Про журнал

Науковий журнал «Мікробіологія і біотехнологія», заснований у 2007 році, висвітлює результати наукових досліджень у галузі мікробіології і біотехнології.

Програмні цілі видання: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії), еукаріотні  (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми та віруси.

Тематична спрямованість: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення та селекція нових штамів мікроорганізмів, мікробні препарати, антимікробні засоби, біосенсори, діагностикуми, мікробні технології в сільському господарстві, мікробні технології у харчовій промисловості; захист та оздоровлення навколишнього середовища; отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо.

ISSN 2076-0558 (друкована версія) eISSN 2307-4663 (онлайн версія)
DOI 10.18524/2307-4663

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ № 19409-9209ПР від 17.08.2012 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1548 від 23.11.2023 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-01955.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Біологічні науки» за спеціальністю 091 Біологія та біохімія.

Періодичність виходу: три рази на рік (з 2019 р.)
Мови видання: українська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Володимир Олексійович Іваниця, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: вул. Дворянсьа, 2, м. Одеса, 65082, Україна
Електронна адреса: journal.mbt@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»; Index Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals Directory; Google Академія; Advanced Sciences Index, DOAJ.