МІКРОБІОЛОГІЧНА ТА САНІТАРНО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІЧНИХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т. В.  Гудзенко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. Г.  Горшкова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. В.  Волювач Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Т. В. Бурлака Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • І. П. Метеліцина Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2021.2(52).239677

Ключові слова:

стічні води, фармацевтичне підприємство, мікробіологічні та санітарно-хімічні характеристики

Анотація

Мета. Оцінка стічних вод фармацевтичного підприємства за санітарно-мікробіологічними та хімічними показниками для визначення методу очистки та ремедіації їх від полютантів та патогенів. Методи. При санітарно-бактеріологічних дослідженнях для визначення загального мікробного числа (ЗМЧ), патогенних бактерій використовували класичні мікробіологічні методи. Визначення концентрації амонію, нітриту та нітрату в пробах стічних вод фармацевтичного підприємства проводили спектрофотометрично з використанням хімічної реакції йонів на реактив Несслера, реактив Грісса та фенолсульфідокислоти. Вміст йонів важких металів визначали методом електротермічної атомно-абсорбційної спектрофотометрії (ААС) з використанням приладу «Сатурн-2», фотометричним методом з використанням 4-аміноантипірину – фенол, екстракційно-фотометричним методом – поверхнево-активні речовини, методом інфрачервоної спектрометрії – нафтові вуглеводні. Результати. Експериментально підтверджено, що загальне мікробне число у пробах стічної води фармацевтичного підприємства незначно перевищувало нормативний показник. Індекс бактерій групи кишкової палички (БГКП) та індекс E. сoli були у межах норми. У стічній воді фармацевтичного підприємства були виявлені патогенні бактерії Salmonella moscow і Klebsiella pneumoniae. Про забрудненість фармстоку можна судити і за перевищеною у 8,5 разів порівняно з гранично допустимою концентрацією (ГДК) в них йонів амонію. Результати хімічного аналізу проб стічних вод фармацевтичного підприємства свідчать про багатокомпонентність їх складу. Із йонів важких металів було зафіксовано переважно йони цинку, міді, свинцю, хрому шестивалентного і кадмію. За виключенням йонів кадмію, концентрація йонів важких металів в 1,4–7,2 рази перевищувала норму ГДК. У фармстоках переважали аніонні поверхнево-активні речовини – їх концентрація складала 8,2±0,7 мг/дм3. Рівень фенольного і нафтового забруднення стічних вод був порівняно із вмістом в них аніонних поверхнево-активних речовин мінімальним, що могло бути викликано діяльністю аборигенних штамів бактерій-деструкторів, що володіють високою фенолокиснювальною здатністю. Висновок. Результати санітарно-мікробіологічного і хімічного аналізу стічних вод фармацевтичного підприємства свідчать про їх багатокомпонентність і екологічну небезпечність – в них присутні патогенні бактерії Salmonella moscow і Klebsiella pneumoniae і полютанти різної природи: йони важких металів Cu(II), Сr (VI) і Pb (II) в концентрації 36,0±1,4 мкг/дм3, 3,0±0,4 мкг/дм3 і 14,0±0,7 мкг/дм3 відповідно, та органічні забруднювачі – фенол, нафтопродукти і аніонні ПАР в концентрації 0,003±0,0006 мг/дм3, 0,81±0,05 мг/дм3 і 8,2±0,7 мг/дм3 відповідно. Рекомендуємо проводити комплексну очистку стічних вод фармацевтичного підприємства від фенолу, йонів важких металів [Cu (II), Сr (VI), Zn (II)], нафтопродуктів, аніонних поверхнево-активних речовин і патогенів.

Посилання

Abramzon AA, Zajchenko LP, Fajngol'd SI. Surfactants. L.: Himija, 1988: 200 [in Russian].

Bykova GS, Shatalaev IF, Voronin AV. Phytomass of naiad fine-toothed in the post-treatment of phenol-contaminated waters of pharmaceutical company. Medicinskij al'manah. 2014;1(31):102–105 [in Russian].

Leonenko II, Antonovich VP, Andrianov AM, Bezluckaja IV, Cymbaljuk KK. Methods for the determination of oil products in waters and other environmental objects (review). Metody i obekty himicheskogo analiza. 2010; 5(2): 58–72 [in Russian].

Lur'e JuJu. Analytical chemistry of industrial wastewater. M.: Himija, 1984: 448 [in Russian].

Methodical instructions. MB 10.2.1-113-2005. Sanitary and microbiological quality control of drinking water, approved by the order of the Ministry of Health of 03.02.2005 No. 60 [in Ukrainian].

Microbiological methods of wastewater treatment from organic pollutants: monograph / VO. Ivanytsia, TV. Gudzenko, BM. Galkin, OV. Voliuvach, OG. Gorshkova – Odesa: Odes'kyj nacional'nyj universytet imeni I. I. Mechnykova, 2020: 135 [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine, 01.12.2017 No. 316. Requirements for the composition and properties of wastewater discharged into the sew-erage system for their safe disposal and treatment in sewage treatment plants [in Ukrainian].

Novikov JuV, Lastochkina KO. Methods for studying the quality of water in reservoirs. - 2nd ed. – M.: Medic-ina, 1990: 236 [in Russian].

Chaban MM, Gudzenko TV. Detection of anamox bacteria in pharmaceutical company. Mikrobiologija i bio-tehnologija. 2019; 1(46): 48–55 [in Ukrainian].

Gudzenko TV, Voliuvach OV, Gorshkova OG, Ostapchuk AM, Ivanytsia V.O. Phenol-oxidizing activity and fatty-acid profile of strain Brevibacillus centrosporus F14. Ukr. Biochem. J. 2020; 1(92):84–91 [in Ukrainian].

Guo Y, Qi PS, Liu YZ. A Review on Advanced Treatment of Pharmaceutical wastewater. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2017;63: 012025.

Jian Lu, Qiang Jin, Yiliang He, Xia He, Juan Zhao. Simultaneous Removal of Phenol and Ammonium Using Serratia sp. LJ-1 Capable of Heterotrophic Nitrification-Aerobic Denitrification. Water, Air, & Soil Pollution, 2014

Lateef A. The microbiology of a pharmaceutical effluent and its public health implications. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2004; 20:167–171.

Tahrani L, Soufi L, Mehri I, Najjari A, Hassan A, Van Loco J, Reyns T, Cherif A, Ben Mansour H. Isolation and characterization of antibiotic-resistant bacteria from pharmaceutical industrial wastewaters. Microb. Pathog. 2015; 89: 54-61.

http://www.cawater-info.net/water_quality_in_ca/norm11.htm

Patent of Ukraine for invention No. 116299. Method for carrying out the defenolization of industrial effluents / Ivanytsia V.O., Gorshkova O.G., Gudzenko T.V., Voliuvach O.V., Konup I.P., Belyaeva T.O. Nomer zajavky № a201608635 vid 25.07.2016 r. Opubl. 26.02.2018, Bjul. № 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ