ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА AIMP1/Р43 – КОМПОНЕНТА МУЛЬТИСИНТЕТАЗНОГО КОМПЛЕКСУ ЛЮДИНИ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL 21(DE3)RIL

Н. В. Воробйова, О. І. Корнелюк

Анотація


Мета. Оптимізація умов бактеріальної експресії рекомбінантного білка AIMP1/р43 людини для підвищення виходу і концентрації стабільного нативного білка у розчині. Методи. Культивування в бактеріальній системі експресії; метал-хелатувальна афінна хроматографія, гель-електрофорез. Результати. Досліджено вплив концентрації індуктора синтезу цільового білка  ізопропіл-β-тіогалактопіранозид (ІПТГ) на кінцевий вихід білка та визначено оптимальні температура і час культивування бактерій після додавання індуктора. Запропоновано оптимальну схему культивування штаму Escherichia coli BL21(DE3) RIL для досягнення високого рівня виходу рекомбінантного білка у розчинній формі. Висновки. За отриманими результатами встановлено, що кількість рекомбінантного білка AIMP1/р43 у розчинній формі суттєво підвищується при зменшенні концентрації ІПТГ до 0,5 мМ, зниженні температури культивування культури до 25 оС та збільшення часу культивування до 8 годин. Це відкриває перспективу отримання цього білка у препаративних кількостях для подальших структурних досліджень та впровадження як нового продукту молекулярної біотехнології.


Ключові слова


білок AIMP1/р43; бактеріальна система експресії; оптимізація експресії

Повний текст:

PDF

Посилання


Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М. Мир. – 2002. – 589 с.

Francis D.M., Page R. Strategies to optimize protein expression in E. coli. Curr Protoc Protein Sci. – 2010. – Aug;Chapter 5:Unit 5.24.1–29.

Wolfe C.L., Warrington J.A., Davis S., Green S., Norcum M.T. Isolation and characterization of human nuclear and cytosolic multisynthetase complexes and the intracellular distribution of p43/EMAPII // Protein Sci. – 2003.–12, № 10. – P. 2282–2290.

IvanovaIu.L., Cherni N.E., Popenko V.I., Filonenko V.V., Vartanian O.G. Comparative study of localization of tryptophanyl-tRNA-synthetase and componentsof high molecular weight aminoacyl-tRNA-synthetase complex in animal cells // Mol. Biol. (Mosk).–1993. – 27, № 3. – P. 666–684.

Popenko V.I., Ivanova J.L., Cherny N.E., Filonenko V.V., Beresten S.F., Wolfson A.D., Kisselev L.L. Compartmentalization of certain components of the protein synthesis apparatus in mammalian cells // Eur. J. Cell. Biol. – 1994. – 65, № 1.–P. 60–69.

Quevillon S., Agou F., Robinson J-C., Mirande M. The p43 component of the mammalian multi-synthetase complex is likely to be the precursor of the endothelial monocyte-activating polypeptide II cytokine// J. Biol. Chem. – 1997. – 272, № 51. – P. 32573–32579.

Ivakhno S.S., Kornelyuk A.I. Cytokine-like activities of some aminoacyltRNA synthetases and auxiliary p43 cofactor of aminoacylation reaction and their role in oncogenesis// Exp. Oncol. – 2004. – 26, № 4. – P. 250–255.

Lozhko D., Stanek J., Kazimierczuk K., Zawadzka-Kazimierczuk A., Kozminski W., Zhukov I., Kornelyuk A.1H, 13C, and 15N chemical shifts assignments for human endothelial monocyte-activating polypeptide EMAP II// Biomol. NMR Assign. – 2013. – 7, № 1. – P. 25–29.

Renault L., Kerjan P., Pasqualato S., Menetrey J., Robinson J.C., Kawaguchi S., Vassylyev D.G., Yokoyama S., Mirande M., Cherfils J. Structure of the EMAPII domain of human aminoacyl-tRNAsynthetase complex reveals evolutionary dimer mimicry // EMBO J. – 2001. – 20, № 3.–P. 570–578.

Laemmli U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 // Nature. – 1970. – 227, № 5259. – P. 680–685.

Wright P.E., Dyson H.J. Itrinsically unstructured proteins: Reassessing the protein structure-function paradigm // J. Mol. Biol. – 1999. – 293, N 2. – P. 321–331.

Dyson H.J., Wright P.E. Intrinsically unstructured proteins and their functions // Nat. Rev. Mol. Cell Biol.–2005.–6, N 3.–P. 197–208.

Бабенко Л.А., Скоробогатов О.Ю., Дубровський О.Л., Корнелюк О.І. Оптимізація бактеріальної експресії протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ в клітинах Escherichia coli BL21(DE3)pLysE, Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 3, С. 21–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.4(32).57455

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)