Мікробіологія і біотехнологія

Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми, віруси.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(48) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАЦИЛ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ НІШ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF (English)
І. В. Страшнова, Г. В. Ямборко, Н. Ю. Васильєва 6-19
СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ, АМІНОКИСЛОТ ТА МОНОСАХАРИДІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS, ВИДІЛЕНИХ З ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
М. Д. Штеніков, А. М. Остапчук, В. О. Іваниця 20-31
АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ТАБЛЕТКОВИХ СУМІШЕЙ З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ЛІЗОЦИМОМ PDF
С. С. Декіна, І. І. Романовська, О. В. Севастьянов, Г. В. Мальцев 32-47
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРОТИВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ N–БЕНЗІМІДАЗОЛ-СУЛЬФОНАМІДУ НА МОДЕЛІ «ФАГ-БАКТЕРІЯ» PDF
О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Л. Г. Клочко 48-59
ОЦІНКА ПАТОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАКТЕРІЙДЕСТРУКТОРІВ ВАЖКООКИСНЮВАЛЬНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК PDF
О. Г. Горшкова 60-68
АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАЦИЛ ВІДНОСНО СТАФІЛОКОКІВ, ВИДІЛЕНИХ З БІОПЛІВОК ХВОРИХ ACNE VULGARIS PDF
Г. С. Лаврик, О. П. Корнійчук 69-78
ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ГУБОК ЧОРНОГО МОРЯ PDF
І. В. Страшнова, І. О. Ковтун, Н. В. Коротаєва 79-94