DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.1(25).48204

ЗМІНА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ПІД ВПЛИВОМ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ

О. С. Радченко, Л. Г. Степура, Ю. М. Юмина, М. О. Борецька, П. П. Зелена

Анотація


Мета: вивчення зміни біологічних властивостей Stenotrophomonas maltophilia під впливом додецилсульфату натрію (ДСН). Методи. Фізіолого-біохімічні властивості та чутливість до антибіотиків S. maltophilia вивчали за допомогою мікробіологічного аналізатора Vitek 2 Compact (Biomerieus, Франція), морфологію клітин – світлової (Zeiss Primo Star, Німеччина) та електронної мікроскопії (Jeol 1400, Японія). Результати. Показано, що короткотривале (впродовж 1–10 пасажів) культивування бактерій S. maltophilia на МПА з синтетичною аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) ДСН в концентрації 50 мг/л, що наближається до мінімальної інгібувальної (МІК), призводило до зміни низки біологічних показників і властивостей. Бактеріальні клітини вкорочувалися і деформувалися, у цитоплазмі формувалися зони з різною оптичною щільністю, темні та прозорі включення. Деякі фізіолого-біохімічні тести (глутаміларіламідаза, кумарат, стійкість до 0/129, виділення меркаптанів, уреаза, асиміляція цитрату натрію і L-малату) давали протилежні результати. МІК дев’яти антибіотиків зростали у 2 рази і більше, а до чотирьох формувалася резистентність. Адгезивні властивості S. maltophilia коливалися залежно від кількості пересівів на середовище з ДСН. Змінені властивості у деяких випадках відновлювалися після десятогого пересіву, що свідчить про певну адаптацію культури до ксенобіотика. Оскільки ДСН – це найрозповсюдженіша аніонна ПАР, яка входить до складу практично усіх засобів косметики і побутової хімії, зміни біологічних властивостей бактерій під її впливом, можуть створювати проблеми для ідентифікації клінічно важливих мікроорганізмів.


Ключові слова


ПАР; додецилсульфат натрію; Stenotrophomonas maltophilia; біологічні властивості; резистентність до антибіотиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Борецька М.О., Остапчук А.М., Козлова І.П. Моносахаридний склад екзополімерного комплексу Thiobacillus thioparus і Stenotrophomonas maltophilia// Укр. Біохімічний Журнал . – 2007. – т. 79, № 5. – С. 140–144.

Михальський Л.О., Фуртат І.М., Радченко О.С., Степура Л.Г. Вплив синтетичних поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості непатогенних видів роду Corynebacterium // Мікробіол. журн. – 2006. – Т. 68, № 3. – С. 52–61.

Наказ № 167 МОЗ України «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів» 05.04.2007.

Поверхностно-активные вещества: Справочник; под ред. А.А.Абрамзона, Г.М.Гаевого. – Л: Химия. – 1979. – 376 С.

Радченко О.С., Степура Л.Г., Зелена П.П. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості Staphylococcus aureus //Вісник Київського університету (серія Біологія). – 2011. – 58. – С. 37–39

Радченко О.С., Степура Л.Г., Домбровська І.В. та ін. Практикум із загальної мікробіології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 168 с.

Радченко О.С., Степура Л.Г., Зелена П.П. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Corynebacterium // Вісник Київського університету (серія Біологія). – 2012, вип 60. – С. 13–14.

Ставская С.С., Удод В.М., Таранова Л.А., Кривец И. А. Микробиологическая очистка воды от поверхностно-активных веществ. – К., 1988. – 184 с.

Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Михальський Л.О. та ін. Вплив поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості Corynebacterium glutamicum //Національний університет “Києво-Могилянська Академія” Наукові записки. – 2002. – 20, 2. – С. 435–438.

David H. Pincus D.H. Microbial Identification Using the bioMérieux VITEK® 2 System in M.J.Miller Encyclopedia of Rapid Microbiological Methods, 2006. – V. 2. – Co-Published PDA Book. – 32 р.

Mendelson N.H., Haag S.M., Cole R.M. Cellular organization of Bacillus subtilis: sodium dodecyl sulfate-induced cell partitioning into zebra structure // Journal of Bacteriology. – 1976. – V. 126, N 3. – P. 1285–1296.

Solheim M., Aakra A., Vebo H., et al. Transcriptional responses of Enterococcus faecalis V583 to bovine bile and sodium dodecyl sulfate //Appl.Environ. Microbiol. – 2007. – V. 73, N 18. – P. 5767–5774.

le Maire M, Champeil P, Moller JV. Interaction of membrane proteins and lipids with solubilizing detergents // Biochim. Biophys Acta. – 2000. – V. 1508, N1–2. – P. 86–111.

Woldringh C.L., van Iterson W. Effect of treatment with sodium dodecyl sulfate on the ultrastructure of Escherichia coli // Journal of Bacteriology. – 1972. – V. 111, N 3. – P. 801–813.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663