DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.1(21).48834

ВИЯВЛЕННЯ IЗОЛЯТIВ ВIРУСУ ШАРКИ СЛИВИ В НАСАДЖЕННЯХ СХIДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, С. О. Васюта, Т. В. Медведєва, В. В. Ярушников, В. М. Удовиченко

Анотація


Метою роботи був порівняльний аналіз результатів дослідження маточників клональних підвоїв і маточно-черенкових насаджень на наявність вірусних патогенів та підтвердження безвірусного статусу рослинного матеріалу з використанням IФА-діагностикумів. В роботі оцінено діагностичні характеристики двох комерційних тестових систем для виявлення українських ізолятів вірусу шарки сливи в рослинному матеріалі шести кісточкових культур, відібраному в насадженнях Східного Степу. Для розрахунку показників операційної потужності методу DAS-ELISA було використано стандартну методологію. Аналіз діагностичних даних було проведено з використанням 2х2 таблиці спряженості ознак. Для оцінки валідності двох тестових систем для ідентифікації локальних ізолятів вірусу шарки сливи було розраховано наступні діагностичні показники: чутливість, специфічність, негативне та позитивне предиктивні значення, негативне та позитивне відношення правдоподібності. Було показано, що тестова система виробництва AGDIA є більш специфічною та більш надійно визначає статус інфікованого вірусом шарки сливи рослинного матеріалу, що дозволяє більш ефективно його викорінювати. Ця тестова система є більш придатною для скринінгових обстежень в локальних маточних насадженнях і більш надійно забезпечує вирощування вільного від вірусу шарки сливи садивного матеріалу. Неузгодженість діагнозів, отриманих різними системами для всіх шести кісточкових культур свідчить про те, що поширення вірусу шарки сливи в локальних насадженнях може бути значно недооціненим, що сприяє небезпечному поширенню цього захворювання.


Ключові слова


відношення правдоподібності; вірус шарки сливи; поліклональні антитіла; предиктивне значення; специфічність; штами вірусу шарки сливи

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Будзанівська I.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні: автореферат дис. ... д-ра біол. наук. К., 2012. – 44 с. 2. Altman D.G., Bland J.M. Diagnostic tests 1: Sensitivity and specificity //. British Medical Journal. – 1994. – № 308. – Р. 1552. 3. Altman D.G., Bland J.M. Diagnostic tests 2: Predictive values // British Medical Journal. – 1994. – № 309. – Р. 102. 4. Candresse T., Cambra M. Causal agent of sharka disease: historical perspective and current status of Plum pox virus strains. Bulletin OEPP/ EPPO Bulletin. – 2006. – № 36. – Р. 239–246. 5. Capote N ., Cambra M ., Llacer G ., Petter F., Platts L.G., Roy A.S. & Smith I .M. Current status of Plum pox virus and Sharka disease worldwide // Bulletin OEPP/EPPO Bulletin. – 2006. – № 36. – Р. 201–350. 6. Clark M .F., Adams A.N. Characteristics of the microplate method of the enzyme – linked immunosorbent аssay for the detection of plant virus // J.Gen.Virol. – 1977. – 34, № 3. – P. 475–483. 7. Deeks J.J, Altman D.G. Diagnostic tests 4: likelihood ratios // British Medical Journal. – 2004. – № 329. – Р. 168–169. 8. James D., Varga A. Nucleotide sequence analysis of Plum pox virus isolate W3174: evidence of a new strain. Virus Reserach. – 2005. – № 110. – Р. 143–150. 9. Kollerová E., Nováková S., S˘ubr Z., Glasa M. Plum pox virus mixed infection detected on apricot in Pakistan // Plant Disease. – 2006. – № 90. – Р. 1108–1108. 10. Mavrodieva V., James D., Williams K., Negi S., Varga A., Levy L. Molecular analysis of a Plum pox virus W isolate in plum germplasm hand carried into the USA from the Ukraine shows a close relationship to a Latvian isolate //Plant diseasesю – 2013. – №97(1). – Р. 44–52. 11. Navratil M., Šafařova D., Gadiou S., Franova J., Kučerova J., Talacko L. The partial molecular characterization of Plum Pox Virus infecting sweet cherry trees in the Czech Republic // Acta Horticulturae. – 2008. – № 781. – Р. 203–208. 12. OE PP/EPPO Standards. Diagnostic protocols for regulated pests. Plum pox potyvirus// Bulletin OEPP/EPPO Bulletin. – 2004. – № 34. – Р. 155–157. 13. Richter J., Proll E ., Rabenstein F., Stanarius A. Serological detection of members of the potyviridae with polyclonal antisera.// J. Phytopathol. - 1994. – № 142. – Р. 11–18. 14. Ulubaş Serçe Ç., Candresse T., Svanella-Dumas L., Krizbai L., Gazel M . & Çağlayan K. Further characterization of a new recombinant group of Plum pox virus isolates, PPV-T, found in the Ankara province of Turkey // Virus Research. –2009. – № 142. – Р. 121–126. 15. Wians F.H. Clinical laboratory tests: which, why, and what do the results mean?/ LabMedicin. – 2009. – № 40(2). – Р. 105–113.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663