Заява про конфіденційність

Конфіденційність

Головний редактор і співробітники редакційної колегії не повинні розкривати інформацію про представлений рукопис кому-небудь іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошування відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, що містяться в представленій на розгляд роботі, не можуть бути використані у власній роботі головного редактора, членів редакційної ради, рецензентів і інших співробітників, задіяних у роботі над присланим на розгляд матеріалом, без письмової згоди автора.

Конфіденційна інформація, отримана в процесі рецензування, не підлягає розголошуванню або використанню в особистих інтересах.

Головний редактор зобов'язується відмовитися від розгляду представленої роботи за наявності конфлікту інтересів, що виникає з конкуренції, співпраці або стосунків іншого роду з авторами і організаціями, пов'язаними з цією роботою (функції головного редактора може взяти на себе помічник редактора або інший член редакційної ради).

Головний редактор зобов'язаний вимагати від усіх авторів надання інформації про наявність конфлікту інтересів і публікувати виправлення, якщо такі виявляться після публікації. У разі потреби, може виконуватися інша відповідна випадку дія, така як публікація спростовання або вираження занепокоєності. Головний редактор зобов'язується забезпечити відповідність процедур рецензування статей, що подаються на розгляд. Розділи наукового журналу, що не рецензуються, мають бути помічені як такі.