DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.3(27).48290

МІКРОБНІ ПЕЙЗАЖІ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ІНОКУЛЯНТІВ

Н. І. Адамчук-Чала, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська

Анотація


Мета. Вивчити просторово-функціональну структуру мікробіоценозу ризосфери сої за інтродукції бульбочкових та фосфатмобілізувальних бактерій у складі інокулянтів з використанням структурного аналізу пейзажних панорамних знімків біоплівок обростання. Метод. В роботі застосовано новий підхід, що дозволяє визначити морфологічну різноманітність бактеріальної спільноти в непорушених бобово-ризобіальних системах, що базується на використанні полімерних плівок з подальшим аналізом утворених на них мікробних ценозів за допомогою скануючої та трансмісійної електронної мікроскопії. Результати. Структурний аналіз пейзажних панорамних знімків біоплівок обростання в зберігаючому режимі показав, що за інокуляції насіння сої монокультурою Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018 або спільно з Bacillus megaterium УКМ В-5724 зростає кількість ризосферних бактерій та їх морфометричні показники. Висновки. Інокуляція насіння сої моно- та комплексним препаратами брадиризобій сприяла збільшенню кількісно-морфологічних характеристик популяцій бактерій в ризосфері. Найбільші показники щільності мікробіоценозу отримані за сумісної інокуляції досліджуваних бактерій.


Ключові слова


ризосферний мікробіоценоз; соя; інокулянти; біоплівка обростання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кордюм В.А., Мошинец Е.В., Цапенко М.В., Адамчук-Чалая Н.И., Иродов Д.М., Андриенко В.И. Микроорганизмы ризосферы – полный мониторинг // Грунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 1–2. – С. 53–63.

Сергійчук М.Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження / М.Г. Сергійчук. – К.: Фітоцентр, 2001. – 323 с.

Gregory P.J. Roots, rhizosphere and soil: the route to a better understanding of soil science? // European Journal of Soil Science. – 2006. – 57. – P. 2–12.

Kaeberlein T., Lewis K., Epstein S.S. Isolating “uncultivable” microorganisms in pure culture in a simulated natural environment // Science. – 2002. – 296. – P. 1127–1129.

Torre J. R., Brett M., Goebel E., Friedmann I., Pace N. R. Microbial diversity of cryptoendolithic communities from the McMurdo Dry Valleys, Antarctica // Applied and Environmental Microbiology. – 2003. – 69. – P. 3858–3867.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663