DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.1(5).102227

ВПЛИВ КАДМІЙ СУЛЬФАТУ НА РІСТ, ШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРУ CHROMATIUM SP.

I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш, С. П. Гудзь, О. Р. Кулачковський

Анотація


Вивчено ріст бактерій Chromatium sp. за впливу різних концентрацій кадмій сульфату. Внесення CdSO4 у середовище культивування пригнічує ріст фототрофних сіркових бактерій. Зростання вмісту CdSO4  в середовищі супроводжується збільшенням швидкості поглинання кисню клітинами. Досліджено зміни ультраструктури клітин Chromatium sp. за впливу кадмій сульфату.

Ключові слова


кадмій; токсичність; Chromatium; ультраструктура

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Таширев А. Б. Взаимодействие микроорганизмов с металлами // Мікробіологічний журнал. – 1995. – № 2. – С. 95-101.

Таширев О. Б. Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – К. 2005. – 42 с.

Iутинська Г. О., Антипчук А. Ф., Валагурова Е. В., Козырицкая В. Е., Петруша З. В. Відновлення біологічних функцій грунтів, забруднених важкими металами // Агро- хімія і грунтознавство: Спец. випуск до V з’їзду УТГА (Рівне, 6-10 липня 1998 р.). – Харків: УААН. – 1998. – С.93-95.

Иутинская Г. А., Антипчук А. Ф., Валагурова Е. В., Козырицкая В. Е, Петруша З. В. Использование микроорганизмов как биотестов на загрязнение почв тяжелыми металлами // Материалы Междунар. конф. «Проблемы микробиологии и биотехнологии». – Минск: Микробио. – 1998. – С.170-172.

Гудзь С. П., Коструба М. Ф., Гнатуш С. О. та ін. Сіркові бактерії Яворівського сіркового родовища та проблеми рекультивації земель // Вісник Одеського університету. Серія Біологія. – 2002. – Вип. 10. – № 4. – С. 72-75.

Reynolds E. S. The use of lead citrate at high pH as an electronopaque stain in electron microscopy // Jorn. Cell Biol. – 1963. – Vol. 17. – P. 208-212.

Iутинська Г. О., Петруша З. В. Резистентність ґрунтових мікроорганізмів до забруднення ґрунтів важкими металами // Мікробіол. журн. – 1999. – Т. 61. – № 5. – С. 72-77.

Кондратьева Е. Н. Фотосинтезирующие бактерии. М.: Изд-во. Москов. ун-та. – 1989. – С. 82-103.

Кушкевич I. В. Вплив атмосферного кисню на аноксигенні фототрофні пурпурові сіркобактерії // Матеріали наукової конференції студентів біологічно факультету Львівського національного університету імені Iвана Франка (21 квітня 2004 року). – Львів. 2004. – С.47 – 51.

Петушкова Ю. П., Ивановский Р. Н. Дыхание клеток Thiocapsa roseopersicina // Микробиология. – 1976. – Вып. 1. – С. 389 – 395.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663