Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(8) (2009) МІКРОБІОТА НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ, РЕКУЛЬТИВОВАНОГО РОСЛИНАМИ CAREX HIRTA Анотація   PDF
I. Б. Русин, О. М. Фігурка, У. М. Фігурка, Н. М. Джура, О. М. Мороз, В. П. Новіков
 
№ 4(28) (2014) МІКРОБІОТА ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗОЛИ Анотація   PDF
С. В. Кузьмішина, С. О. Гнатуш, В. І. Баранов
 
№ 3(27) (2014) МІКРОБНІ ПЕЙЗАЖІ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ІНОКУЛЯНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Адамчук-Чала, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 1(17) (2012) МІКРОМІЦЕТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЖИВЛЕННЯ КЛІЩІВ ТАРCОНЕМІД (TARSONEMIDAE, HETEROSTIGMATA) Анотація   PDF
С. П. Ужевська, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(31) (2015) МІКРОМІЦЕТИ – ПОТЕНЦІЙНІ БІОДЕСТРУКТОРИ ВІДХОДІВ ГУМОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
А. І. Чуєнко
 
№ 2(22) (2013) МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛIЗ ТА ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ШТАМУ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Н. В. Коротаєва, М. М. Панченко, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) МАТРИКС БІОПЛІВКИ – ХІМІЧНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, В. О. Іваниця, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(30) (2015) МЕТАГЕНОМНИЙ 16S РРНК АНАЛІЗ МІКРОБНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЧОРНОГО МОРЯ В РАЙОНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF (English)
О. Є. Боброва, Й. Б. Крістофферсен, В. О. Іваниця
 
№ 4(12) (2010) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕНТОМОЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРООРГАНIЗМIВ ЩОДО ЛИЧИНОК ГРИБНОГО КОМАРИКА (SCIARIDAE) Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. М. Непомяща, С. П. Ужевська, О. С. Багаєва, Т. М. Кривицька, Н. С. Бобрешова
 
№ 3(7) (2009) МЕХАНІЗМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ХРОМАТУ У ДРІЖДІВ Анотація   PDF (English)
Д. В. Федорович, М. В. Гончар, Г. П. Кшемінська, Т. М. Прокопів, Г. I. Нечай, П. Кашицкі, Г. Колочек, A. A. Сибірний
 
№ 2(26) (2014) МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ AURICULARIA AURICULA-JUDAE ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СЕРЕДОВИЩАХ РІЗНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Н. С. Бобрешова, В. О. Кучеров, К. П. Буга, В. О. Іваниця
 
№ 1(29) (2015) МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО Анотація   PDF
А. М. Венгер, Н. Е. Волкова
 
№ 1(21) (2013) МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВIРУСУ КЛIЩОВОГО ЕНЦЕФАЛIТУ , ЯКИЙ ЦИРКУЛЮЄ В ПIВНIЧНО-ЗАХIДНОМУ ПРИЧОРНОМОР ’Ї Анотація   PDF (Русский)
О. О. Юрченко, Д. О. Дубіна, Н. О. Виноград
 
№ 1(29) (2015) МОЛЕКУЛЯРНО–БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШТАМУ BACILLUSSP. ONU14 З ЕНТОМОПАТОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ Анотація   PDF
А. М. Остапчук
 
№ 4(24) (2013) МОНІТОРИНГ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 У АГРОЦЕНОЗАХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. П. Поліщук
 
№ 3(31) (2015) МОНІТОРИНГ ГРИБІВ – КОНТАМІНАНТІВ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ Анотація   PDF (Русский)
І. Б. Висотіна, О. С. Воронкова, А. І. Вінніков
 
№ 1(2) (2008) МОНОЦУКРИДНИЙ СКЛАД РАБДОВІРУСІВ, І3ОЛЬОВАНИХ 3 ТВАРИН ТА РОСЛИН Анотація   PDF (English)
Л. Ф. Діденко, Л. Д. Варбанець, Т. Ю. Сaбiровa, О. В. Серденко, О. С. Броварська, М. Я. Співак
 
№ 2(3) (2008) МРIЯ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО, ЩО ЗДІЙСНИЛАСЯ Анотація   PDF
I. Г. Скрипаль
 
№ 3(31) (2015) МУКОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ ЛІЗОЦИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ Анотація   PDF
І. І. Романовська, А. П. Левицький, С. С. Декіна, А. М. Овсепян
 
№ 3(23) (2013) НАГРОМАДЖЕННЯ БIЛКА У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 ЗА РIЗНИХ УМОВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНIЧНОГО ЖИВЛЕННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь
 
№ 1(17) (2012) НАУКОВА I ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОФЕСОРА ЮРIЯ ВАСИЛЬОВИЧА МЕДВЕДЄВА (05.09.1903 – 06.09.1969 РР.) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 1(5) (2009) НАФТОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ I ГЕТЕРОТРОФНА МIКРОБIОТА АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація   PDF
Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, С. О. Білоіваненко, Л. П. Пономарьова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 4(24) (2013) НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРIЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, I. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, Г. В. Лісютін, I. В. Пузирьова, О. Г. Горшкова, В. О. Iваниця
 
№ 3(7) (2009) НЕГАТИВНА РЕГУЛЯЦIЯ БIОСИНТЕЗУ МОЕНОМIЦИНУ А У ШТАМI STREPTOMYCES GHANAENSIS ATCC14672 Анотація   PDF (English)
К. С. Маракасова, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко
 
№ 4(36) (2016) ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА Д.К. ЗАБОЛОТНОГО (28.12.1866 – 15.12.1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
201 - 225 з 370 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>