DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).150902

ЯКІСТЬ СОКУ ТА ВИНА З ВИНОГРАДУ АРОМАТНИЙ ТА КАБЕРНЕ СОВІНЬЙОН ЗА ОБРОБКИ ЛОЗИ БІОПРЕПАРАТОМ АГРОМАР

М. А. Лопухова, О. Б. Паузер, І. П. Якуба, М. М. Артюх

Анотація


Мета. Метою роботи було з'ясувати вплив обробки рослин винограду біопрепаратом “АгроМар” на соку виноматеріалів та вина сортів Ароматний та Каберне Совіньон. Методи. Препарат “АгроМар” – біофугіцид на основі Trichoderma lignorum, що володіє потрійним біологічним спектром дії: біозахист, біостимуляція і біодобриво. Дослідження проводили в 2016–2017 рр. у виноградниках та лабораторії фізіології відділу розмноження ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Польові досліди проводили на технічних сортах Ароматний та Каберне Совіньон. В період вегетації дослідні кущі обприскували розчином АгроМар в концентрації 0,3 л / 10 л води (дрібнодисперсне обприскування), чотири рази. Збір урожаю проводили в першу декаду вересня. Цукристість соку винограду визначали методом Бертрана. Кислотність титрометричним методом. Вино виготовлено на базі винзаводу Інституту ім. В. Є. Таїрова. Вміст металів визначали методом атомноабсорбційної спектрофотометрії. Результати. Показано, що обробка АгроМаром підвищує якість соку, а саме підвищення цукристості та зниження кислотності протягом 2-х років у обох сортів, як у білому з винограду Ароматний, так і червоному з Каберне Совіньйон. Обробка АгроМаром покращує органолептичні показники якості вина – колір, смак та аромат, які підвищують дегустаційну оцінку білого вина на 0,1 бала, червоного – на 0,6 та 1,0 бали у 2016 та 2017 рр., відповідно. Обробка біопрепаратом підвищує вміст заліза та марганцю у білому вині з винограду Ароматний та червоному вині з винограду Каберне Совіньйон, а також знижує до двох разів вміст важких металів цинку та міді. Висновки. можна стверджувати, що біопрепарат АгроМар позитивно впливає на якість соку та вина, а також покращує мікроелементний склад вина.

Ключові слова


Каберне Совіньйон; Ароматний; біофунгіцид АгроМар; залізо; мікроелементи

Повний текст:

PDF

Посилання


AgroMar.- Kyiv (Aug. 03.2017).https:// www.agromar.com.ua/ru/ biopreparat-agromarr.html (in Russian)

Belchgazi VY, Dankanich TK The effect of cuprum on the growth and development of grapes. Science Bulletin of Uzhgorod University: Seriya: Biologiya. 2011; (30): 164–166. (in Ukrainian)

Sala F, Blidariu C Macro- and Micronutrient Content in Grapevine Cordons under the Influence of Organic and Mineral Fertilization.Bulletin UASVM Horticulture. 2012; 69(1): 318–324.

McDonald, J.H. Handbook of Biological Statistics, 3rd ed. Baltimore, Maryland:Sparky House Publishing, 2014:305 р.

Ermakov AI Methods of biochemical studies of plants. L.: Agropromizdat, Leningr. department, 1987: 430p. (in Russian)

Kucher GM, Artyukh MM, Nikulcha ЄV Effect of biopreparations on the quality of harvest and wine materials of grapes Cabernet Sauvignon. Viticulture and wine making: mіzhvіdomchy thematic naukovy zbіrnik. Odesa: NSC “IVIV Sim. V.Є. Taïrova ”, 2013; (50):145-150. (in Ukrainian)

Lopukhova MA, Kucher GM, Pauzer, OB, Yakuba IP Physiological indicators and yield of grape varieties Aromatniy Cabernet Sovіnion at foliar treatment with AgroMar. Visnyk ONU. Ser . Biologiya,2018.; 23(14):10-20. (in Ukrainian)

Moisienko VV, Nadtochiy NP Heavy metals in soils and forest ecosystems Polissya. Quarantine and Zakhist Roslin, 2004; (12):10–12. (in Ukrainian)

GOST 30178-96 Raw material and food-stuffs. Atomic absorption method for determination of toxic elements: http://docs.cntd.ru/document/gost-30178-96. (referred 10.10.2018). (in Russian)

Avram V, Voica C, Hosu A, Cimpou C, Măruțoiu C ICP–MS characterization of some Roumanian white wines by their mineral content. Rev. Roum. Chim., 2014; 59(11–12):1009–1019.

Pittman, JK, Managing the manganese: molecular mechanisms of manganese transport and homeostasis. New Phytol, 2005(167):733–742.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. АгроМар [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ: 2017. – Режим доступу: https:// www.agromar.com.ua/ru/biopreparat-agromarr. html (дата звернення 03.08.2018).

2. Белчгазі В. Й., Данканич Т. К. Вплив міді на ріст і розвиток винограду // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Біологія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 30. – С. 164–166.

3. Sala F., Blidariu C. Macro- and Micronutrient Content in Grapevine Cordons under the Influence of Organic and Mineral Fertilization // Bulletin UASVM Horticulture, 2012. – №69(1) – Р. 318–324.

4. McDonald, J. H. Handbook of Biological Statistics, 3rd ed. Baltimore, Maryland: Sparky House Publishing, 2014. – 305 р.

5. Ермаков А. И. Методы биохимического исследования растений. – Л.: Агропромиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. – 430 с.

6. Кучер Г. М., Артюх М. М., Нікульча Є. В. Вплив біопрепаратів на якість урожаю та виноматеріалів винограду сорту Каберне Совіньйон // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2013. – Вип. 50. – С. 145–150.

7. Лопухова М. А., Кучер Г. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки АгроМаром // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. – 2018. – Т. 23, вип. 14. – С. 10–20.

8. Мойсієнко В. В., Надточій Н. П. Важкі метали в ґрунтах та кормових фітоценозах Полісся // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 12. – С. 10–12.

9. ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. Режим доступу: http://docs.cntd.ru/ document/gost-30178-96. (дата звернення 10.10.2018).

10. Avram V., Voica C., Hosu A., Cimpou C., Măruțoiu C. ICP–MS characterization of some Roumanian white wines by their mineral content // Rev. Roum. Chim., 2014. – № 59(11–12). – P. 1009–1019.

11. Pittman J. K. Managing the manganese: molecular mechanisms of manganese transport and homeostasis. // New Phytol, 2005. – № 167. – Р. 733–742.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663