DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.1(5).102235

СУМIСНА ДIЯ ШТАМIВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ

О. А. Дрегваль, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков

Анотація


Iз загиблих личинок та імаго колорадських жуків виділено штами ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis і грибів Beauveria bassiana. Показано, що сумісне застосування цих мікроорганізмів значно розширює спектр їхньої інсектицидної дії. Отримані результати вказують на можливість використання досліджених штамів для розробки комплексного мікробного препарату для захисту рослин від шкідливих комах та кліщів.

Ключові слова


Bacillus thuringiensis; Beauveria bassiana; комплексне застосування; інсектицидна дія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гораль С. В. Обґрунтування прийомів оптимізації малотоннажної технології виробництва грибних і бактеріальних засобів захисту рослин: Автореф. дис. канд. с.-г. наук. К., 1998. – 17 с.

Патыка Т. И., Татарин Л. Н., Кузнецова Л. Н., Шерстобоева Е. В., Патыка В. Ф. О технологичности высокоактивных штаммов Bacillus thuringiensis как основы для производства битоксибациллина // Бюлетень Iнституту сільськогосподарської мікробіології. – 1999. – № 4. – С. 33 – 35.

Патика Т.I., Машко Н. О., Надкерничний С. П. Біологічний контроль колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) на посівах картоплі / // Агроекологічний журнал. – 2003. – ¹ 2. – С. 61 – 64.

Kaur S. Molecular approaches towards development of novel Bacillus thuringiensis biopesticides // World Journal of microbiology and Biotechnology. – 2000. – № 16. – P. 781 – 793.

Navon A. Bacillus thuringiensis insecticides in crop protection – reality and prospects // Crop Protection. – 2000.- Vol. 19. Р.– 669 – 676.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663