DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2019.1(45).155333

ВИЯВЛЕННЯ АНАМОКС БАКТЕРІЙ У СТІЧНИХ ВОДАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М. М. Чабан, Т. В. Гудзенко

Анотація


Анамокс бактерії виявляються в системах очищення стічних вод, а також в інших екологічних нішах, де є анаеробні умови. Мета. Виявлення бактерій, відповідальних за АНАМОКС процес у зразках активного мулу та визначення їх таксономічної приналежності. Методи. Визначення концентрації амонію, нітриту та нітрату в отриманому зразку проводили з використанням хімічної реакції йонів на реактив Несслера, реактив Грісса та фенолсульфідокислоти [3]. Інтенсивність забарвлення визначали спектрофотометричним методом. Наявність АНАМОКС процесу визначали методом інкубації активного мулу з мінеральним живильним середовищем у анаеробних умовах. Наявність та родову приналежність анамокс бактерій визначали методом FISH з використанням специфічних мічених зондів: універсального Tamra-Amx-0368, а також Fam-Amx-0820 і Fam-Kst-1275. Результати. В отриманій пробі визначена концентрація йонів амонію NH4 + 0,052 г/л і концентрація нітриту NO2- 0,024 г/л. Після інкубації активного мулу у живильному синтетичному середовищі, було встановлене зниження концентрації йонів амонію та нітриту у цьому середовищі. Проведення FISH реакції з використанням трьох мічених зондів: універсальний Tamra-Amx-0368, а також Fam-Amx-0820 і Fam-Kst-1275, та подальша мікроскопія отриманого зразка дозволила встановити наявність колоній анамокс бактерій. Висновки. Зниження концентрації йонів амонію на 0,0395 г/л і йонів нітриту на 0,0179 г/л в синтетичному живильному середовищі в анаеробних умовах з виділенням газу свідчить про присутність мікроорганізмів відповідальних за АНАМОКС процес. Результати гібридизації свідчать про наявність в пробі мулу представників родів Can. Brocadia і Can. Kuenenia, яких на об’єм в 50 мкл було 8–10 одиниць мікроколоній та до 3–4 одиниць мікроколоній, представників Kuenenia stuttgartiensis.

Ключові слова


стічні води; анамокс бактерії; мул

Повний текст:

PDF

Посилання


Gvozdyak PI, Sapura OV. Simple method of detection and intensivity estimation of anaerobic processes accompanied by gas release. Microbiology and Biotechnology. 2009;4(8):53–57 (In Ukrainian).

Malevannyj AM, Yatchyshyn JJ, Malevannyj MS. Estimation of factors influencing the specific activity of the anammox process. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". 2010;(677): 285 – 289 (In Ukrainian).

Novikov YV, Lastochkina CO. Methods of water quality study of reservoirs. Moscow: Medicine. 1990. 236 (In Russian).

Shandrovich VT, Malevannyj MS, Malevannyj AM. Application of the ANAMMOX process for purifying sewage from nitrogen compounds. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". 2014;(787): 352 – 357 (In Ukrainian).

Baeten JE., Batstone DJ. Modelling anaerobic, aerobic and partial nitritation-anammox granular sludge reactors – A review. Water Research.2018;(149):322–341.

Bagchi S. Metatranscriptomics reveals the molecular mechanism of large granule formation in granular anammox reactor. Scientific Reports. 2016;(6):28327, available at: https://www.nature.com/articles/srep28327

Chen H., Jin R. Summary of the preservation techniques and the evolution of the anammox bacteria characteristics during preservation. Appl. Microbiol Biotechnol. 2017;101(11):4349–4362.

Kartal B. Anammox Biochemistry: a Tale of Heme c Proteins – A review. Cell Press. 2016;(41):998–1011 Doi: 10.1016/j.tibs.2016.08.015

Kocamemi BA., Dityapak D. Anammox start-up strategies: the use of local mixed activated sludge seed versus Anammoxseed. Water Science & Technology. 2018;78(9):1901–1915.

Sonthiphand P. Biogeography of anaerobic ammonia oxidizing (anammox) bacteria. Frontiers in Microbiology. 2014;(5):399. Doi: 10.3389/fmicb.2014.00399

Zhang Z., Liu S. Hot topics and application trends of the anammox biotechnology: a review by bibliometric analysis. SpringerPlus.2014;(3):220. Doi: 10.1186/2193-1801-3-220

Zhang L., Okabe S. Rapid cultivation of free-living planktonic anammox cells.Water Research. 2017;(127):204–210.

Zhu G., Wang S. Resuscitation of anammox bacteria after >10,000 years of dormancy. ISME journal. 2018. doi: 10.1038/s41396-018-0316-5


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гвоздяк П. І., Сапура О. В. Простий метод виявлення та оцінки інтенсивності анаеробних процесів, що супроводжуються виділенням газів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – № 8. – С. 53–57.

Мальований А. М., Ятчишин Й. Й., Мальований М. С. Оцінка факторів, що впливають на специфічну активність процесу анамокс // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677. – С. 285– 289.

Новиков Ю. В., Ласточкина К. О. Методы исследования качества воды водоёмов. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1990. – 236 с.

Шандрович В. Т., Мальований М. С., Мальований А. М. Застосування ANAMMOX-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787. – С. 352–357.

Baeten J. E., Batstone D. J. Modelling anaerobic, aerobic and partial nitritation-anammox granular sludge reactors – A review. Water Research.2018;(149):322–341.

Bagchi S. Metatranscriptomics reveals the molecular mechanism of large granule formation in granular anammox reactor. Scientific Reports. 2016;(6):28327, available at: https://www.nature.com/articles/srep28327

Chen H., Jin R. Summary of the preservation techniques and the evolution of the anammox bacteria characteristics during preservation. Appl. Microbiol Biotechnol. 2017;101(11):4349–4362.

Kartal B. Anammox Biochemistry: a Tale of Heme c Proteins – A review. Cell Press. 2016;(41):998–1011 Doi: 10.1016/j.tibs.2016.08.015

Kocamemi B. A., Dityapak D. Anammox start-up strategies: the use of local mixed activated sludge seed versus Anammoxseed. Water Science & Technology. 2018;78(9):1901–1915.

Sonthiphand P. Biogeography of anaerobic ammonia oxidizing (anammox) bacteria. Frontiers in Microbiology. 2014;(5):399. Doi: 10.3389/fmicb.2014.00399

Zhang Z., Liu S. Hot topics and application trends of the anammox biotechnology: a review by bibliometric analysis. SpringerPlus.2014;(3):220. Doi: 10.1186/2193-1801-3-220

Zhang L., Okabe S. Rapid cultivation of free-living planktonic anammox cells.Water Research. 2017;(127):204–210.

Zhu G., Wang S. Resuscitation of anammox bacteria after >10,000 years of dormancy. ISME journal. 2018. doi: 10.1038/s41396-018-0316-5

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663