Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(14) (2011) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 2(30) (2015) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНІСТЬ ГРИБА ACREMONIUM SP. 502, ВИДІЛЕНОГО З УРАЖЕНИХ РОСЛИН ОГІРКІВ Анотація   PDF
Є. П. Копилов, Г. В. Цехмістер
 
№ 3(11) (2010) ЦИТОХРОМИ Р-450: I. ЗАГАЛЬНI I ЕВОЛЮЦIЙНI АСПЕКТИ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 3(43) (2018) ЧИСЕЛЬНІСТЬ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ PANTOEA AGGLOMERANS, ВИДІЛЕНИХ З РІЗНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (English)
Т. В. Іваниця, І. В. Страшнова
 
№ 1(33) (2016) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕНДОФІТНОЇ МІКРОБІОТИ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ Анотація   PDF (English)
І. І. Маринова, В. Ю. Іваніца, Н. В. Ліманська
 
№ 3(19) (2012) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДРІЖДЖІВ ПРИБЕРЕЖНОЇ АКВАТОРІЇ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, С. О. Білоіваненко
 
№ 2(3) (2008) ЧУТЛИВІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS FA2 ДО ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Ішков
 
№ 2(34) (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ TRITICUM DICOCCUM (SCHRANK) SCHUEBL Анотація   PDF
Г. О. Доброва, І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, О. М. Ружицька
 
№ 1(25) (2014) ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ ПЛАНКТОННИХ ТА БІОПЛІВКОВИХ КУЛЬТУР STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Шевченко, О. А. Сірокваша
 
№ 1(37) (2017) ЧУТЛИВІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ГРАМНЕГАТИВНХ ЕПІФІТНИХ БАКТЕРІЙ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС Анотація   PDF (Русский)
П. П. Зелена, Г. В. Гладка, В. В. Шепелевич, Ю. М. Юмина, Н. В. Сенчило, Л. М. Сківка
 
№ 4(12) (2010) ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3,5-ДИМЕТИЛ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3,5-диметил-4H-1,2,4-триазолію Анотація   PDF
Н. В. Ткачук, В. О. Янченко, А. М. Демченко
 
№ 3(15) (2011) ЧУТЛИВІСТЬ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЦИКОРІЮ З ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА-2B ЛЮДИНИ ДО УРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ТЮТЮНОВОЇ МОЗАЇКИ Анотація   PDF
Н. А. Матвєєва, А. О. Потрохов, Ю. Й. Кудрявець, О. Ю. Кваско, А. М. Шаховський
 
401 - 412 з 412 результатів << < 4 5 6 7 8 9