МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЦИТОТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОМОРСЬКОГО ШТАМУ STREPTOMYCES SP. LIM 10

Автор(и)

  • Т. В. Гудзенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • І. В. Страшнова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Г. Горшкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Г. В. Лісютін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • М. Д. Штеніков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Сачковська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2023.2(58).286962

Ключові слова:

Streptomyces, Чорне море, морфологічні характеристики, екзометаболіти, цитотоксична активність

Анотація

Мета. Метою роботи було вивчити морфологічні характеристики та цитотоксичну активність штаму актинобактерій Streptomyces sp. Lim 10 виділеного з природного обростання черепашнику в Одеській затоці Чорного моря. Матеріали та методи. Об’єктом дослідження був штам морських актинобактерій Streptomyces sp. Lim 10. Морфологію та особливості росту вивчали на середовищах Гаузе 2, Чапека, Ешбі, TSB та на середовищах ІСП (ІСП-1–ІСП-7). Для накопичення вторинних метаболітів актинобактерій використовували середовище SG. Екстрагування екзометаболітів з культуральної рідини проводили етилацетатом з подальшим розчиненням у диметилсульфоксиді (ДМСО). Цитотоксичну активність екзометаболітів актинобактерій штаму Streptomyces sp. Lim 10 вивчали на моделі культур клітин людини – рабдоміосаркоми (RD) та аденокарциноми гортані (Hep-2). Цитотоксичну дію екзометаболітів актинобактерій штаму Streptomyces sp. Lim 10 визначали після 24 годин інкубації методом мікроскопії. Ступінь руйнування моношару оцінювали за кількістю життєздатних клітин за оптичною щільністю, яку вимірювали за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 630 нм. Екзометаболіти актинобактерій штаму Streptomyces sp. Lim 10 ідентифіковано за LC-ESIMS. Результати. Вивчення морфологічних властивостей чорноморського штаму актинобактерій Streptomyces sp. Lim 10 показало, що для нього характерний плеоморфізм. Встановлено високу цитотоксичну активність екзометаболітів морського штаму актинобактерій Streptomyces sp. Lim 10. Рівень цитотоксичної дії метаболітів штаму актинобактерій Streptomyces sp. Lim 10 на культуру клітин Hep-2 залежав від їх концентрації. Культура клітин RD була чутливішою до цитотоксичної дії екзометаболітів штаму Streptomyces sp. Lim 10 – за всіх досліджених концентрацій екзометаболітів (від 2,5 до 500,0 мкг/мл) кількість життєздатних клітин у моношарі RD зменшувалася до
51,3 ± 3,0 – 63,7 ± 5,4%, порівняно з контролем. Це принаймні частково можна пояснити дією апоптоз-індукувального агенту стауроспорину, який продукується штамом Streptomyces sp. Lim 10 разом їз структурними гомологами. Висновок. Штам Streptomyces sp. Lim 10 є перспективним продуцентом протипухлинних сполук і може бути рекомендований для подальших більш поглиблених досліджень.

Посилання

Belyavskaya LA. Actinobacteria of the genus Streptomyces and their metabolites in plant bioregulation [ DSc dissertation in biology, specialty 03.00.07]. [Kyiv]; 2018. 485 p. [in Ukrainian]

Galkin BM, Filippova TO, Ivanytsia VО, Gudzenko TV. Bioactive secondary metabolites from marine microorganisms: monograph. Odesa: ONU; 2022. 220 p. [in Ukrainian]

Potapenko KS, Korotaeva NV, Ivanitsa VO. Secondary metabolites of marine actinobacteria with antibiotic activity. Mìkrobìol. bìotehnol. 2021;3:28–43. [in Ukrainian].

Abdel-Mageed WM. Dermacosins, a new family of phenazines from deep-sea dermacocci isolated from the sediment of the Mariana Trench. Org. Biomol. Chem. 2021;8:2352–2362.

Abdelfattah MS, Elmallah МIY, Hawas UW, El-Kassema LTA, Eid M. Isolation and characterization of marine-derived actinomycetes with cytotoxic activity from the Red Sea coast. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2016;6(8):651–657.

Buckingham J. Dictionary of natural products, supplement 4. CRC press; 1997. 11 p.

Lewin GR. Evolution and Ecology of Actinobacteria and their bioenergy applications. Microbiological Research. 2016;70(1):235–254.

Malve H. Exploring the ocean for new drug developments: Marine pharmacology. Journal of pharmacy bioallied sciences. 2016;8:83–91.

Manivasagan P. Pharmaceutically active secondary metabolites of marine actinobacteria. Microbiological Research. 2014;169(4):262–278.

Ōmura S, Asami Y, Crump A. Staurosporine: New lease of life for parent compound of today’s novel and highly successful anti-cancer drugs. The Journal of Antibiotics. 2018;71(8):688–701.

Paulus C, Rebets Y, Tokovenko B, Nadmid S, Terekhova LP, Myronovskyi M, Zotchev SB, Ruck-ert C, Braig S, Zahler S, Ralinovski J, Luzhetskyy A. New natural products identified by combined genomics-metabolomics profiling of marine Streptomyces sp. MP131-18. Scientific Reports. 2017;7:423–82.

Purves K. Using molecular networking formicrobial secondary metabolite bioprospecting. Metabolites. 2016;6(1):133–121.

Ramesh S. Marine Rare Actinomycetes: A Promising Source of Structurally Diverse and Unique Novel Natural Products. Mar. Drugs. 2019;17:249.

Wang YP. Metabolite sensing and signaling in cell metabolism. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2018;3:30–41.

Yang-Mei Z, Anandins A. Two Rare Steroidal Alkaloids from a Marine Streptomyces anandii H41-59. Marine drugs. 2017;15(11):355–369.

Song Y, Huang H, Chen Y, Ding J, Zhang Y, Sun A, Zhang W, Ju J. Cytotoxic and antibacterial marfuraquinocins from the deep South China Sea-derived Streptomyces niveus SCSIO 3406. J Nat Prod. 2013;76(12):2263–2268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-27

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ