ВПЛИВ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ

Л. Л. Сіда, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко, А. І. Вінніков

Анотація


Мета. Вивчити ефективність дії неспецифічних антибактеріальних препаратів на біоплівки, утворені бактеріями, що виділені з поверхонь приміщень, відпрацьованих медичних матеріалів та шкіри рук. Методи. Бактерії для дослідження ізолювали з поверхонь службових приміщень, відпрацьованого інструментарію, а також зі шкіри рук 11 осіб-добровільців. Здатність до плівкоутворення виділених ізолятів та їх стійкість до різних неспецифічних антибактеріальних препаратів вивчали в пластикових планшетах за умов інкубації біоплівок з антисептиками та дезінфектантами. Результати. Виділено 179 штамів бактерій, які було ідентифіковано як Bacillus spp. – 53,6%, S. epidermidis – 17,3%, S. аureus – 3,4%, E. coli – 12,3%, Acinetobacter spp. – 8,4%, Klebsiella spp., P. аeruginosa та Pseudomonas spp. – по 1,1%, Enterobacteriacea – 3,4%. 62% зразків отримано з поверхонь приміщень, 12,3% – з рук, 25,7% – з використаного медичного інсрументарію. Показано, що 93,5% штамів S. epidermidis володіли здатністю до утворення біоплівки, що було одним з найвищих показників серед досліджених штамів. Після інкубації 3-добової біоплівки цих штамів з різними антибактеріальними препаратами для понад 60% культур встановлено відсутність росту, а для інших – кількість бактерій, що виросли з гомогенату не перевищувала 103 КУО/мл. Максимальний ефект пригнічення плівкового росту виявлено при застосуванні дезінфектанту дезактив-хлор. При використанні антисептика хлоргкесидину у концентрації 5% чутливими у плівковому стані виявилися 84,6% штамів. Висновки. При використанні антибактеріальних препаратів проти 3-добових біоплівок виживання бактерій при 2-годинній інкубації з досліджуваними препаратами не перевищувала 40%, що вказує на можливість ефективного застосування досліджуваних неспецифічних антибактеріальних препаратів для боротьби з поширенням біоплівкоутворювальних штамів.


Ключові слова


біоплівка; бактерії; чутливість; антибактеріальні препарати

Повний текст:

PDF

Посилання


Афиногенова Г.Е. Чашечный метод оценки эффективности дезинфектантов и антисептиков: методическое пособие. – СПб; 2000. – 98 с.

Галынкин В.А., Заикина Н.А., Потехина Т.С. Дезинфекция и антисептика в промышленности и медицине. – СПб, 2004. – 96 с.

Горбунов В.А., Гудкова Е.И. Микробиологические основы противомикробных мероприятий: учеб.-метод. пособие. – Минск: БГМУ, 2006. – 38 с.

Державний реєстр дезінфекційних засобів (07.03.2014 р.). Режим доступу: http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/bazi-ta-reestri/reiestrdezinfektsiinykh-zasobiv/item/539-derzhavnyi-reiestr-dezinfektsiinykh-zasobiv-2014-rik/539-derzhavnyi-reiestr-dezinfektsiinykh-zasobiv-2014-rik.

Заславская Н.В., Артеменко Н.К., Чижевская М.М., Тец В.В. Особенности выживаемости бактерий в микробных сообществах // Клинич. микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2000. – № 2. – С. 19–20.

Лямин А.В., Боткин Е.А., Жестков А.В. Методы выявления биопленок в медицине: возможности и перспективы // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. – 2012. – Т. 14, № 1. – С. 17–22.

Морозова Н.С., Мариевский В.Ф. Основы дезинфектологии. Дезинфекция и стерилизация. – К.: «Ателье «Полиграфический комплекс», 2009. – 144 с.

Мясникова А.В., Потатуркина-Нестерова Н.И., Немова И.С., Нагорнов Ю.С. Морфологический состав биопленки биотопа влагалища при воспалительных заболеваниях репродуктивного тракта женщин // Вестник новых медицинских технологий. – 2011. – № 4. – С. 21–24.

Определитель бактерий Берджи: Пер. с англ. / Под ред. Хоулта Дж., Криля Н., Синта П. и др. в 2-х тт. – М: Мир, 1997. – Т. 1 – 430 с.; Т. 2 – 368 с.

Тец В.В., Заславская Н.В. Эффективность действия антибиотиков на бактерии в биопленках // ЖМЭИ. – 2005. – № 5. – 24–26 с.

Чеботарь И.В., Гурьев Е.Л. Лабораторная диагностика клинически значимых биоплёночных процессов // Вопр. диагностики в педиатрии. – 2012. – № 4. – С. 15–20.

Costerton J.W., Stewart P.S., Greenberg E.P. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections // Science. – 1999. – Vol. 284. – P. 1318–1322.

Donlan R.M., Costerton J.W. Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms // Clin. Microbiol. Rev. – 2002. – Vol. 15. – P. 167–193.

Gotz F. Staphylococcus and biofilms // Mol. Microb. – 2002. – Vol. 43 (6). – P. 1367–1378.

Hall S.L., Costerton J.W., Stoodley P. Bacterial biofilms: from the natural environment to infectious diseases // Nat. Rev. Microb. – 2004. – Vol. 2. – № 2. – P. 95–108.

Hoiby N., Bjarnsholt T., Givskov M., Molin S., Ciofu O. Antibiotic resistance of bacterial biofilms // Int. J. of Antimic. Agents. – 2010. – Vol. 35 (4). – P. 322–332.

Lewis K. Riddle of Biofilm Resistance // J. Antimicrob. Chemother. – 2001. – Vol. 45. – № 4. – P. 999–1007.

Olson M.E., Ceri H., Morck D.W., Buret A.G., Read R.R. Biofilm bacteria: formation and compararive susceptibility of antibiotics // Can. J. Vet. Res. – 2002. – Vol. 66 (2). – P. 86–92.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.2(30).48080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663