DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.2(26).48254

ПРОДУКТИВНІСТЬ МУТАНТНОГО ШТАМУ STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912-4 LCP HP7 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ

С. Л. Голембіовська, Т. В. Дворник, Л. М. Янченко, Б. П. Мацелюх

Анотація


Мета. Визначення причини зниження синтезу каротиноїда лікопіну в умовах глибинного вирощування з 4,2 до 2,8 мг/г сухої біомаси у штама Streptomyces globisporus 1912-4 Lcp Нр7 та підбір компонентного складу середовища і оптимальних умов, які б сприяли стабілізації цього процесу. Методи. Селекцію продуцента здійснювали за ознакою раннього синтезу лікопіну. Селекціоновану культуру глибинно вирощували за різних умов. Біомасу визначали ваговим методом, кількість лікопіну – спектрофотометрично. Результати. Причиною зниження активності продуцента лікопіну S globisporus 1912-4 Lcp Нр7 в умовах глибинного вирощування виявилася дисоціація культури з утворенням безпігментних варіантів з частотою 1 х 10-3, що спостерігали після розсіву суспензії міцелію на агаризованому середовищі. Як з’ясувалося, їх накопичення викликане внесенням в середовище культивування кукурудзяного борошна, яке в поєднанні з вівсяним застосовують і по сьогоднішній день, тому що саме це джерело вуглецю та енергії сприяло накопиченню біомаси продуцента. Визначено умови культивування продуцента: рН 7,0, 28°С, Vінок10 мл, Vсеред100 мл та концентрації солей: MgSO4 х 7Н2О – 0,1%, (NH4)2MoO4 – 0,05%, які стабілізують процес біосинтезу лікопіну в умовах глибинного вирощування. Показано, що лікопіногенезу сприяє також внесення казеїновокислого натрію і температура 37 °С та KMnO4, який застосовують для селекції культури. Висновки. Встановлено причину зниження біосинтезу лікопіну у штаму S. globisporus 1912-4 Lcp Нр7 та визначено середовище, оптимальні умови і солі, які стабілізують процес біосинтезу лікопіну у продуцента в умовах глибинного вирощування.


Ключові слова


стрептоміцети; штам продуцент; синтез лікопіну

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Golembiovska S.L., Lavrenchuk V.J., Matselyukh B.P. Selection of highperformance mutants in lycopene // Achievements and problems of genetics, breeding and biotechnology. – 2012. V. 4 – P. 334–338.

Golembiovska S.L., Tymoshenko S.G., Matselyukh B.P. Influence of сarbon and nitrogen sources on biosynthesis of lycopene in Streptomyces globisporus 4LCP // Мicrobiol. Journal – 2010. – V. 72, № 6. – P. 46–51.

Kiritsa Elena. The directed synthesis of carotinoids by yeasts and the perspectives of its use: Dissertation of Dr. in biology. Chisinau – 2005, p.129.

Practical medium for aktynomyces and fungi. Directory. / ed. By S.M.Semenova. – M: Мир, 1978. – 140 p.

Matselyukh B.P., Lutchenko V.A., Polishchuk L.V Synthesis of carotenoids by mutant strains of Streptomyces globisporus 1912 // Мicrobiol. Journal – 2003. – V65, N 6. – P. 24–30.

Feofilova E.P. Fungal carotenoids: biological functions and practical use // Prikl Biokhim. Mikrobiol. – 1994 – V 30(2) – P. 181–196.

Britton G. General carotenoid methods // Meth. Enzymol. – V. 111. Steroids and Isoprenoids. Part B. / Ed. J.H. Law, H.C. Rilling. – Orlando, San Diego etc.: Academ. Press. – 1985. – P. 113–149.

Choudhari S.M., Ananthanarayan L., Singhal R.S. Use of metabolic stimulators and inhibitors for enhanced production of beta-carotene and lycopene by Blakeslea trispora // Bioresour. Technol. – 2008. – 99, № 8. – P. 3166–3173.

http://selo-delo.ru/8-zemelnie-resursi?start=47 10. Stahl W.N. Lycopene: a biological important carotenoid for human. // Arch. Biochem. Biophys. – 1996. – V. 336. – P. 1–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663