DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.1(29).48011

МОЛЕКУЛЯРНО–БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШТАМУ BACILLUSSP. ONU14 З ЕНТОМОПАТОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ

А. М. Остапчук

Анотація


Мета. Вивчити молекулярно-біологічні характеристики та провести ідентифікацію штаму Bacillus sp. ONU14 з ентомопатогенною активністю проти шкідника грибів грибного комарика Bradisia pilistriata Frey. Методи. Ідентифікацію проводили за жирно-кислотним складом методом газорідинної хроматографії з використанням автоматизованої системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock та реакції мультиплексної ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) із групо-специфічними праймерами. Для молекулярно-біологічної характеристики застосовували методи фазовоконтрастної та електронної мікроскопії, SDS-PAGE, метод градієнтного ультрацентрифугування. Результати. Склад жирних кислот та продукти реакції мультиплексної ПЛР з групо-специфічними праймерами дозволяють віднести досліджуваний штам до виду Bacillus thuringiensis. Виявлені білкові клітинні включення мають неправильну форму та при розчинені утворюють протоксини масою близько 66 та 25 кДа. Висновки. З використанням мікробіологічних та молекулярно-біологічних методів охарактеризовано ендоспоро-утворювальний штам Bacillus sp. ONU14 з ентомопатогенною активністю. За жирно-кислотним складом та продуктами реакції ПЛР штам ідентифіковано як Bacillus thuringiensis.


Ключові слова


Bacillus thuringiensis; жирно-кислотний склад; протоксин; мультиплексна ПЛР

Повний текст:

PDF

Посилання


Sanahuja G., Banakar R., Twyman M., Capel T., Christou P. Bacillus thuringiensis: a century of research, development and commercial applications // Plant Biotechnol J. – 2011. – 9. – Р. 283–300.

Ibrahim M.A, Griko N, Junker M, Bulla L.A. Bacillus thuringiensis: a genomics and proteomics perspective // Bioeng Bugs. – 2010. – 1(1). – Р. 31–50.

Ohba M, Mizuki E, Uemori A. Parasporin, a new anticancer protein group from Bacillus thuringiensis // Anticancer Res. – 2009. – 29(1). – Р. 283–300.

Кривицька Т.М., Багаєва О.С., Ужевська С.П., Непомща Н.М., Іваниця В.О. Характеристика штамів бактерій роду Bacillus з ларвіцидною активністю до грибних комариків Bradysia pilistriata Frey // Микробиология и биотехнология. – 2010. – № 3. – С. 86–94.

Sharpe, E.S., Nickerson K.W., Bull L.A., Aronson. J.N. 1975. Separation of spores and parasporal crystals of Bacillus thuringiensis in gradients of certain X-ray contrasting agents // Appl. Microbiol. – 1975. – 30. – P. 1052–1053.

Park S.H., Kim H.J., Kim J.H., Kim T.W., Kim H.Y. Simultaneous detection and identification of Bacillus cereus group bacteria using multiplex PCR // J Microbiol Biotechnol. – 2007. – 17(7). – Р. 1177–1182.

Ed. Lawrence I. Gilbert and Sarjeet S. Gill Insect Control: Biological and Synthetic Agents. – Elsevier: London, 2010. – 451 p.

Melo A.L., Soccol V.T., Soccol C.R. Bacillus thuringiensis: mechanism of action, resistance, and new applications: a review // Crit Rev Biotechnol. – 2014. – 29. – P. 1–10.

Soberón M.1., López-Díaz J.A., Bravo A. Cyt toxins produced by Bacillus thuringiensis: a protein fold conserved in several pathogenic microorganisms // Peptides. – 2013. – 41. – P. 87–93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663