ВПЛИВ НОВИХ БIОПРЕПАРАТIВ НА ОСНОВI АВЕРКОМУ НА РОЗВИТОК I ПРОДУКТИВНIСТЬ РОСЛИН ТА ЕКСПРЕСIЮ ГЕНIВ СИНТЕЗУ si/miРНК

Автор(и)

  • Г. О. Iутинська Iнститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • В. А. Циганкова Iнститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Ukraine
  • Л. О. Білявська Iнститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • В. Є. Козирицька Iнститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.1(21).48828

Ключові слова:

авермектини, стійкість рослин до паразитичних нематод, малі регуляторні si/miРНК, Дот-блот гібридизація

Анотація

Мета роботи – підсилити стійкість рослин огірків і картоплі до нематод за допомогою нових ефективних мікробних препаратів на основі авермектинів та визначити молекулярно-генетичні механізми їх захисної дії. Застосовані методи польових і молекулярно-генетичних досліджень: виділення si/miРНК з клітин рослин, Дотблот гібридизація si/miРНК з популяціями цитоплазматичних мРНК, дослідження функціональної активності si/miРНК у безклітинній системі білкового синтезу. В польових та тепличних дослідах у оброблених новими мікробними препаратами Аверком (продуцент штам Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179) та його модифікаціями рослин огірків і картоплі встановлені зменшення ураження нематодами і збільшення врожайності культур. Методом Дот-блотингу встановлено різницю (6–23%) у ступеню гомології si/miРНК та мРНК між дослідними та контрольними рослинами. У безклітинній системі білкового синтезу з проростків пшениці підтверджено високий рівень (38–65%) антинематодної сайленсингової активності малих регуляторних si/miРНК із клітин дослідних рослин. Підвищення стійкості до паразитичних нематод інфікованих рослин огірків і картоплі за обробки препаратами на основі Аверкому та встановлені різниці у відсотку гомології між популяціями малих регуляторних si/ miРНК, виділеними з цих рослин, свідчать, що імуномодулювальна дія препаратів виявляється в напрямку індукції в клітинах рослин синтезу антинематодних si/miРНК, унаслідок цього знижується їх ураження паразитичними нематодами та підвищується урожайність.

Посилання

Иутинская Г.А., Титова Л.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Создание микробных препаратов с биозащитными и фитостимулирующими свойствами // Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем // Современные мировые тенденции в производстве и применении биологических и экологических малоопасных средств защиты растений. Материалы международной научно-практической конференции (25–27 сентября 2012). Выпуск 7. – Краснодар. – 2012. – С. 181–184. 2. Ильяшенко Д.А., Иванюк В.Г. Особенности проявления дитиленхоза картофеля и некоторые меры борьбы с ними в условиях Беларуси // Землеробства і ахова раслін. – 2006. – № 3. – С. 38–41. 3. Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография / Иутинская Г.А., Пономаренко С .П., Андреюк Е .И. и др.; Под общей ред. Г.А. И утинской, С.П. П ономаренко. – К.: Ничлава, 2010. – 464 с. 4. Белявская Л.А., Козырицкая В.Е, Валагурова Е.В., Иутинская Г.А. Биологически активные вещества препарата аверком // Мікробіологічний журнал. – 2012. – 74, № 3. – C. 10–15. 5. Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Iутинська Г.О., Галкін А.П., Галаган Т.О., Болтовська О.В. Рістстимулюючі, фунгіцидні і нематицидні властивості нових субстанцій мікробного походження та їх вплив на синтез малих si/miРНК в клітинах рослин // Мікробіол. журн. – 2012. – Т. 74, № 6. – С. 3–12. 6. Сигарева Д.Д. Методические указания по выявлению и учету паразитических нематод полевых культур. – Киев: Урожай, 1986. – 41 с. 7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд. доп. и перераб. / Доспехов Б.А. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 8. Циганкова В.А., Андрусевіч Я.В., Блюм Я.Б. Виділення з клітин рослин малих регуляторних si/mi RNA з антинематодною активністю // Доп. НАН України. – 2011. – № 9. – С. 159–164. 9. Maniatis T., Fritsch E.F., Sambrook J. Molecular cloning: A laboratory manual. – New York: Cold Spring Harbor Lab, 1982. – 480 p. 10. Tsygankova V. A. Concerning the peculiarities of gene expression changes in plant leaf cells during twenty-four-hour period // Biotechnology. – 2010. – V. 3, № 4. – Р. 86–95. 11. Цыганкова В.А, Мусатенко Л.И., Пономаренко С.П., Галкина Л.А., Андрусевич Я.В., Галкин А.П. Изменение популяций функционально активных цитоплазматических мР НК в клетках растений под влиянием регуляторов роста и биотехнологические перспективы бесклеточных систем белкового синтеза // Біотехнологія. – 2010. – Т. 3, № 2. – С. 19–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-03-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ