DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.1(25).48205

ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ ПЛАНКТОННИХ ТА БІОПЛІВКОВИХ КУЛЬТУР STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS

О. І. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Шевченко, О. А. Сірокваша

Анотація


Мета роботи. Провести порівняльний аналіз чутливості до антибіотиків планктонних та біоплівкових бактерій 20 штамів Staphylococcus epidermidis. Методи. Ідентифікацію клінічних штамів стафілококів здійснювали за морфологічними та фізіолого-біохімічними ознаками. Чутливість до 19 антибіотиків визначали диск-дифузійним методом. Здатність до утворення бактеріями біоплівки виявляли візуально у 96-лунковому імунологічному планшеті. Результати. Встановлено, що чутливість планктонних і плівкових форм клінічних ізолятів S. epidermidis до антибіотиків істотно відрізнялася: мінімальні пригнічувальні концентрації (МПК) офлоксацина становили 0,15–3,0 мкг/мл (планктонна форма) і 0,3–5,0 мкг/ мл (плівкова форма); для левофлоксацина відповідно 0,3–1,5 і 0,8–3,0 мкг/мл; для доксициклін-гідрохлорида 0,5–2,0 і 1,2–4,5 мкг/мл; для цефтриаксона 8,0–15,0 і 15,0–30,0 мкг/мл і для гентаміцина 4,0–15,0 і 14,0–30,0 мкг/мл. Висновки. МПК антибіотиків щодо планктонних культур були у 2–5 разів вищими в порівнянні з МПК антибіотиків, які гальмували формування біоплівки.


Ключові слова


біоплівкоутворюючі та небіоплівкоутворюючі штами; Staphylococcus epidermidis; планктонна та біоплівкова культури; мінімальна пригнічувальна концентрація (МПК) антибіотика

Повний текст:

PDF

Посилання


Афиногенова А.Г., Даровская Е.Н. Микробные биопленки ран: состояние вопроса // Травматология и ортопедия России. – 2011. – Т. 61, № 3. – С. 119–125.

Гостев В.В., Сидоренко С.В. Бактериальные биопленки и инфекции // Журнал инфектологии. – 2010. – Т. 2, № 3. – С. 4–15.

Коленчукова О.А. Проблема приобретения устойчивости к антибиотикам популяции штаммов Staphylococcus epidermidis в зависимости от техногенной нагрузки // Антибиотики и химиотерапия. – 2007. – Т. 9–10, №. 52. – С. 41–44.

Коленчукова О.А., Савченко А.А. Дозозависимое влияние пенициллина на активность метаболических ферментов штаммов Staphylococcus epidermidis // Антибиотики и химиотерапия. – 2005. – Т. 4., № 50 – С. 3–6.

Коробов В.П. Анализ чувствительности процессов формирования биопленок Staphylococcus epidermidis 33 к некоторым факторам внешней среды // Вестник пермского университета. Биологи. – 2010. – Т. 1, № 1. – С. 59–63.

Наказ МОЗ України № 167 від 05.04.2007 «Про затвердження методичних вказівок щодо визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів». – К: МОЗ України, 2007. – 63 с.

Определитель бактерий Берджи: пер. с англ. / Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. – Москва «Мир», 1997. – 555 с.

Сидоренко С.В. Роль бактериальных биопленок в патологии человека // Инфекции в хирургии. – 2004. – Т. 2, № 3. – С. 16–20.

Скоробогатых Ю.И., Перунова Н.Б., Курлаева П.П., Бухарин О.В. Экспериментальное изучение комбинации ципрофлоксацина с окситоцином на образование биопленок условно-патогенными бактериями // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2010. – №6. – С. 3–7.

Тец В.В. Микроорганизмы и антибиотики. Инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов. СПб.: КЛЕ-Т. – 2006. – С. 128.

Чернявский В. И. Бактериальные биопленки и инфекции (лекции). // Аннали мечниковского института – 2013. – № 1. – С. 86–90.

Beveridge T.J. Visuаlizing bacterial cell walls and biofilms // Microbe. – 2006. – V. 1. – 6. – P. 1–6.

Davey M.E., O’Toole G.A. Microbial biofilms: from ecology to molecular genetics // Microbiol. Mol. Biol. Rev. – 2000. – № 64. – P. 847–867.

Donlan R.M., Costerton J.W. Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms // Clin. Microbiol. Rev. – 2002. – V. 15. – P. 167–193.

Gomes F., Teixeira P., Cerca N. Effect of Farnesol on Structure and Composition of Staphylococcus epidermidis Biofilm Matrix // Current Microbiology –2002. – V. 63, № 4. – P. 354–359.

Hatch, R. A., and N. L. Schiller. Alginate lyase promotes diffusion of aminoglycosides through the extracellular polysaccharide of mucoid Pseudomonas aeruginosa // Antimicrob. Agents Chemother. – 1998. – V. 42. – Р. 974–977.

Ishida, H., Y. Ishida, Y. Kurosaka, T. Otani, K. Sato, and H. Kobayashi. In vitro and in vivo activities of levofloxacin against biofilm-producing Psendomonas aeruginosa // Antimicrob. Agents Chemother. – 1998. – V. 42. – Р. 1641–1645.

Nichols, W. W., M. J. Evans, M. P. E. Slack, and H. L. Walmsley. 1989. The penetration of antibiotics into aggregates of mucoid and non-mucoid Pseudomonas aeruginosa // J. Gen. Microbiol. – V. 135. – Р. 1291–1303


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663