DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.1(29).48014

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ACHROMOBACTER SP. 7а – ПРОДУЦЕНТА α-АМІЛАЗИ

К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець, В. О. Іваниця

Анотація


Мета. Оптимізувати умови культивування продуцента α-амілази Achromobacter sp. 7а для підвищення рівня її біосинтезу. Методи. При вивченні впливу різних джерел карбону і нітрогену на біосинтез α-амілази крохмаль і натрій нітрат у базовому поживному середовищі замінювали на різноманітні вуглеводи і джерела нітрогену у кількості, еквівалентній до загального вмісту карбону (44,4%) і нітрогену (16,5%) у базовому середовищі. Активність α-амілази визначали йодометричним методом, вміст білка – методом Lowry et al. Для виявлення значущих елементів мінерального живлення базового середовища проводили відсіювальний експеримент. Визначення оптимальних концентрацій джерел карбону і нітрогену у поживному середовищі проводили шляхом двофакторного експерименту на чотирьох рівнях. Результати. Встановлено, що найвищий рівень синтезу фермента спостерігається на 3 добу глибинного культивування. Показано, що суміш солоду з крохмалем у співвідношенні 1:9 і натрій нітрат є оптимальними джерелами карбону і нітрогену, відповідно, для максимального біосинтезу фермента. Визначено оптимальні параметри біосинтезу α-амілази: температура 28 °С, вихідне значення рН середовища 6,0, об’єм поживного середовища 100 мл, кількість посівного матеріалу 15% та інтенсивність перемішування 210 об/хв. Висновки. За результатами двофакторного експерименту і підбору оптимальних умов культивування продукція α-амілази Achromobacter sp. 7а була підвищена у 4 рази.


Ключові слова


α-амілаза; Achromobacter sp.; оптимізація; двофакторний експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдіюк К.В. α-Амілази Aspergillus flavus var. oryzae 80428 і Bacillus subtilis 147: Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Київ, 2013. – 24 с.

Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д. Мікробні α-амілази: фізико-хімічні властивості, субстратна специфічність та доменна організація // Укр. біохім. журн. – 2013. – 85, № 4. – С. 5–19.

Варбанець Л.Д., Борзова Н.В. Глікозидази мікроорганізмів і методи їх дослідження. – Київ: Наук. думка, 2010. – 440 с.

Нідялкова Н.А., Мацелюх О.В., Варбанець Л.Д. Оптимізація середовища для синтезу фібринолітичної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 // Біотехнологія. – 2012. – 5, № 4. – С. 74–81.

Femi-Ola T.O., Olowe B.M. Characterization of alpha amylase from Bacillus subtilis BS5 isolated from Amitermes evuncifer Silvestri // Res. J. Microbiol. – 2011. – 6, N 2. – P. 140–146.

Gangadharan D., Sivaramakrishnan S., Nampoothiri K.M., Sukumaran R.K., Pandey A. Response surface methodology for the optimization of alpha amylase production by Bacillus amyloliquefaciens // Biores. Technol. – 2008. – 99, N 11. – P. 4597–4602.

Goyal N.A., Gupta J.K., Soni S.K. A novel raw starch digesting thermostable α-amylase from Bacillus sp. I-3 and its use in the direct hydrolysis of raw potato starch // Enzym. Microb. Technol. – 2005. – 37, N 7. – P. 723–734.

Liu X.D., Xu Y. A novel raw starch digesting α-amylase from a newly isolated Bacillus sp. YX-1: purification and characterization // Biores. Technol. – 2008. – 99, N 10. – P. 4315–4320.

Mobini-Dehkordi M., Javan F.A. Application of alpha-amylase in biotechnology // J. Biol. Today’s World. – 2012. – 1, N 1. – P. 39–50.

Niu D., Zuo Z., Shi G.-Y., Wang Z.-X. High yield recombinant thermostable α-amylase production using an improved Bacillus licheniformis system // Microb. Сell Fact. – 2009. – 31, N 8. – P. 58–64.

Sundarram A., Murthy T.P.K.. α-Amylase production and applications: a review // J. Appl. Environ. Microbiol. – 2014. – 2, N 4. – P. 166–175.

Vasant Valaparla K. Purification and properties of a thermostable α-amylase by Acremonium sporosulcatum // Int. J. Biotechnol. Biochem. – 2010. – 6, N 1. – P. 25–34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663