МІКРОБІОТА ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗОЛИ

Автор(и)

  • С. В. Кузьмішина Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • С. О. Гнатуш Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • В. І. Баранов Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.4(28).48428

Ключові слова:

мікробіота породних відвалів, мікроскопічні гриби, бактерії, сірковідновлювальні бактерії, сульфатвідновлювальні бактерії

Анотація

Мета. Встановити вплив внесення золи із Добротвірської ТЕС до породи відвалу на чисельність окремих груп мікроорганізмів. Методи. Мікроскопічні гриби виявляли на сусло-агарі; целюлозоруйнувальні аеробні бактерії – на середовищі Гетченсона; олігонітрофільні бактерії – на середовищі Ешбі; сульфатвідновлювальні та сірковідновлювальні бактерії – на середовищах Кравцова-Сорокіна із сульфатами та сіркою відповідно; безбарвні сіркоокиснювальні бактерії: нейтрофільні – на середовищі Бейєринка, ацидофільні – на середовищі Сільвермана-Люндгрена 9К. рН проб порід відвалу визначали з використанням рН-150М [1]. Результати. Визначено чисельність окремих груп мікроорганізмів породного відвалу Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) Червоноградського гірничопромислового району та показано залежність їх кількості від внесення золи із Добротвірської ТЕС. Висновки. Внесення золи із Добротвірської ТЕС до породи відвалу ЦЗФ (250 г/ м2) сприятливо впливає на чисельність мікроскопічних грибів, олігонітрофільних бактерій та безбарвних сіркоокиснювальних нейтрофільних бактерій, однак спричиняє зниженню чисельності сірко- і сульфатвідновлювальних бактерій, целюлозоруйнувальних аеробних бактерій, а також безбарвних сіркоокиснювальних ацидофільних бактерій.

Посилання

Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. 2-е изд. – М.: МГУ, 1970. – 488 с.

Баранов В. І., Гузь, М. М., Гавриляк М. С., Ващук С. П. Вивчення вмісту важких металів у деревних рослин на декастованих ґрунтах породного відвалу вугільних шахт // Наук. вісн. НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Л., 2010. – 20, № 1. – С. 68–72.

Баранов В. І. Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ «ЗАТ Львівсистеменерго» як об’єкта для озеленення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2008. – Вип. 46. – С. 172–178.

Баранов В. І., Книш І. Б. Хіміко-мінералогічний склад порід відвалу вугільних шахт ЦЗФ «Львівсистеменерго» та їх вплив на проростання насіння // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: матеріали V міжнар. наук. конф. – Донецьк, 2007. – С. 36–37.

Гібчинська М. А., Башуцька У. Б., Лєвандовска Л. В. Вплив золи бурого вугілля на фізичні властивості ґрунту // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – Л., 2009. – 19, № 9. – С. 67–71.

Гордеева А. Зола в помощь [Электрон. ресурс] // Советская Белоруссия, 2012. – № 164. – Режим доступа к журналу: http://www.sb.by/sad-i-ogorod/article/zola-v-pomoshch.html. 7.

Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Яворська Г.В., Білінська І.С., Борсукевич Б.М. Практикум з мікробіології: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Л: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 436 с.

Зола вугільна [Електрон. ресурс] // Мала гірнича енциклопедія. В 3 т. / За ред. Білецького В. С. – Донецьк: Донбас, 2004. – 576 с. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/gorZ.pdf.

Коростелёва Л.А., Третьякова О.И., Доценко С.П., Исаева Т.А. Влияние отходов элеваторов и золы от их сжигания на микрофлору ризосферы, ризопланы и филлопланы озимой пшеницы [Электрон. ресурс] // Научный журнал КубГАУ, 2013. – 87, № 3. – Режим доступа к журналу: http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/40.pdf.

Теппер Е. З., Шельникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. – 3-е изд. – М.: Агропромиздат, 1987. – 239 с.

Ярошко М. Кислотність ґрунтів та її вплив на живлення рослин // Агроном. –2013. – № 1. – С. 30–33.

Emmerling C., Liebner C., Haubold-Rosar M., Katzur J. and SchrÖder D. // Plant and Soil. 220: 129-138, 2000.

Nayak AK., Raja R., Rao KS., Shukla AK. An others. Effect of fly ash application on soil microbial response and heavy metal accumulation in soil and rice plant// Ecotoxicol. Environ. Saf. May, 2014. ISSN 0147-6513.

Singh JS., Pandey VC. Fly ash application in nutrient poor agriculture soils: impact on methenotrophs population dynamics and paddy yields// Ecotoxicol. Environ. Saf. Mar., 2013; 89:43-51.

Surridge AKJ., A. van der Merwe, Kruger R. Preliminary microbial studies on the impact of plants and South African fly ash on amelioration of crude oil polluted acid soils// World of coal Ash (WOCA) Conference. May, 4–7, 2009. – Lexington, KY, USA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-22

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ