DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.1(29).48039

ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ КАРБОНУ, НІТРОГЕНУ ТА СОЛЕЙ МЕТАЛІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРОТИНСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ШТАМІВ BACILLUS SUBTILIS 1.1 ТА B. AMYLOLIQUEFACIENS УК М В-5113

О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, Л. В. Авдєєва

Анотація


Мета. Дослідити вплив джерел карбону, нітрогену, солей металів на продуктивність каротинсинтезувальних штамів В. аmyloliquefaciens УКМ В-5113 та В. subtilis 1.1. Методи. Динаміку росту та пігментоутворення досліджених каротинсинтезувальних штамів визначали шляхом глибинного культивування у періодичних умовах з урахуванням біотехнологічних показників. Екстракцію пігментів проводили з використанням суміші хлороформу та метанолу (2:1). Якісний склад каротиноїдів оцінювали за їх спектрами поглинанням. Результати. Загальна продуктивність каротиноїдів штамами B. subtilis 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 була найбільшою на середовищах з арабінозою, мальтозою, (NH4)2SO4 та FeSO4 і становила 168 та 384 мг/л, 310 та 570 мг/л, 296 та 640 мг/л, 309 та 605 мг/л, відповідно. Висновки. Оптимальними для накопичення біомаси та каротиногенезу обох досліджених штамів бактерій роду Bacillus серед джерел карбону, нітрогену та солей металів були арабіноза, мальтоза, (NH4)2SO4 та FeSO4. Загальна продуктивність каротиноїдів штамами В. subtilis 1.1 та B. аmyloliquefaciens УКМ В-5113 за культивування на середовищах з арабінозою, мальтозою, (NH4)2SO4 та FeSO4 була більшою ніж на контрольному середовищі у 2,1–3,9 та 1,6–2,7 рази, відповідно, при незмінному якісному складі пігментів.


Ключові слова


штами B. amyloliquefaciens УКМ В-5113; B. subtilis 1.1; пігментоутворення; каротиноїди; джерела карбону; нітрогену

Повний текст:

PDF

Посилання


Голембіовська С.Л., Тимошенко С.Г., Мацелюх Б.П. Вплив джерел вуглецю і азоту на біосинтез лікопіну у Streptomyces globisporus 4lcp // Мікробіологічний журнал. – 2010. – Т. 72, № 6. – С. 46–51.

Нечипуренко О.О. Природа та фізико-хімічні властивості каротиноїдних пігментів штамів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113. / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва, Л. Зелена // ХІ Український біохімічний конгрес (6–10 жовтня 2014 року, Київ) : зб. тез. Доповідей. – Київ, 2014. – С. 34.

Banna A.A., Razek A.M., Mahdy A.R. Some factors affecting the production of carotenoids by Rhodotorula glutinis var. glutinis // Food and Nutrition Sciences. – 2012. – Vol. 3. – P. 64–71.

Gorke B., Foulquier E., Galinier A. YvcK of Bacillus subtilis is required for a normal cell shape and for growth on Krebs cycle intermediates and substrates of the pentose phosphate pathway // Microbiology . – 2005. – Vol. 151. – P. 3777–3791.

Lemire J.A., Harrison J.J., Turner R.J. Antimicrobial activity of metals: mechanisms, molecular targets and applications // Nature Reviews Microbiology. – 2013. – Vol. 11. – P. 371–384.

Liu H., Wang Y. MEP pathway-mediated isopentenol production in metabolically engineered Escherichia coli // Microbial Cell Factories. – 2014. – Vol. 13. – P. 1–7.

Perez-Fons L., Bramley P.M., Fraser P.D. The optimisation and application of a metabolite profiling procedure for the metabolic phenotyping of Bacillus species // Metabolomics. – 2014. – Vol. 10, № 1. – P. 77–90.

Perez-Fons L., Steiger. S., Khaneja R. Identification and the developmental formation of carotenoid pigments in the yellow/orange Bacillus spore-formers // Biochemica et Biophysica Acta. – 2011. – Vol. 1811. – P. 177–185.

Subhash V., Vishnupriya B., Selvam K. Characterization of marine Streptomyces sp. T1027 producing β-carotene under light induction // Am. J. PharmTech Res. – 2013. – Vol. 3. – P. 743–756.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663