СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS

Автор(и)

  • Т. В. Гудзенко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Н. В. Коротаєва Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. В. Волювач Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Т. О. Бєляєва Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. Г. Горшкова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • В. О. Іваниця Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5325-3800

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.3(27).48289

Ключові слова:

склад жирних кислот, ідентифікація, Pseudomonas

Анотація

Мета. Визначення складу жирних кислот ліпідів та ідентифікація штамів бактерій роду Pseudomonas, що окиснюють нафту та нафтопродукти, за їх жирно-кислотним складом. Методи. Аналіз жирних кислот штамів Pseudomonas sp. ONU328 і Pseudomonas sp. ONU329 проводили методом газової хроматографії з використанням системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, USA). Результати. Аналіз результатів хроматографічних досліджень показав, що домінантними в жирно-кислотному профілі штамів Pseudomonas sp. ONU328 і Pseudomonas sp. ONU329 були довголанцюгові ненасичені та насичені жирні кислоти, а також їх розгалужені структурні ізомери. В профілях обох штамів виявлено гексадеканову (С16:0) та гексадеценову (С16:1w7c/С16:1w6c) жирні кислоти. На сумарну частку коротколанцюгових насичених гідроксикислот у штамі Pseudomonas sp. ONU328 припадало 12,6%, а у штамі Pseudomonas sp. ONU329 до 7% від загальної суми площ піків на хроматограмах складали розгалужені ізомери коротколанцюгових насичених гідроксикислот. Вперше встановлено, що штами близькоспоріднених видів псевдомонад чітко розмежовуються за наявністю циклогептадеканової у Pseudomonas sp. ONU328 та 13-метилтетрадеканової (С15:0 iso) і 12-метилтетрадеканової (С15:0 аnteiso) жирних кислот у Pseudomonas sp. ONU329. Ознакою цих штамів також слугує показник ненасиченості жирних кислот. Висновок. За складом жирних кислот досліджувані штами Pseudomonas sp. ONU329 та Pseudomonas sp. ONU328 ідентифіковані, відповідно як Pseudomonas maltophilia ONU329 та Pseudomonas fluorescens ONU328. Відмічені особливості жирно-кислотного профілю досліджуваних мікроорганізмів систематизовані та можуть бути використані як допоміжний ключ для розмежовування бактерій цих видів.

Біографії авторів

Т. В. Гудзенко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Т.V. Gudzenko

Н. В. Коротаєва, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

N.V. Korotaeva

О. В. Волювач, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

О.V. Voliuvach

Т. О. Бєляєва, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Т.О. Beliaeva

О. Г. Горшкова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

О.G. Gorshkova

В. О. Іваниця, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

V.О. Іvanytsia

Посилання

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Пузирьова І.В., Лісютін Г.В., Горшкова О.Г., Іваниця В.О. Нафтоокиснювальна активність деяких штамів бактерій роду Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія. – 2013. – № 4 (24). – С. 72–80.

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Горшкова О.Г., Пузирьова І.В., Іваниця В.О. Видалення броміду гексадецилпіридинію із водних розчинів з бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з глинистим мінералом та хітозаном // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014. – № 1 (25). – С. 72–78.

Жданов Р.И., Керн Д., Лоренц В., Ибрагимова М.Я. Жирнокислотный состав ДНК-связанных липидов Pseudomonas аurantiaca по данным массспектрометрии // Цитология. – 2014. – Т. 56, № 6. – С. 437–438.

Иваница В.А., Бухтияров А.Е., Лисютин Г.В., Захария А.Н., Гудзенко Т.В. Аккумуляция тяжелых металлов бактериями рода Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4 (20). – С. 76–83.

Кейтс М. Техника липидологии. – М. : Мир, 1975. – 324 с.

Шмырина А.С. Жирнокислотный профиль и структурное моделирование ДНК-связанных липидов: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 2005. – 21 с.

Carla C.C.R., de Carvalho, Maria-Jose Caramujo. Fatty Acids as a Tool to Understand Microbial Diversity and Their Role in Food Webs of Mediterranean Temmporary Ponds // Molecules. – 2014. – V. 19. – P. 5570–5598; doi: 10.3390/molecules 19055570. – www/mdpi.com/journal/molecules.

Kunitsky C., Osterhout G., Sasser M. Identification of microorganisms using fatty acid metyl ester (FAME) analysis and the MIDI Sherlock microbial identification system. In Encyclopedia of Rapid Microbiological Methods; Miller M.I., Ed.; Davis Healthcare International Publishing, LLC: Baltimore, MD, USA. – 2005. – Vol. III. – P. 1–17.

MIS Operating Manual. www.midi-inc.com, September 2012.

Mukund Chandra Thakur, Arif Khan, Hiren Doshi. Isolation and Screening of Dye Degrading Microorganisms from the Effluents of Dye and Textille Industries at Surat // American Journal of Environmental Engineering. – 2012. – № 2 (6). – P. 152–159. doi: 10.5923/j.ajee.20120206.02 e-ISSN: 2166-465X.

Piotrowska-Seget Z., Mrozik A. Signature Lipid Biomarker (SLB) Analysis in Determining Changes in Community Structure of Soil Microorganisms // Polish Journal of Environmental Studies. – 2003. – Vol. 12, № 6. – P. 669–675.

Патент України № 95859 А. Біопрепарат для сорбції і деструкції вуглеводнів і спосіб очищення води та /або ґрунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Кожанова Г.А., Кривицька Т.М., Конуп І.П., Баранов О.О. / Опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ