УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АПІКАЛЬНИХ МЕРИСТЕМ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ПІД ДІЄЮ ІНОКУЛЯЦІЇ БАКТЕРІЯМИ ШТАМУ AZOSPIRILLUM BRASILENSE 102

Автор(и)

  • Н. І. Адамчук-Чала Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • Є. П. Копилов Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.4(28).48411

Ключові слова:

ультраструктура клітин, Azospirillum brasilense 102, меристема, пластиди, пшениця яра

Анотація

Метою роботи було дослідити ультраструктурну організацію клітин апікальних меристем рослин пшениці ярої, інокульованих діазотрофними бактеріями роду Azospirillum. Методи. Вивчення формування ендофітної асоціації A. brasilense 102 з рослинами пшениці ярої (Triticum aestivum L. (T. Vulgare Vill)) сорту Рання 93 проводили у лабораторних дослідах за стерильних умов. Електронно-мікроскопічні дослідження клітин апікальних меристем проводили в трансмісійному електронному мікроскопі Jeol JSM 1200-EX. Обрахунок вівся за 50-ти зразками електронограм клітин 5-ти апексів пагону для кожного із варіантів. Результати. В ході електронно-мікроскопічного дослідження апікальних меристем пагону пшениці ярої, вирощеної на стерильному субстраті із інокульованих бактеріями Azospirillum brasilense 102 зернівок, досліджено ультраструктурну організацію ізодіаметричних клітини ініціальної зони апексу. Під дією інокуляції збільшувався пул меристем, зменшувалося ядерно-цитоплазматичне співвідношення, збільшувалися розміри пластид і мітохондрій, кількість мітохондрій меристематичних клітин, крист в мітохондріях. У клітинах меристеми рослин, інокульованих A. brasilense 102, виявлено збільшення числа і розмірів пластид, мітохондрій і пероксисом, порівняно з контролем, спостерігався більший розвиток системи крист в мітохондріях. Висновки. Збільшення числа і розмірів пластид, мітохондрій і пероксисом, в дослідних варіантах вказує на високий рівень клітинного дихання у рослин, інокульованих штамом A. brasilense 102. Кращий розвиток системи крист в мітохондріях може свідчити про високу енергетичну активність органел інокульованих рослин.

Посилання

Адамчук-Чалая Н.И. Морфо-функциональные изменения растений пшеницы яровой при взаимодействии с азоспириллами / Н.И. Адамчук-Чалая // Мікробіол. журн. – 2012, т. 74. – 6. – С. 1–8.

Аналіз росту і розвитку нетреби (Xanthium). / Р.М. Максимович Наукове товариство ім. Шевченка, Львів. – 2003, 195 с.

Антонюк Л.П. Почвенные ассоциативные симбиозы бактерий и злаков: от фундаментальних исследований к практическому использованию / Л.П. Антонюк, В.В. Игнатов // Фундаментальные и прикладне исследования саратовських учених для России и Саратовской губернии. – Саратов Издательство Сратов. ун-та, 1999. – С. 153–155.

Белорукова О.К. Оценка характера взаимодействия озимой пшеницы с ассоциативными азотфиксирующими бактериями / О.К. Белорукова // Вісн. Харків. держ. аграрн. ун-ту. Сер. «Рослинництво»/ Збірн. наук. праць. – Харків 1998. – С. 32–38.

Биорегуляция микробно-растительных систем. / Г.А. Иутинская, С.П. Пономаренко, Е.И. Андреюк и др. – К.: Ничлава, 2010. – 464 с.

Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін.: – К.: Світ, 2003. – 424 с.

Васильев А.Е. Динамика клеточных компонентов листа Populusdeltoids (Salicaceae) в ходе жизненного цикла. 1. Апикальная меристема побега / А.Е. Васильев, Л.Е. Муравник // Ботанический журнал. – 1997, т. 82, № 7, С. 1–13.

Волкогон В.В. Ассоциативные азотфиксирующие микроорганизмы / В.В. Волкогон // Микробиология. – 2000. – Т. 62, № 2. – С. 51–68.

Копилов Є.П. Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochleodes Palliser як біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої / Є.П. Копилов, С.П. Надкерничний, Н.І. Адамчук-Чала // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. – Серія Біологія. – 2010. – вип. 1(19). – С. 91–100.

Проваров И.А. Происхождениє и еволюция бобово-ризобиального симбиоза / И.А. Проваров // Изд. Академии наук СССР. Сер. биологическая. – 1991, – № 3. – С. 77–87.

Ocon Y. Development and function of Azospirillum-inoculated roots / Y. Ocon, Y. Kapulnik // Plant and Soil. – 1986. – V. 90, № 1. – P. 3–16.

Steenhout O. Azospirillum, a free-living nitrogen-fixing bacterium closely associated with grasses: Genetic, biochemical and ecological aspects / O. Steenhout, J. Venderleyden // FEMS Microbiol. Rev. – 2000. – V. 24, N 4. – Р. 487–506.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-22

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ