СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2016 РОКИ

А. С. Пастиря, І. О. Собко, Є. О. Шайхет, В. П. Поліщук

Анотація


Мета. Здійснення серологічного моніторингу вірусу інфекційної бурсальної хвороби у місцях промислового вирощування птиці для оцінки актуальності цього збудника для України. Методи. Антитіла до вірусу ІБХ виявляли у 83 господарствах із 20 областей України. Загалом проаналізовано 20126 зразків сироватки крові відібраних від курей (Gallus domesticus) вік яких становив від 1 до 506 днів. Для детекції антитіл до вірусу ІБХ використовували метод непрямого імуноферментного аналізу, який здійснювали за допомогою комерційного тест-набору IDEXX IBD (США). Значення оптичної густини визначали за довжини хвилі 650 нм. Титр антитіл розраховували з використанням програмного забезпечення xCheck (США). Значення титрів вище за 396 вважали позитивними. Результати. Антитіла до вірусу ІБХ виявлені у сироватці крові курей в усіх досліджених господарствах областей України. Антитіла виявлено у 19236 зразках сироватки крові. Значення титрів антитіл у позитивних зразках складали від 415 до 15576. Середнє значення титрів становило 5952. Відсоток позитивних зразків у різних областях був дуже високим та коливався від 82,5% у Херсонській області до 100% у Чернігівській Полтавській та інших областях. Антитіла до вірусу ІБХ виявлено у всіх досліджуваних вікових груп птахів. Максимальний рівень антитіл материнського походження фіксували на 1-4 день після народження. Висновки. Нами було вперше показано значне поширення вірусу ІБХ в Україні. Отримані дані свідчать про необхідність посилення засобів біобезпеки та профілактики задля контролю поширення цього вірусу в господарствах.


Ключові слова


вірус ІБХ; Серомоніторинг; Антитіла; Вирус ИББ, Серомониторинг, Антитела; IBDV, Seroprevalence, Antibodies

Повний текст:

PDF

Посилання


Abraham-Oyiguh J, Adewumi MO, Onoja AB, Suleiman I. Seroprevalence of infectious bursal disease virus in local chickens in Udu Local Government Area of Delta State, South East Nigeria. Journal of Immunoassay and Immunochemistry. 2015;(36):398–404.

Alkie TN, Rautenschlein S. Infectious bursal disease virus in poultry: current status and future prospects. Veterinary Medicine: Research and Reports. 2016;(7):9–18.

Berg TP. Acute infectious bursal disease in poultry: a review. Avian Pathology. 2000;(29):175–194.

De Wit JJ. Gumboro disease: Estimation of optimal time of vaccination by the Deventer formula. Polish Veterinary Journal. 1998;(3):19–22.

Jackwood DJ, Sommer-Wagner SE. Genetic characteristics of infectious bursal disease viruses from four continents. Virology. 2007;(365):369–375.

Muller H, Mundt E, Eterradossi N. Current status of vaccines against infectious bursal disease. Avian Pathology: 2012;(41):133–139.

Rehman ZU, Meng C, Umar S, Munir M. Interaction of infectious bursal disease virus with the immune system of poultry. World’s Poultry Science Journal. 2016;(72):805–820.

Schultz RD. Veterinary vaccines and diagnostics. Academic press. Advances in veterinary medicine. 1999;(41):481–522.

Swai ES, Kessy MJ, Sanka PN, Mtui PF. A serological survey for infectious bursal disease virus antibodies in free range chickens in Northern Tanzania. Journal of the South African Veterinary Association. 2011;(82):32–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Abraham-Oyiguh J., Adewumi M.O., Onoja A.B. Suleiman I. Seroprevalence of Infectious Bursal Disease Virus in Local Chickens in Udu Local Government Area of Delta State, South East Nigeria / J. Abraham-Oyiguh, M.O. Adewumi, A.B. Onoja, I. Suleiman //Journal of Immunoassay and Immunochemistry. – 2015 – Vol. 36. – № 4. – P. 398–404.

Alkie T.N., Rautenschlein S. Infectious bursal disease virus in poultry: current status and future prospects / T.N. Alkie, S. Rautenschlein // Veterinary Medicine: Research and Reports. – 2016. – Vol. 7. – P. 9–18.

Berg T.P. Acute infectious bursal disease in poultry: a review / T.P. Berg // Avian Pathology.– 2000. – Vol. 29. – P. 175–194.

De Wit J.J. Gumboro disease: Estimation of optimal time of vaccination by the Deventer formula / J.J. De Wit // Polish Veterinary Journal. – 1998. – Vol. 3. – № 3. – P. 19–22.

Jackwood D.J., Sommer-Wagner S.E. Genetic characteristics of infectious bursal disease viruses from four continents / D.J. Jackwood, S. Sommer-Wagner // Virology. – 2007. – Vol. 365. – № 2. – P. 369–375.

Muller H., Mundt E., Eterradossi N. Current status of vaccines against infectious bursal disease / H. Muller, E. Mundt, N. Eterradossi // Avian Pathology. – 2012. – Vol. 41. – № 2. – P. 133–139.

Rehman Z.U., Meng C., Umar S., Munir M. Interaction of infectious bursal disease virus with the immune system of poultry / Z.U. Rehman, C. Meng, S. Umar, M. Munir // World’s Poultry Science Journal. – 2016. – Vol. 72, № 4. – P. 805–820.

Schultz R.D. Veterinary vaccines and diagnostics / R.D. Schultz // Academic press. Advances in veterinary medicine. – 1999. – Vol. 41. – P. 481–522.

Swai E.S., Kessy M.J., Sanka P.N., Mtui P.F. A serological survey for infectious bursal disease virus antibodies in free range chickens in Northern Tanzania / E.S. Swai, M.J. Kessy, P.N. Sanka, P.F. Mtui // Journal of the South African Veterinary Association. – 2011. – Vol. 82. – № 1. – P. 32–35.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.2(38).105018

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)