ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕГІДРОГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7023

Автор(и)

  • І. О. Герасименко Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Ukraine
  • І. К. Курдиш Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.4(28).48425

Ключові слова:

Bacillus subtilis, фізико-хімічні фактори, дегідрогеназна активність

Анотація

Мета. Дослідження впливу деяких фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023. Методи: бактерії вирощували в умовах періодичного культивування. Дегідрогеназну активність оцінювали за відновленням в анаеробних умовах 2,3,5-трифенілтетразолій хлориду до трифенілформазану, вміст якого визначали фотоколориметрично. Результати: Встановлено, що найвищих значень дегідрогеназна активність набуває у Bacillus subtilis ІМВ В-7023 за температури 37 °С в середовищі, що має рН 7,0. Найбільш високі показники дегідрогеназної активності були отримані за вмісту в ньому 10 г/л глюкози. Встановлено, що іони Mg2+ і Са2+ стимулювали дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023, а іони Fe3+, навпаки, пригнічували її. Висновки. Висока чутливість дегідрогеназного комплексу цих бактерій до фізико-хімічних факторів середовища може використовуватися для прогнозування активності даного штаму за дії певних факторів середовища при його застосуванні у складі комплексного бактеріального препарату в агроекосистемах.

Посилання

Инишева Л.И., Ивлева С.Н., Щербакова Т.А. Руководство по определению ферментативной активности торфяных почв и торфов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – 119 с.

Курдиш И.К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми. – Київ: Наукова думка, 2010. – 253 с.

Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. – 351 с.

Ленинджер А. Биохимия. М.: – Мир, 1974. – 956 с.

Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен)/ Под ред. Прохоровой М.И. – Ленинград: изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 272 с.

Патент України № 54923 А. Штам Bacillus subtilis для одержання бактеріального препарату для рослинництва / Курдиш І.К., Рой А.О. / Опубл. 17.03.2003. Бюл. № 3.

Практикум по агрохимии / Под ред. академика РАСХН В.Г. Минеева. – Москва: Изд-во МГУ, 2001. – 689 с.

Улахович Н.А., Медянцева Э.П., Бабкина С.С., Кутырева М.П., Гатаулина А.Р. Металлы в живых организмах. – Казань: Казанский ун-т, 2012. – 102 с.

Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. – 252 с.

Camina F., Trasar-Cepeda C., Gil-Sotres F., Leiros C. Measurement of dehydrogenase activity in acid soils rich in organic matter// Soil. Biol. Biochem. –1998. – 30, N 8/9. – P. 1005–1011.

Mathew M., Obbard J.P. Optimization of the dehydrogenase assay for measurement of indigenous microbial activity in beach sediments contaminated with petroleum// Biotechnol. Lett. – 2001. – 23. –P. 227–230.

Nweke C.O., Alisi C.S., Okolo J.S., Nwanyanwu C.E. Toxicity of zinc to heterotrophic bacteria from a tropical river sediment // Appl. Ecol. and Environm. Res. – 2008. – 5. № 1. – Р. 123–132.

Spizizen J. Transformation of biochemically deficient strains of Bacillus subtilis by deoxyribonucleate// Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1958. – 44. – P. 1072–1078.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-22

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ