Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(37) (2017) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF
В. В. Круть, Л. А. Данкевич
 
№ 2(3) (2008) ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР Л. Й. РУБЕНЧИКА (03.04.1896 – 14.12.1988) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 1(1) (2007) ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА Д.К. ЗАБОЛОТНОГО В ОДЕСІ (28.12.1866 - 15.12.1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнецов, Н. В. Кузнецова
 
№ 3(19) (2012) ЗАГАЛЬНИЙ ВМIСТ ПОЛIФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, А. К. Велигодська
 
№ 1(33) (2016) ЗАКВАШУВАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ БАКТЕРІЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ Анотація   PDF
Н. А. Ткаченко
 
№ 4(24) (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНО-ТРАНСКРИПТАЗНОЇ ПОЛIМЕРА ЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦIЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЇ ВIРУСУ IНФЕКЦIЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛI (ONCORHYNCHUS MYKISS) Анотація   PDF
Н. М. Матвієнко, Л. П. Бучацький, О. М. Дерябін
 
№ 2(3) (2008) ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОГО БІЛКА Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Коєв, Е. Д. Бурец, С. В. Швец, С. А. Бурцева
 
№ 1(17) (2012) ЗАХИСТ ВИНОГРАДУ ВIД БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ Анотація   PDF (English)
N. Limanska
 
№ 3(7) (2009) ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш
 
№ 1(9) (2010) ЗДАТНIСТЬ ҐРУНТОВИХ ФОСФАТМОБIЛIЗУЮЧИХ БАКТЕРIЙ ДО КОЛОНIЗАЦIЇ КОРЕНIВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 1(25) (2014) ЗМІНА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ПІД ВПЛИВОМ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ Анотація   PDF
О. С. Радченко, Л. Г. Степура, Ю. М. Юмина, М. О. Борецька, П. П. Зелена
 
№ 3(4) (2008) КCИЛАНАЗИ МIКРООРГАНIЗМIВ Анотація   PDF
Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова
 
№ 2(30) (2015) КІЛЬКІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КИШКОВОЇ НОРМОБІОТИ ЩУРІВ Анотація   PDF
А. В. Путніков, Ю. В. Голота, Т. М. Сергійчук, А. М. Остапчук, Л. В. Закордонець, Л. І. Остапченко, Г. М. Толстанова
 
№ 1(25) (2014) КІНЕТИКА БІОСИНТЕЗУ ДИРАМНОЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ РАМНОЗІЛТРАНСФЕРАЗИ 2 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова
 
№ 3(4) (2008) КЛОНУВАННЯ ГЕНА ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ В PENICILLLIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1 Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Жуковська, Р. В. Міхайлова, Т. В. Семашко, А. Г. Лобанок, Д. Г. Ярмолінский, Н. А. Картель
 
№ 2(18) (2012) КОМПОЗИЦIЙНI СПIВВIДНОШЕННЯ ПРОБIОТИЧНИХ ШТАМIВ B. SUBTILIS ТА ПРЕБIОТИКIВ ДЛЯ СИНБIОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ Анотація   PDF (Русский)
М. А. Хархота, А. И. Осадчая, Л. В. Авдеева
 
№ 3(23) (2013) КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМIВ – НАД ПРОДУЦЕНТIВ ФОРМАЛЬДЕГIДРЕДУКТАЗИ ТЕРМОТОЛЕРАНТНИХ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРIЖДЖIВ HANSENULA РOLYMORPHA Анотація   PDF
C. Я. Парижак
 
№ 2(18) (2012) ЛIПОПОЛIСАХАРИДИ RALSTONIA SOLANACEARUM: ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД I БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ Анотація   PDF
Р. В. Грицай  , О. В. Голубець, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець
 
№ 4(32) (2015) ЛІЗОЦИМВМІСНИЙ ПРЕПАРАТ «ШТУЧНА СЛЬОЗА»: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
С. С. Декіна, І. І. Романовська, О. П. Сотнікова
 
№ 1(33) (2016) ЛІМІТУЮЧІ КАРОТИНОГЕНЕЗ УМОВИ КУЛЬТИВУВАННЯ МУТАНТІВ STREPTOMICES GLOBISPORUS 1912 Анотація   PDF
С. Л. Голембіовська, Л. В. Поліщук, А. Ю. Коцюк, Б. П. Мацелюх
 
№ 3(11) (2010) ЛІПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. И. Осадчая, Л. А. Сафронова, В. М. Иляш, М. А. Хархота
 
№ 2(14) (2011) МIКРОБIОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРI РОСЛИН У ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТI Анотація   PDF
I. М. Малиновська, Н. А. Зінов’єва
 
№ 3(19) (2012) МIКРОБНІ ЛIПIДИ – АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ ДЛЯ БIОПАЛИВА Анотація   PDF (Русский)
А. Ф. Ткаченко, Е. А. Тигунова, С. М. Шульга
 
№ 1(29) (2015) МІКОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ФОСФАТ МОБІЛІЗУВАЛЬНИХ ҐРУНТОВИХ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUSCOHN Анотація   PDF (Русский)
А. А. Рой, Е. С. Харкевич
 
№ 2(38) (2017) МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КВАШЕНОЇ КАПУСТИ ПРИ ФЕРМЕНТАЦІЇЇ ЗА ТРАДИЦІЙНОЮ ТА МОДЕРНІЗОВАНОЮ ТЕХНОЛОГІЯМИ Анотація   PDF (English)
В. В. Баті, Н. В. Бойко
 
176 - 200 з 370 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>