичних Аналогов сигнального хінолону Анотація   PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Л. М. Стрезєва, М. А. Джура, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(1) (2007) ФОРМУВАННЯ ШТУЧНОГО СИМБІО3У АЗОСПІРИЛ 3 РОСЛИНАМИ ШОВКОВИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. А. Гончар, О. В. Надкернична, I. B. Волкова
 
№ 4(24) (2013) ФОТОСИНТЕЗ, ДИХАННЯ ТА РIСТ МIКРОВОДОРОСТI СHLAMYDOMONAS REINHARDTII В ПРИСУТНО СТIЕТАНОЛУ Анотація   PDF (Русский)
С. С. Степанов, О. К. Золотарьова
 
351 - 400 з 424 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>