DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.4(24).48976

МОНІТОРИНГ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 У АГРОЦЕНОЗАХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. П. Поліщук

Анотація


Мета. Моніторинг вірусу мозаїки кавуна 2 у агроценозах Київської і Полтавської областей. Методи. Рослинні зразки на наявність вірусних антигенів аналізували імуноферментним аналізом (IФА) у модифікаціях «сандвіч» та «непрямий». Зразки для IФА готували згідно стандартної методики. Використовували тест-системи до вірусу мозаїки кавуна 2 (ВМК 2) виробництва INRA (Франція), Agdia (Англія) та Leowe (Німеччина). Результати. У результаті дев’ятирічного моніторингу агроценозів України встановлено періодично змінний характер циркуляції вірусу мозаїки кавуна 2 на культурах рослин родини гарбузових. Показано, що ВМК 2 на території України інфікує рослини лише відкритого ґрунту. У агроценозах України ВМК 2 представлений переважно у вигл яді змішаної інфекції у поєднанні з вірусом жовтої мозаїки цукіні, вірусом огіркової мозаїки чи вірусом пожовтіння огірка, що передається попелицями. Висновки. Після майже тридцятирічної перерви, ВМК 2 на території України знову було виявлено у 2005 році у агроценозах відкритого ґрунту Київської і Полтавської областей на рослинах родини гарбузових. Протягом дев’ятирічних досліджень не було зафіксовано жодного випадку наявності ВМК 2 на рослинах власне кавунів, тоді, як раніше даний патоген на культурі кавунів був широко розповсюджений. Необхідно зауважити, що нами не було знайдено жодного випадку контамінації тепличних культур вірусом мозаїки кавуна 2. Таким чином, в Україні ВМК 2 є патогеном рослин виключно відкритого ґрунту.


Ключові слова


вірус мозаїки кавуна 2; агроценози; моніторинг; змішана вірусна інфекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Вірусні хвороби сільськогосподарських культур / [Московець С.М., Бобир А.Д., Глушак Л.Ю., Онищенко А.М. ]. – К.: Урожай, 1975. – 152 с. 2. Московець С.М. Деякі вірусні захворювання гарбузових культур в південних областях України / С.М. Московець, Г.I. Фегла, Л.Ю. Глушак // Мікробіологічний журнал. – 1970. – Т. 32, – №. 6. – С. 735–738. 3. Руднєва Т.О. Поширення вірусних захворювань рослин родини Cucurbitaceae на території України / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, А.С. Бисов, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал.– 2008. – № 2. – С. 62–66. 4. Crowther J.R. (Ed.) ELISA. Theory and practice, Humana Press, N.Y. – 1995. – p. 223. 5. Dijkstra J. Practical Plant Virology: Protocols And Exercises / J. Dijkstra, Cees P. de Jager. – Berlin; – Springer.Verlag and Heidelberg GmbH & Co, 1998. – 459 p. 6. Field and Laboratory Transmission of Watermelon Mosaic Virus 2 and Zucchini Yellow Mosaic Virus by Various Aphid Species / S.J. Castle, Thomas M.Penning, C.A.Farrar [et al.] // Phytopathology. – 1991. – V. 82. – P. 235–240. 7. Rudneva T.O. Virus diseases of Cucurbitaceae plants on the territory of Ukraine / T.O. Rudneva., T.P. Shevchenko, I.G. Budzanivska, O.V. Shevchenko, V.P. Polischuk // Plant science. – 2006. – № 6. – P. 508–510. 8. Virus taxonomy. Eight report of the International Committee on Taxonomy of Viruses [M. Fauquet, M.A. Mayo, J. Maniloff et al.] –London: Academic Press, 2006. – 1259 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663