ДЕТЕКЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ДО ВПГ-1 ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО БІОСЕНСОРА

Автор(и)

  • Т. В. Затовська Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • Н. В. Нестерова Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • Г. В. Баранова Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • С. Л. Рибалко Інститут епідеміології та інфекційних захворювань імені Л.В. Громашевського АМН України, Ukraine
  • С. Д. Загородня Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.3(31).53665

Ключові слова:

ППР-аналіз, біочип, антитіла до ВПГ-1

Анотація

Мета. Дослідити можливість використання оптоелектронного біосенсора «Плазмон-6» на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) для детекції специфічних антитіл до вірусу простого герпесу 1 типу (ВПГ-1). Методи. ВПГ-1 накопичували в культурі епітеліальних клітин нирки теляти MDBK (Madin-Darby Bovine Kidney) та очищали шляхом диференційного центрифугування в градієнті щільності хлористого цезію. Наявність вірусних білків перевіряли методом електрофорезу в поліакриламідному гелі. Вірусні білки наносили на поверхню біочипу, попередньо модифіковану декстраном. Відбір сироваток крові людей здійснювали методом ІФА з використанням тест-систем «HSV-1 IgG ELISA» (GenWay, США) «HSV-1 IgG ELISA» (Вектоp-Бест, Росія). Біосенсорний аналіз проводили на оптоелектронному спектрометрі «Плазмон-6». Результати. Одержано концентрований препарат білків ВПГ-1 і показано, що нанесення білків у кількості 8х10-5мг/мм2 було оптимальним для виявлення антитіл до ВПГ-1. На біочипах було протестовано 10 негативних до ВПГ-1 сироваток крові донорів для визначення меж позитивного і негативного відгуку. Проведено порівняльний аналіз 25 сироваток крові хворих на наявність антитіл до ВПГ-1 методами ІФА і ППР. Збіг за обома методами був у 24 з 25 випадків. Висновки. В результаті проведених досліджень показано, що імуносенсорний аналіз з використанням приладу «Плазмон-6» дозволяє виявляти специфічні антитіла до ВПГ-1 в сироватках крові хворих на рівні з традиційними підходами.

Біографії авторів

Т. В. Затовська, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

T.V. Zatovska

Н. В. Нестерова, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

N.V. Nesterova

Г. В. Баранова, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

G.V. Baranova

С. Л. Рибалко, Інститут епідеміології та інфекційних захворювань імені Л.В. Громашевського АМН України

S.L. Rybalko

С. Д. Загородня, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

S.D. Zagorodnia

Посилання

Болтовець П. М., Нестерова Н. В. Застосування методу поверхневого плазмонного резонансу у вірусологічних дослідженнях // Мікробіол. журн. – 2006. – 68, № 3. – С. 86–98.

Вирусология. Методы / Под ред. Б. Мейхи. – М.: Мир, 1988. – 344 c.

Гервазиева В.Б., Самойликов П. В. Взаимодействие вирусов семейства Herpesviridae с иммунной системой человека //Аллергология и иммунология. – 2010. – 11, № 1. – С. 31–41.

Егоров А. М., Осипов А. П., Дзантиев Б. Б., Гаврилова Е. М. Теория и практика иммуноферментного анализа. – М.: – Высшая Школа, 1991. – 288 с.

Исаков В. А., Борисова В. В., Исаков Д. В. Герпес. Патогенез и лабораторная диагностика. – СПб.: – издательство «Лань», 1999. – 192 с.

Нестерова Н. В., Рыбалко С. Л., Загородняя С. Д., Баранова Г.В., Головань А. В. Иммуносенсорная тест-система для выявления антител к вирусу Эпштейна-Барр // Биотехнология. – 2012. – 5, № 1. – С. 100–105.

Пирогова Л. В., Стародуб М. Ф., Нагаєва Л.І. Визначення рівня антитіл проти вірусу лейкозу в сироватці молока великої рогатої худоби за допомогою імунного сенсора // Укр. Біохім. журн. – 2005. – 77, № 2. – С. 166–168.

Урвант Л. П., Макогоненко Є.М., Березницький Г.К., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Пидюра М.О., Позняк Т.А., Сторожилова Н.С., Комісаренко С.В. Відщеплення фібринопептиду А викликає структурні перебудови в 118-134 ділянці Вβ-ланцюга молекули фібрин (оген) у // Доп. Нац. Акад. Наук України. – 2012. – № 7. – С. 170–175.

Gridina N., Dorozinsky G., Khristosenko R., Maslov V., Samoylov A., Ushenin Yu., Shirshov Yu. Surface plasmon resonance biosensor // Sensors & Transducers. – 2013. – 149, № 2. – P. 60–68.

Laemmli U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 // Nature. – 1970. – 227. – P. 680–685.

Loret S., Guay G., Lippé R. Comprehensive characterization of extracellular herpes simplex virus type 1 virions // J. Virol. – 2008. – 82, № 17. – P. 8605–8618.

Piliarik M., Vaisocherova H., Homola J. Surface plasmon resonance biosensing // Meth. Mol. Biol. – 2009. – 503. – P. 65–68.

Rebecca L. Caygill , Blair G.E., Millner P.A. A review on viral biosensors to detect human pathogens // Anal. Chim. Acta. – 2010. – 681, № 1–2. – P. 8–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ