Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(6) (2009) ФУНГIЦИДНА АКТИВНIСТЬ ГIДРАЗИДIВ ФЕНОКСIОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ЗБУДНИКІВ ПРИКОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ Анотація   PDF (Русский)
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, Л. М. Вострова, М. В. Гренадьорова
 
№ 2(22) (2013) ФУНГIЦИДНА АКТИВНIСТЬ ГУАНIДИНВМIСНИХ ОЛIГОМЕРIВ, ПЕРСПЕКТИВНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В ГУМОВIЙ ПРОМИСЛОВОСТI Анотація   PDF
А. I. Чуєнко, М. Я. Вортман, В. В. Шевченко
 
№ 4(24) (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРПУРОВИХ НЕСIРКОВИХ БАКТЕРIЙ RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS З ОЗЕРА ЯВОРIВСЬКЕ (УКРАЇНА ) Анотація   PDF
С. О. Гнатуш, С. В. Лаврик
 
№ 3(7) (2009) ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФІЛОКОКОВОЇ КАСЕТНОЇ ХРОМОСОМИ MEC ТИПУ У МЕТИЦИЛІН-РЕЗИСТЕНТНИХ ШТАММІВ STAPHYLOCOCCUS INTERMEDIUS, ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД СОБАК Анотація   PDF (English)
Д. Хробак, М. Кiзерветтер-Свiда, М. Ржевуська, М. Бiнек
 
№ 3(11) (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS З ЛАРВIЦИДНОЮ АКТИВНIСТЮ ГРИБНИХ КОМАРИКІВ BRADYSIA PILISTRIATA FREY (SCIARIDAE) Анотація   PDF
Т. М. Кривицька, О. С. Багаєва, С. П. Ужевська, Н. М. Непомяща, В. О. Iваниця
 
№ 2(30) (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМУ BREVIBACTERIUM FLAVUM ІМВ В-7446 ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ ТРЕОНІНУ Анотація   PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, А. Ф. Ткаченко, С. М. Шульга
 
№ 4(40) (2017) ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ОСОБЛИОСТІ КЕY-ПОДІБНИХ БАКТЕРІОФАГІВ ERWINIA AMYLOVORA Анотація   PDF (Русский)
А. А. Бойко, Г. І. Жумінська, А. І. Кушкіна, В. О. Іваниця, Ф. І. Товкач
 
№ 3(7) (2009) ХЕМОТАКСОНОМIЧНА IДЕНТИФIКАЦIЯ ШТАМIВ АКТИНОБАКТЕРIЙ, IЗОЛЬОВАНИХ З УРАЖЕНИХ ВОЛОГОЮ ОФIСНИХ БУДIВЕЛЬ Анотація   PDF (English)
Б. Шпонар, М. Пащак, Б. Фігел, А. Гаміан
 
№ 1(37) (2017) ХЕМОТАКСОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ АЕРОБНИХ ТА ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ З ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Г. В. Ямборко, А. М. Остапчук, Ж. Ю. Сергєєва, Л. М. Пилипенко, І. В. Пилипенко
 
№ 2(10) (2010) ХЛОРОГЕНОВА КИСЛОТА: БIОХIМIЯ I ФIЗIОЛОГIЯ Анотація   PDF (Русский)
А. П. Левицький, О. К. Вертикова, I. О. Селіванська
 
№ 4(8) (2009) ЦІАНОБАКТЕРІЇ ТА РОСЛИНОЇДНІ ОРГАНІЗМИ: ОСОБЛИВОСТІ МІЖВИДОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF (Русский)
Є. Б. Гольдiн
 
№ 2(14) (2011) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 2(30) (2015) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНІСТЬ ГРИБА ACREMONIUM SP. 502, ВИДІЛЕНОГО З УРАЖЕНИХ РОСЛИН ОГІРКІВ Анотація   PDF
Є. П. Копилов, Г. В. Цехмістер
 
№ 3(11) (2010) ЦИТОХРОМИ Р-450: I. ЗАГАЛЬНI I ЕВОЛЮЦIЙНI АСПЕКТИ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 3(43) (2018) ЧИСЕЛЬНІСТЬ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ PANTOEA AGGLOMERANS, ВИДІЛЕНИХ З РІЗНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (English)
Т. В. Іваниця, І. В. Страшнова
 
№ 1(33) (2016) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕНДОФІТНОЇ МІКРОБІОТИ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ Анотація   PDF (English)
І. І. Маринова, В. Ю. Іваніца, Н. В. Ліманська
 
№ 3(19) (2012) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДРІЖДЖІВ ПРИБЕРЕЖНОЇ АКВАТОРІЇ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, С. О. Білоіваненко
 
№ 2(3) (2008) ЧУТЛИВІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS FA2 ДО ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Ішков
 
№ 2(34) (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ TRITICUM DICOCCUM (SCHRANK) SCHUEBL Анотація   PDF
Г. О. Доброва, І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, О. М. Ружицька
 
№ 1(25) (2014) ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ ПЛАНКТОННИХ ТА БІОПЛІВКОВИХ КУЛЬТУР STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Шевченко, О. А. Сірокваша
 
№ 1(37) (2017) ЧУТЛИВІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ГРАМНЕГАТИВНХ ЕПІФІТНИХ БАКТЕРІЙ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС Анотація   PDF (Русский)
П. П. Зелена, Г. В. Гладка, В. В. Шепелевич, Ю. М. Юмина, Н. В. Сенчило, Л. М. Сківка
 
№ 4(12) (2010) ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3,5-ДИМЕТИЛ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3,5-диметил-4H-1,2,4-триазолію Анотація   PDF
Н. В. Ткачук, В. О. Янченко, А. М. Демченко
 
№ 3(15) (2011) ЧУТЛИВІСТЬ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЦИКОРІЮ З ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА-2B ЛЮДИНИ ДО УРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ТЮТЮНОВОЇ МОЗАЇКИ Анотація   PDF
Н. А. Матвєєва, А. О. Потрохов, Ю. Й. Кудрявець, О. Ю. Кваско, А. М. Шаховський
 
№ 4(44) (2018) ЯКІСТЬ СОКУ ТА ВИНА З ВИНОГРАДУ АРОМАТНИЙ ТА КАБЕРНЕ СОВІНЬЙОН ЗА ОБРОБКИ ЛОЗИ БІОПРЕПАРАТОМ АГРОМАР Анотація   PDF
М. А. Лопухова, О. Б. Паузер, І. П. Якуба, М. М. Артюх
 
401 - 424 з 424 результатів << < 4 5 6 7 8 9